Beton és fagy. Téli beton

A fagy hatása az edzett betonra

Vegyük szemügyre a keményített betont, amelyet alternatív fagyasztásnak és felolvasztásnak vetettünk alá a leggyakrabban megtalálható hőmérsékleti tartományban.

A vízzel telített edzett beton hőmérsékletének csökkenésével a víz behatol a cementkő pórusaiba, megfagy, mint a sziklafagyasztás a kapillárisokban, és a beton terjeszkedését okozza.

Ismételt fagyasztás esetén további terjeszkedés következik be, így az ismételt fagyási és felolvasztási ciklusok együttes hatással bírnak. A betonban lévő nagy pórusok, amelyek elégtelen tömörítéssel vannak ellátva, általában levegővel vannak töltve, és ezért nincsenek jelentős hatásuk a fagy hatására.

A fagyasztás fokozatos folyamat, mivel a betonon a hőátadás alacsony, a lúgok koncentrációjának növekedése a még megfagyott vízben, valamint a pórusméret függvényében változik a fagyási hőmérséklet.

Bár a jégkristályok felületi feszültsége a kapillárisokban nyomást gyakorol bennük, annál kisebb a kristály, a fagyás nagy pórusokon kezdődik és fokozatosan kisebb területekre terjed.

A gél pórusa túl kicsi a jégkristályok képződéséhez -78 ° C feletti hőmérsékleten, ezért általában jég nem keletkezik. A gél és a jég vizének különböző entrópiája következtében a hőmérséklet csökkenése révén a gél vízzel potenciális energiát kap, lehetővé téve a jég tartalmú kapillárisok átjutását. A gélvíz diffúziója a jégkristályok növekedéséhez és a cementkő kitágulásához vezet.

Így két forrása van a terjeszkedésnek. Először is, a vízfagyasztás kb. 9% -os térfogatnövelést okoz, hogy a pórusokból felesleges vizet eltávolítsák. A fagyás sebessége határozza meg a víz eltávolításának sebességét, és a jég elülső része eltolódik. A hidraulikus nyomás nagysága függ a szűrési ellenállástól, vagyis az út hossza és a cementköteg átjárhatósága a fagyasztott pórusok és a pórusok között, amelyekhez a felesleges víz mozoghat.

A betonban a második terjeszkedési erő a víz diffúziójából ered, ami viszonylag kis mennyiségű jégkristály növekedését eredményezi. Számos tanulmány kimutatta, hogy ez az utóbbi mechanizmus fontos szerepet játszik a beton pusztításával a fagy által. Ezt a diffúziót az ozmotikus nyomás okozza, mivel az oldat koncentrációjának helyi növekedése miatt a fagyasztás (tiszta) víz az oldatból való elválasztása miatt következik be.

Például egy felülről fagyasztott lemezt megsemmisítenek, ha a víz az alapjához ér, és az ozmotikus nyomás következtében áthatolhat a lemez vastagságán. A beton páratartalma nagyobb lesz, mint a fagyás előtt, és egyes esetekben a beton szétválasztása miatt jégkristályok következtében megsemmisül.

Az ozmotikus nyomást más összefüggésben kell visszahívni. A közúti jegesedés elleni küzdelemhez használt sókat a beton felületi rétegei szívják fel. Ez magas ozmózisnyomást eredményez, amelyet a víz a leghidegebb zónába történő mozgása kísér, ahol a fagyás történik. A folyamat kísérleti adatai azonban nem elégségesek.

Ha a beton nyomónyomása meghaladja a szakítószilárdságát, megsemmisül. A p-megsemmisítés mértéke a felület hámlásától a teljes pusztulásig változik, mivel a beton felületéről kiindulva jéglakkok jönnek létre és mélyednek el. Angliában a kavics kövek (amelyek hosszú időn át nedvesek) leginkább a többi betonszerkezettel összehasonlítva megfagynak. A jégmentesítő sók használatakor az útlemezek szintén súlyos üzemi körülmények között vannak. A kemény éghajlatú országokban a beton jelentős mértékű pusztulása a fagy hatásától, ha nem gyártanak különleges intézkedéseket a gyártás során.

A beton fagyállósága számos tulajdonságának függvénye: a cementkötés szilárdsága, szakító tulajdonságai, kúszásuk, de a legfontosabbak közöttük a telítettség mértéke és a cementkő pórustérének szerkezete.

A betontelítettség hatása a 3. ábrán látható. 7.10. A telítettség kritikus szintje alatt a beton nagy fagyállósággal rendelkezik, és a száraz beton egyáltalán nem bukik össze (7.4. Táblázat). Meg kell jegyezni, hogy még vízzel kikeményedett mintákban sem minden pórus vízzel van töltve, aminek következtében az első fagyasztás nem pusztítja el ezeket a mintákat. A természetes állapotban használt beton nedvességet veszít. Ha újra hidratál, akkor már nem tudja elnyelni ugyanolyan mennyiségű vizet, amit elvesztett. Ezért, télen történő üzemeltetés előtt ajánlatos a beton kiszáradását, ha ez nem történik meg - a fagytól nagyobb károkat okoz.

Mi a telítettség kritikus értéke? A zárt tartályt, amelyben a térfogat több mint 91,7% -a vízzel van elfoglalva, jéggel töltve fagyasztva és felrobban. Így a 91,7% kritikus telítettség zárt térfogatban. Ez nem vonatkozik a porózus testekre, ahol a kritikus telítettség függ a minta méretétől, homogenitásától és a fagyasztás sebességétől. A felesleges víz eltávolítható üregeket úgy kell elhelyezni, hogy az a pórusokhoz képest, ahol jég alakul ki, a levegő befogószerkezete ezt használja: ha a cementkő eléggé vékony réteggel van felosztva légbuborékkal, akkor nincs kritikus telítettsége. Hasonlóképpen, az aggregált gabonának nincs kritikus mérete, ha alacsony porozitással rendelkezik, vagy ha kapilláris rendszere elég nagy számú makroporral van eltörik. A betonban lévő összesített gabonát zárt tartálynak lehet tekinteni, ha a körülötte lévő cementkötés alacsony permeabilitása nem teszi lehetővé, hogy a víz elegendő mértékben bejusson a levegő pórusaiba. Így a 91,7% feletti vízzel telített aggregátumot a fagyasztás során a környező beton elpusztítja.

Meg kell jegyezni, hogy általában az aggregátumok porozitása 0-5%, a nagyobb porozitású aggregátumok általában nem használatosak. De ez utóbbi felhasználása nem feltétlenül vezet a fagy hatásainak megsemmisítéséhez ". A cellás betonban és homok nélküli betonban lévő nagy pórusok nyilvánvalóan növelik ezen anyagok fagyállóságát.

A hagyományos aggregátumok használata esetén nem lehetséges az összefüggés porozitása és a beton fagyállósága közötti határozott kapcsolat létrehozása.

A keverék szárításának hatása a keveréknek a beton tartósságára való felkészítése előtt az 1. ábrán látható. 7.11. Megjegyezzük, hogy ha vízzel telített durva aggregátumot használunk, akkor a beton összeomlik függetlenül attól, hogy mennyi levegő van benne. Ha az aggregátumok nem telítettek a betonkeverék elkészítésének időpontjában, vagy ha részben lehűtik a szárítást, és a cementkő zárt pórusokkal rendelkezik, az újratöltés nehézségekkel jár, kivéve a hosszú ideig tartó tartózkodást alacsony hőmérsékleten.

Amikor a beton ismét meg van nedvesítve, a cementkötés telítődé válik, mint az aggregátum, mivel a víz csak a cementkötésen keresztül képes áthatolni az aggregátumra, valamint azért is, mert a finom porózus cementkő nagykapilláris attrakcióval rendelkezik. Így a cementkő könnyebben megsemmisíthető, de védett levegővel védhető.

Beton és fagy: öntőhabarcs és működő szerkezetek alacsony hőmérsékleten

Ideális esetben csak a szakemberek igénylik, hogy hogyan kell betonozni a fagyot. Számunkra sokkal könnyebb lesz a munkát olyan módon tervezni, hogy a megoldás megszilárduljon a meleg szezon alatt.

Ez azonban nem minden esetben lehetséges, ezért minden mester számára hasznos lehet az épületszerkezetek hidegben történő vizsgálata. Ráadásul elegendő csak néhány technikát elsajátítani.

Az oldat hidegben történő feltöltése bizonyos nehézségekkel jár.

Cement habarcs és alacsony hőmérséklet

A megszilárdulás során bekövetkező folyamatok

A fagyott munkát általában csak kivételes esetekben végzik. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy amikor a hőmérséklet nulla alá csökken, a cement kikeményedési folyamatai megzavaródnak. Ez nem csak lassítja a kikeményedést, hanem teljesen le is állítja, és a szerkezet mechanikai jellemzői nem érhetők el, és a tervezési érték 50% -a.

Ez több okból is megtörténik:

 • Először is, a víz hidratálásához szükséges víz jéggé változik. Mivel inert formában van, nem érhető el a reakció, ezért a hidegben lévő beton egyszerűen nem keményedik.
 • Másodszor, a fagy pusztulása miatt a pára fékezésének következtében a fagy pusztító hatása következik be: fagyás közben a folyadék mennyisége 10-12% -kal nő, és a beton monolitban szabálytalan alakú üreg keletkezik. Még akkor is, ha felmelegítjük az anyagot, és megolvasztjuk a jeget, a pórusméretek még mindig kibővülnek.
 • Harmadszor, egy vékony jégkrém acél megerősítéssel csökkenti a fém kapcsolatát a megoldással nagyságrenddel. Miután a jég megolvad, a nedvesség behatol ebbe a résbe, így a rozsda megjelenése és a keret megsemmisülése idő kérdése.

A téli öntés következményei: az anyag felületének felhámozása

 • De a legrosszabb eredményeket a megoldás ismételt befagyasztása és felolvasztása okozza. Ebben az esetben a sűrűsége egyenetlenül alakul ki, és a szerkezet erőssége jelentősen csökken.

Az ilyen hatások elkerülése érdekében, habarcs öntése esetén az utasítás különféle fűtési módszereket javasol. Természetesen az építési költségek nőnek, de ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsák a szükséges erősséget.

A harc módszerei

Fűtővezetékek használata

A beton fektetése a fagyban szükségszerűen egy sor olyan intézkedés kíséri, amelyek célja az alacsony hőmérsékletek hatásainak semlegesítése. A mai napig számos technika létezik, amelyek fő elemeit a táblázat tartalmazza:

Módszertan A megvalósítás jellemzői Kémiai kezelés A megoldásba speciális fecskendőbetétet vezetnek be a fagytól. Vízzel keverve, megakadályozza a fagyasztást, így a cement hidratálásához rendelkezésre áll. További előny az oldat polimerizációjának jelentős gyorsulása. Hőszigetelés A technika két aspektusát itt hajtják végre: Először, az oldatot meleg állapotba öntik. A legfeljebb 70 ° C-os tömeg hosszú ideig tartó fagyasztást képes ellenállni, ami egyfajta erőhatást eredményez.

· Másodszor, a habarcs magas hőmérsékletének fenntartása érdekében a zsaluzat gondosan szigetelt. Ezen felül, a tetején a design is borított fólia film, tükrözi a hőhullámok. Elektródás fűtés A merevítés merev részei betonba merülnek, amelyhez elektromos vezetékek vannak csatlakoztatva. A megoldáson átáramló árammal elektromágneses tér alakul ki, amelynek energiájának része a betonba belépő nedvességhez jut. Kábelfűtés Az eljárás a "meleg padló" elv szerint működik: polietilén vagy polivinil-klorid szigetelésű vezetékek, amelyek egy leereszkedő transzformátorhoz kapcsolódnak, a zsaluzatba helyezik. Amikor áramot alkalmaznak, a vezetékek fűtésre kerülnek, a hőt átviszik a környező anyagba, erre a célra speciális kábeleket is használnak, amelyek transzformátor nélkül működhetnek. Egy kicsit drágábbak, de könnyebben összeszerelhetők a saját kezével.

Fotószigetelő zsalu

Figyelj! A hidegben betonhoz hozzáadott elemek elemzésével megtalálhatja a márkás kompozíciók mindkét leírását, valamint a házi mixek példáit. A leginkább megfizethető a kalcium-klorid vizes oldatainak alkalmazása (3-ról 4,5% a hőmérséklet függvényében) vagy nátrium-nitrát (4-10%).

A konkrét munkák szakértői javasolják ezeknek a módszereknek a használatát a komplex, kombinálva, például fagyvédő adalékokkal, kábelfűtéssel.

A beton hideg ellenállása

Azonban öntsük a megoldást, és várjuk, amíg megmelegszik a fűtés alatt - ez csak a csata fele. A vasbeton gyémánt körökkel történő vágása egyértelműen azt mutatja, hogy az alacsony hőmérséklet hatására kialakult nagyon kemény anyag idővel erőssé válik. Ez azért történik, mert a víz befagyasztja a felszíni pórusokat.

Összetétel a fagyás megelőzésére

Figyelj! Minél több fagyási / felolvasztási ciklus történik a szezon alatt, annál nagyobb lesz a pusztulás.

Számos módon lehet ezt kezelni:

 • Először is elég, ha egyszerűen lezárjuk a pórusokat a felületen egy speciális impregnálással. Igaz, ez megzavarhatja a beton természetes páraáteresztő képességét, mert óvatosan kell eljárnia, szemmel tartva az épület szellőztető rendszerének erejét.

A vibrációs tömítések használata

 • Másodszor, lehetséges a porozitást csökkenteni a beton tömörítésével. Ehhez egy vibrációs kezelést kell alkalmazni az öntési fázisban, amelynek következtében gyakorlatilag az összes levegő elhagyja az oldatot.

Figyelj! A vibrokompakció további hatása az anyag szilárdságának növelése: ha szükséges, a megmunkálás megkövetelheti a vágást egy speciális szerszámmal vagy a betonban lévő lyukak gyémántfúrásával.

 • Végül van egy harmadik, kissé paradox módon: nem csökkentjük a pórusok számát, hanem növeljük őket a redundanciához (kb. 20% -kal több, mint a beton normális vízfelvétele). Ez létrehoz egy tartalék levegőmennyiséget, ami nem engedi, hogy a fagyos jégkristályok "belevágják" az anyagot.

következtetés

Ezekkel a módszerekkel megbízhatóan megvédheti a szerkezetet a hidegtől, és kényelmes körülmények között biztosítja a szilárdság kikeményedését. De még jobban meg kell tervezni az építést abban a periódusban, amikor a beton nem féle a fagytól, és nem kell többletköltséget költenünk. És ha ez nem sikerült, akkor próbálja végrehajtani a szövegben leírt és a videóban bemutatott technikákat ebben a cikkben.

Betonfúrás: a cementhabarcsok, a fagyásgátló adalékok használatának jellemzői. Villamos fűtés, hőfegyverek és infravörös melegítők használata

Ebben a cikkben megvitatjuk a tényleges kérdést, hogy lehet-e betonozni a fagyot, és hogy hogyan kell a legkevesebb károsodást okozni a végeredmény minőségében. Nem titok, hogy a cementtartalmú megoldások télen történő felhasználását az ipari konstrukcióban alkalmazzák, mivel az egyéni alacsony emelkedésű épületek építése a meleg évszak kezdete előtt megmarad.

Azonban vannak kivételek e szabály alól, és a zsaluzatnak a zéróba történő öntéséhez a zéró hőmérséklete alatt kell lennie. Gondold át, hogy ez miként fordulhat meg, és hogyan kerülhető el az ilyen következmények.

A fényképen - az alapot a nulla zéró hőmérsékleten.

Az alacsony hőmérséklet negatív tényező a betonozás során.

Betonhabarcs szigetelés

A cementtartalmú megoldások téli alkalmazására vonatkozó utasításokat jelentősen bonyolítja két olyan tulajdonság, amelyek negatívan befolyásolják az anyag beállítását és keményedését:

 • lassítja a cementszemcsék hidratációját, és ennek következtében növeli az erő kifejlesztéséhez szükséges időt;
 • a konkrét összetételű víz befagyasztása, aminek következtében a kikeményedés leáll.

Próbáljuk kitalálni, hogy hány nappal a beton öntése után fél a fagytól, és hogy ezek a tényezők befolyásolják a gyógyulás ütemét.

Az alacsony hőmérséklet 0 és +10 fok között gátolja a cement hidratálását. Ez azt jelenti, hogy a cementrészecskék lassabban áztatják a vízzel, és az erősség intenzitásáért felelős kémiai reakciók lassabban nőnek. Ennek eredményeképpen az anyag nem csak lassan szárad, de teljes szárítás után is elég erős tulajdonságokkal rendelkezik.

Például normál hőmérsékleti körülmények között (+ 20 ° C) a beton a hét folyamán az optimális erősségjelzők legalább 70% -át nyeri. Hasonló szilárdsági jellemzőkkel, amelyek mellett a vasbeton gyémánt körökkel vágható + 5 ° C hőmérsékleten, az anyag 4 héten belül megérkezik.

A fotó - a használata a beton fagyásgátló adalékanyagok

A hőmérsékleti paraméterek katalizátorként szolgálnak a legtöbb kémiai folyamatban, és a cement hidratálása nem kivétel. Ezért a betontermékek gyártásánál gyakran alkalmaznak különböző technológiákat a cementalapú keverékek fűtésére.

Például a fent említett 70% -os szakítószilárdság, amelynél a betonban lévő lyukak gyémánt fúrása végezhető el, az anyag nyeresége 12 óra alatt 70 ° C hőmérsékleten és 80% feletti nedvességtartalom mellett történik.

Miközben a 10 fokos hőhőmérséklet lassítja a betonozás és a beton beállítását, a negatív hőmérséklet teljesen leállítja ezeket a folyamatokat. Mivel az oldat összetételében lévő víz részben vagy teljesen lefagy, a kémiai reakciók áramlása lehetetlenné válik.

A betonozás technológiájával összhangban a cementszemcséknek vízzel érintkezniük kell a szilárdság egész ideje alatt. A folyamat normális éghajlati viszonyaihoz szükséges átlagos időtartam 28 nap. De ahogy már említettük, a hő hiánya hátrányosan befolyásolhatja a folyamat menetét, ezért a téli építkezéshez speciális megközelítésre van szükség.

Jellemzői a cementhabarcsokkal végzett munka alacsony hőmérsékleten

A nem megfelelő betonozás eredménye télen

Mivel a téli betonozásra gondolunk, egyetértünk abban, hogy a zéró hőmérséklete alatt történik. Következésképpen fő feladatunk a víz befagyasztásának megakadályozása, ami a megoldás részét képezi.

Jelenleg számos népszerű és hatékony módszer van arra, hogy a cementhabarcsokban a vizet a kristályosodástól mentse.

E módszerek közül megjegyezzük:

 • fagyásgátló adalékok (PMD) használata;
 • elektromos fűtési alkalmazás
 • a megoldás lezárása műanyag fóliákkal és szigetelőanyagokkal;
 • az ideiglenes csapatok használata a zsaluzat körül infravörös melegítőkkel vagy hőfegyverekkel.

Mindegyik módszert részletesebben meg fogjuk mondani.

Fagyálló adalékok (PMD) és azok felhasználása

A fotófagyásgátló adalékok (PMD)

Ez a megoldás optimális keményedési paramétereinek széles körű elterjedése. Gyakorlatilag minden hazai szakosodott vállalat elsajátította a téli beton termelését az aknaműveléssel.

Jelenleg a téli típusú megoldások számos változatát fejlesztették ki, amelyek egymástól különböznek az adalékanyagok százalékától az alkalmazott anyagmennyiséghez viszonyítva.

Fontos megjegyezni, hogy a PMD tartalmát az építési helyszínen lévő levegő hőmérséklete és a használt beton minősége határozza meg.

A módszer előnyei közül megemlítjük a következőket:

 • Könnyű használat a beton előállításához saját kezűkkel, mivel adalékanyagokat más komponensekkel egyidejűleg a keverőbe öntik;
 • Teljes biztonság, ugyanazon elektromos fűtéshez képest;
 • Megfizethető PMD, amely pozitív hatással van a kész tárgy költségére.

Fontos: Az adalékanyagok használata az egyéni konstrukcióban egyik fő hátránya. Az optimális szilárdsági mutatók biztosítása érdekében a PMD-t szigorúan a laboratóriumi vizsgálatoknak megfelelően kell alkalmazni, amelyhez a legtöbb vállalkozó szívesen zárja a szemét.

Elektromos fűtés alkalmazás

A víz elpárolgása elektromos fűtés közben

Nagyobb építkezési helyeken, mielőtt a beton a fagyba betonulna, különleges elektromos fűtési rendszerek vannak felszerelve. Erre a célra 30 kW-nál nagyobb kapacitású transzformátor-berendezést és hővezető rendszert használnak.

A módszer a következő előnyökkel jár:

 • a tényleges melegítés lehetősége a réteg vastagságában, és ennek következtében a keverék egyenletes beállítása;
 • a beton gyorsabb kikeményedésének lehetősége nagy területeken -20 ° C-ig;
 • a módszer alkalmazhatósága hőszigetelt zsaluzattal kombinálva.

A hátrányok közül megemlítjük a nagy energiafogyasztást és a betonozás magas költségeit.

Tömítőoldat polietilén fóliákkal és szigeteléssel

A szalag alapozásának borítása PVC-vel borított film

A keverék tömítése és szigetelése alacsony hővezető képességű anyagokkal ma a legegyetlenebb módszer a betonhoz való munka során a negatív hőmérsékleteken -3 ° C-ig.

A cementhabarcsok keményítése és szárítása izotermikus. Más szavakkal, amikor a cement-részecskék kölcsönhatásba lépnek a vízzel, kémiai reakció következik be, és bizonyos mennyiségű hőt bocsátanak ki a külső környezetbe. Így a zsaluzat és annak tartalmát celofánnal vagy tőzegszigetelő anyaggal lefedve ez a hő megtakarítható és a tartósság biztosítására használható.

Természetesen ez a módszer nem a legjobb megoldás a súlyos fagyok esetén. De ha szükséges, az oldatot előmelegíthetjük, majd lefedjük, majd fel lehet építeni -10 ° C-ig terjedő hőmérsékleten.

Hőágyúk és infravörös melegítők használata

Thermomat infravörös fűtéssel

Ha a levegő hőmérséklete -15 ° C alá csökken, a korábban felsorolt ​​módszerek helyett célszerű hatékonyabb fűtési módszereket alkalmazni. Például a monolit betonból készült szerkezetek körül kis tárgyak építésénél átmeneti összecsukható menedékházak épülnek, amelyeken belül hőágyúkat használnak.

Bizonyos esetekben a zsaluzat infravörös fűtési funkcióval thermométbe csomagolható. Ez a technika elég hatékony, de a végrehajtandó út.

következtetés

Tehát a téli időszakban áttekintettük a betonozás jellemzőit, és megállapítottuk, hogy a nulla zéró hőmérséklete nem indokolja a felépítés megtagadását. De ha van ilyen lehetőség, akkor jobb lenne elhalasztani a tervezett munkát a melegebb napokon.

Ha bármilyen kérdése van, amely átfogó magyarázatot igényel, találsz érdekes válaszokat a videó megtekintésében.

Hogyan takarja le a betont a hidegbe öntés után?

Betonozás a hidegben - szakértői tanácsot kérek

Szóval békésen alszom...

PS Mellesleg semmi, amivel én vagyok a "te"?

Ideális esetben csak a szakemberek igénylik, hogy hogyan kell betonozni a fagyot. Számunkra sokkal könnyebb lesz a munkát olyan módon tervezni, hogy a megoldás megszilárduljon a meleg szezon alatt.

Ez azonban nem minden esetben lehetséges, ezért minden mester számára hasznos lehet az épületszerkezetek hidegben történő vizsgálata. Ráadásul elegendő csak néhány technikát elsajátítani.

Az oldat hidegben történő feltöltése bizonyos nehézségekkel jár.

Cementhabarcs és alacsony hőmérséklet

A fagyott munkát általában csak kivételes esetekben végzik. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy amikor a hőmérséklet nulla alá csökken, a cement kikeményedési folyamatai megzavaródnak. Ez nem csak lassítja a kikeményedést, hanem teljesen le is állítja, és a szerkezet mechanikai jellemzői nem érhetők el, és a tervezési érték 50% -a.

Ez több okból is megtörténik:

 • Először is, a víz hidratálásához szükséges víz jéggé változik. Mivel inert formában van, nem érhető el a reakció, ezért a hidegben lévő beton egyszerűen nem keményedik.
 • Másodszor, a fagy pusztulása miatt a pára fékezésének következtében a fagy pusztító hatása következik be: fagyás közben a folyadék mennyisége 10-12% -kal nő, és a beton monolitban szabálytalan alakú üreg keletkezik. Még akkor is, ha felmelegítjük az anyagot, és megolvasztjuk a jeget, a pórusméretek még mindig kibővülnek.
 • Harmadszor, egy vékony jégkrém acél megerősítéssel csökkenti a fém kapcsolatát a megoldással nagyságrenddel. Miután a jég megolvad, a nedvesség behatol ebbe a résbe, így a rozsda megjelenése és a keret megsemmisülése idő kérdése.

A téli öntés következményei: az anyag felületének felhámozása

 • De a legrosszabb eredményeket a megoldás ismételt befagyasztása és felolvasztása okozza. Ebben az esetben a sűrűsége egyenetlenül alakul ki, és a szerkezet erőssége jelentősen csökken.

Az ilyen hatások elkerülése érdekében, habarcs öntése esetén az utasítás különféle fűtési módszereket javasol. Természetesen az építési költségek nőnek, de ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsák a szükséges erősséget.

Fűtővezetékek használata

A beton fektetése a fagyban szükségszerűen egy sor olyan intézkedés kíséri, amelyek célja az alacsony hőmérsékletek hatásainak semlegesítése. A mai napig számos technika létezik, amelyek fő elemeit a táblázat tartalmazza:

· Másodszor, a habarcs magas hőmérsékletének fenntartása érdekében a zsaluzat gondosan szigetelt. Ezen felül, a tetején a design is borított fólia film, tükrözi a hőhullámok.

Fotószigetelő zsalu

Figyeljen oda
! A hidegben betonhoz hozzáadott elemek elemzésével megtalálhatja a márkás kompozíciók mindkét leírását, valamint a házi mixek példáit.
A leginkább megfizethető a kalcium-klorid vizes oldatainak alkalmazása (3-ról 4,5% a hőmérséklet függvényében) vagy nátrium-nitrát (4-10%).

A konkrét munkák szakértői javasolják ezeknek a módszereknek a használatát a komplex, kombinálva, például fagyvédő adalékokkal, kábelfűtéssel.

Azonban öntsük a megoldást, és várjuk, amíg megmelegszik a fűtés alatt - ez csak a csata fele. A vasbeton gyémánt körökkel történő vágása egyértelműen azt mutatja, hogy az alacsony hőmérséklet hatására kialakult nagyon kemény anyag idővel erőssé válik. Ez azért történik, mert a víz befagyasztja a felszíni pórusokat.

Összetétel a fagyás megelőzésére

Figyelj!
Minél több fagyási / felolvasztási ciklus történik a szezon alatt, annál nagyobb lesz a pusztulás.

Számos módon lehet ezt kezelni:

 • Először is elég, ha egyszerűen lezárjuk a pórusokat a felületen egy speciális impregnálással. Igaz, ez megzavarhatja a beton természetes páraáteresztő képességét, mert óvatosan kell eljárnia, szemmel tartva az épület szellőztető rendszerének erejét.

A vibrációs tömítések használata

 • Másodszor, lehetséges a porozitást csökkenteni a beton tömörítésével. Ehhez egy vibrációs kezelést kell alkalmazni az öntési fázisban, amelynek következtében gyakorlatilag az összes levegő elhagyja az oldatot.

Figyelj!
A vibrokompakció további hatása az anyag szilárdságának növelése: ha szükséges, a megmunkálás megkövetelheti a vágást egy speciális szerszámmal vagy a betonban lévő lyukak gyémántfúrásával.

 • Végül van egy harmadik, kissé paradox módon: nem csökkentjük a pórusok számát, hanem növeljük őket a redundanciához (kb. 20% -kal több, mint a beton normális vízfelvétele). Ez létrehoz egy tartalék levegőmennyiséget, ami nem engedi, hogy a fagyos jégkristályok "belevágják" az anyagot.

Ezekkel a módszerekkel megbízhatóan megvédheti a szerkezetet a hidegtől, és kényelmes körülmények között biztosítja a szilárdság kikeményedését. De még jobban meg kell tervezni az építést abban a periódusban, amikor a beton nem féle a fagytól, és nem kell többletköltséget költenünk. És ha ez nem sikerült, akkor próbálja végrehajtani a szövegben leírt és a videóban bemutatott technikákat ebben a cikkben.

A beton feltöltése negatív hőmérsékleteken az építkezést hátrányosan befolyásolhatja, ha nem szigorúan a technológia szerint történik. Elmondjuk a színpadi munkafolyamatokat ebben az anyagban.

Hogyan lehet betonozni a fagyban, és mi ehhez szükséges? ↑

A télen egy rönkház alapjainak feltöltése a videóban

Mielőtt a beton a nulla zéró hőmérsékletre kerül, fontos az előkészítő munka elvégzése. Ez magában foglalja: zsaluzat előkészítését, az elektromos hálózat további lefektetését. Először is, beszéljünk arról, hogyan lehet konkrét keveréket készíteni. Az előkészítésben rejlő különbség abban rejlik, hogy a betonkeverő elhagyásakor a kompozíciónak szigorúan meghatározott tervezési hőmérsékletnek kell lennie. A szállítás után a hőmérséklet csökken, és fontos, hogy magas legyen az öntéskor. Vagyis két esetben irányítják - a betonkeverő kijáratnál és a telepítés helyén.

Tehát, ha 400 jelet használnak, akkor a keverés során a hőmérséklet 60 ° C. A betonkeverő kijáratnál pedig - 35 ° C. Fagyálló komponensek alkalmazásakor a betonkeverőből való kilépési hőmérsékletet a laboratórium határozza meg. Ez feltétlenül figyelembe veszi a szükséges időbeállítást. A fagyásgátló komponensek gondos kiválasztását az a tény indokolja, hogy főként lágyítókkal együtt használják. Napjainkban még a piac is olyan speciális készítményeket kínál, amelyek kombinálják a szuperplasztikus és fagyálló adalékanyagokat. Például ez lehet "Cryoplast P25", "Cryoplast SP15". Konkrét készítményt készítünk fűtött helyiségben, + 40 ° C-os hőmérsékleten.

A második szakaszban elkészítik a zsaluzatot, és egy elektromos rácsot helyeznek el a beton keverék melegítésére. Először is, a zsaluzatot szennyezik a piszok és a hó. Ráadásul mindent felmelegítenek. A keveréket a zsaluzathoz folyamatosan hajtjuk végre, hogy a következő réteg átfedje az előzőt, amíg megszárad. Különösen körültekintően fontos, hogy az összetételt a varratok és sarkok helyén lezárják. A munka befejezése után fontos, hogy a nyílt területeket fedje fóliával, pajzsokkal, tetőfúvással vagy más anyaggal. A kiváló minőségű tömörítés eredménye: a betonfelhordás leállítása, a légbuborékok hiánya.

Beton elhelyezése alacsony hőmérsékleten - néhány szó az elektromos fűtésről ↑

A videó bemutatja a szalag alapítvány töltését télen

Amint már említettük, amikor a betont negatív hőmérsékletre öntik, fontos az elegy melegítése. Számos lehet. Azonban beszélünk elektromos fűtés. Mind a "thermos" módszerrel, mind önállóan alkalmazzák. Az eljárás során csak PNS vezetékek használatosak. Épületekbe vagy zsaluzatokba vannak szerelve, amelyek betonba öntik. Bizonyos esetekben külső huzallal vagy "lebegő" elektródákkal vannak elhelyezve.

A kiszáradás elkerülése érdekében a betonnak legfeljebb 35 ° C-ra kell melegednie.

Ha a nyitott felület csak elkezdett megszáradni, akkor enyhén megnedvesedhet vízzel. Természetesen az áram jelenleg ki van kapcsolva. A bemelegedés időtartama közvetlenül a keverék és a levegő hőmérsékletétől függ. A beton felmelegítése 35 fokig, az elektromos fűtés teljesen kikapcsol. Felülről bármilyen anyaggal borított. Tehát 7 napon belül a betonnak meg kell szereznie a szükséges erőt.

Az alacsony hőmérsékletű beton minősége ↑

Tehát, ha a beton a zéró hőmérséklet alá van helyezve, fontos a minőségellenőrzés elvégzése, amely magában foglalja a következő lépéseket:

 • Ellenőrizni kell a gyártó üzemből behozott betonszerkezet minőségét, a projekt során a fektetési hőmérsékletet és a műszaki dokumentációt.
 • Amikor a betont fagyba öntik, fontos, hogy folyamatosan ellenőrizze a hőmérsékletet, amelyen megszilárdul. Ugyanakkor a termoelem és a hőmérő segítségével mérhető.
 • A beton szilárdságának ellenőrzése az elkészített szerkezetben bizonyos minták kipróbálásával, ugyanolyan körülmények között.
 • A telepítés helyén és a beton öntésénél mindig megőrzik a munkák naplóját, amely tükrözi a dátumot, az objektum nevét, a beton mennyiségét egy napra, a lefektetés módját, a keverék összetételét, a kísérő útlevelek számát, a fűtési időt és egyéb adatokat. Lehetővé teszik a minőség megőrzésének és ellenőrzésének nyomon követését.

Ha mindezeket az ajánlásokat követi, akkor a téli szezonban a beton öntése a lehető legeredményesebb lesz. És maga a design is kiváló minőségű lesz.

Hogyan fuggatni a beton: fűtőkábel, fagyálló adalékok és bányák építése

Lehetséges beton a hidegben? A kérdésre adott általános válasz negatív. De ha a helyzet megköveteli az építési munkák kötelező folytatását, akkor mindig találsz ki egy utat a helyzetből - ebben a cikkben néhányat kínálunk neked.

A télen megalapított alapítvány képe

Általános rendelkezések

Miért ellenjavallt a fagyban való betonozás? Nézzük meg a konkrét összetevőket. A cement, a homok és a kavics még nagyon alacsony hőmérsékleten sem szenved.

De van még víz, amely egyesíti az összes komponenst és a kötőanyagot kővé alakítja. És ő a gyenge kapcsolat a télen, és kristályosodik attól a pillanattól kezdve, amikor a hőmérő nullára mutat.

A víz jégre való átalakítása a fő oka a téli betonozásnak.

A fagyasztott folyadék nem csak a betonkő kialakításában betöltött funkciójának megszűnését, hanem a méret növekedését is magában hordozza. Ez azt jelenti, hogy még a felolvasztás után is valószínűleg laza formátlan tömeg lesz a várt monolitikus struktúra helyett.

Ugyanakkor a helyes kijelentés az, hogy magasabb hőmérséklet gyorsítja a keményedési folyamatot. Ez jól látható a következő táblázatban:

Hogyan töltsük fel az alapítványt az év bármely szakában

Minden épület ereje és tartóssága az alapot támogatja. Jelenleg a legnépszerűbb az építőiparban olyan beton alap, amely ellenáll a súlyos szerkezet súlyának. Mivel a ház építésének befejezése után a csapágyszerkezet nehéz lesz megjavítani, nagyon fontos, hogy megfelelően töltse fel az alapot annak elkerülése érdekében, hogy a talajba süllyedjen, valamint repedések és egyéb hibák keletkezzenek rajta.

Milyen hőmérsékleten lehet az alapot önteni?

A tartószerkezet megtervezésekor figyelembe kell venni az időjárási körülményeket, a márka minőségét és a cement minőségét. A beton szilárdságának biztosításához fontos szerepet játszik a speciális adalékok, amelyek lehetővé teszik a víz kristályosodási hőmérsékletének csökkentését, valamint az optimális működési mód fenntartását az alapozás megkeményedése idején. Az öntés után az alap lefoglalja a nap folyamán, és 28 nap alatt erősödik. A + 3 és + 25 ° C közötti hőmérséklettartomány az alaprész létrehozásához szabványos. Ismeretes, hogy a melegebb külső, minél gyorsabb az oldat száradása, de a hő veszélyes lehet a friss betonra.

Ha +5 és 15 ° C közötti hőmérsékleten a készítmény természetes módon állítja be a környezetet, ez nem fordul elő túl forró időben. Ilyen körülmények között a betonkeret kialakulhat, amikor az anyag mennyisége még nő. Lehűl, a felület elhúzódik, és a már kialakított kristályszerkezet gátolja ezt a folyamatot. Ennek eredményeképpen a belső feszültség miatt az alapozás zsugorodási repedésekkel borulhat ki 4-12 órával az öntés után. Annak érdekében, hogy az alap ne essen össze + 25 ° C feletti hőmérsékleten, érdemes használni a gyorsan kikeményedő Portland-cementet, amelyet 5-6 órás öntés után vízzel kell önteni és régi rongyokból, kartonból vagy fűrészporból árnyékolni. A hidratálás lassítása érdekében módosító adalékok és lágyítók bevezetése megengedett. Amikor repedések jelennek meg, ismételt felhúzás szükséges.

Meleg időben az alap megrepedhet.

Lehetséges, hogy télen öntse az alapot

A tartószerkezet építésének legkedvezőbb ideje április-november. A helyzet azonban olyan módon alakulhat ki, hogy télen kell tölteni az öntést, mert Oroszország egyes területein szinte nincs nyár. A modern építési technológiák lehetővé teszik szilárd alapok létrehozását még a hideg időben is. A télen alapítvány megteremtése különösen fontos a kopott talajokon. Miután megvárta őket, hogy befagyaszthassanak, áshat egy nagy gödröt. Emellett az építőanyagok szezonon kívüli megvásárlása bizonyos összegeket megtakaríthat. Leggyakrabban, télen, szalagalapokat állítanak elő betonblokkok és a könnyű fából készült tárgyakhoz tervezett betonacskók építésével.

A becslések szerint az elmúlt öt évben a téli betonozás aránya a teljes építési volumenben 10-17% között mozog. Ez egy szilárd összeg az építési vegyi anyagok gyártói és beszállítói számára, és különösen azoknak az adalékanyagoknak, amelyek biztosítják a folyamat hatékonyságát alacsony hőmérsékleten. Másrészt viszont a gyártók befolyásolták a téli építés növekedését. Az érdek itt kölcsönös.

A cementhabarcs hideg időben viselkedik

A téli munka tervezésénél érdemes megjegyezni, hogy a szokásos beton nem alkalmas rájuk. A fagyban csak olyan cement alkalmazható, amely különleges adalékokkal és módosító adalékokkal rendelkezik. Ez utóbbiak mintegy 10-15% -kal csökkentik a vízfogyasztást. Ha a páratartalom 60% vagy több, akkor nem ajánlott módosítók használata, emellett érdemes megjegyezni, hogy bizonyos fémekkel reagálhatnak. A szerkezet szilárdságának biztosítása érdekében a betont az öntés utáni első két napban fel kell melegíteni. A keverék kívánt hőmérséklete fenntartható:

 • hőpisztolyok;
 • speciális betonfúvó beton betonozásakor;
 • elektródák (erősítő rudak), amelyek feszültség alatt állnak.

Van is egy módszer a beton keverék hegesztőgép használatával történő hevítésére, de alapvetően az elektródák használatára enged következtetni, és csak kis töltési mennyiségek esetén alkalmazható.

Csak a víz és a töltőanyagok melegedhetnek, de nem cement, különben elveszíti tulajdonságait.

A téli munkákhoz speciális adalékanyaggal rendelkező beton szükséges.

Általában az Orosz Föderáció régióiban nem alkalmaznak olyan megoldást, amelynek hőmérséklete meghaladja a 21 ºC-ot, figyelembe véve azt a tényt, hogy a légkör elhagyja a 4,5-5 ºC-ot. Ezért a folyadék munkakészítményét 32 ° C-ra melegítik. A forróbb vizet először töltőanyagokkal keverik össze, majd részletekben - cementtel.

Lehetséges-e a beton a fagyba önteni újratöltés nélkül

Meg kell beszélni arról, hogy lehetséges-e az alapítvány hideg időben történő öntése melegítés nélkül. Még a +5 és 0 ° C közötti hőmérsékleti ingadozások a betonoldat esetében télnek számítanak. A hideg évszakban a betonozáskor fontos, hogy az oldat sima szilárdsága legalább 60% legyen. Ez garantálja a bázis szerkezetének megőrzését és az érlelést, amikor a felolvadás megtörténik.

Az alapzat azonban csak akkor nyeri el a szilárdságot, ha az oldat hőmérséklete nulla fölött van, ezért mesterséges fűtés nélkül finom téli napot kell választani az építési munkákhoz. Szintén fontos a cement összetétele: az úgynevezett hideg beton fagyásgátló adalékokat tartalmaz, amelyek csökkentik a víz fagyáspontját. E célból a kálium-kloridot és a nátriumot 2-15% koncentrációban alkalmazzuk. Fagyásgátló-modifikátorok segítségével a zsaluzat az M200-as megoldással már 40% -os erősségű, az M400-at - 20% -kal és az M300-mal - 30% -kal leszerelhető.

Videó: a beton aljzat fűtése télen

Amikor az alapot öntse a tavaszra

Azok, akik úgy döntenek, hogy kora tavasszal (áprilisig) megkezdenék az alapítvány építését, legyen óvatos. Először meg kell várnia, hogy a talaj felolvadjon és melegedjen, ha a hőmérséklet nem esik 0 ° C alá. Szintén figyelembe kell venni az egy vagy két hónapig tartó utak "szárítását", amelyek során a nehéz járművek (betonszivattyúk, kúszók, tonárok és egyéb gépek) a regionális utakon való vezetésre korlátozódnak. A fenti közlekedés nélkül lehetetlen monolit alapot építeni. Április óta növekszik a fogyóeszközök költsége.

Tavasszal az út elmosódott, így a nehéz felszerelések nem tudnak áthaladni rajta.

A szerkezet visszafordíthatatlan károsodása váratlan fagyokat okozhat, ezért amikor az időjárás előrejelzése instabil, és a munkálatok már meg vannak tervezve, ajánlott biztosítani a fagyálló töltőanyagok felvételét. Még a +23 ° C-os léghőmérsékleten is, a beton csak három héttel megszorozza a szabályozó erejét. Alacsonyabb hőmérsékleten az idő jelentősen megnő, ezért a falak öntése után nem lehet sietni.

A gyakorlat szerint a csupasz talajra épített ház évről évre szól. Bázis hiányában az alsó tömbök vagy a fadobozok a talaj deformációja miatt megsemmisülnek.

Lehetséges, hogy az alapot az esőbe öntik?

Jelenleg az eső nem ok arra, hogy megakadályozzuk a betonozás, mint a közelmúltban. Egyszerű felszereléssel és megfelelő cementgyárral Ön nedves időben öntheti az alapot. Önmagában a víz nem befolyásolja negatívan a megoldást, még mielőtt megszilárdulna, az erózió és az arányok megsértése előfordulhat. Ezért mindez a csapadék erősségétől függ.

Ha a helyszín nem esik az esővel, akkor a lombkorona elég lesz a munka folytatásához. Egy átlagos polietilén fólia megóvja a könnyű esőtől, amelyet óvatosan kell használni, mivel a beton csak friss levegőn keményedik. Természetesen meleg és napos időjárás esetén az oldat jobban telített szénsavval és gyorsabban meggyógyul, szilárd alapot képezve. De az esőben lévő alapozások megépítésében is vannak előnyei, mivel a beton keverék tartósabbá válik 80% -os páratartalom mellett.

A műanyag fóliát hosszú ideig nem lehet a felületen tartani, mivel a beton friss levegő nélkül nem szilárdul meg

Hogyan kell dolgozni a csapadék alatt?

A legfontosabb követelmények az alapozásra kerülő esőben folyó munkákra:

 1. Az M400, az M500 és az M600 cement oldatának tartalmát nedvességgel érintkezik.
 2. A betonozás megfelelő módszere. Az alap szokatlan alakja vagy behatolása egy olyan speciális technikát alkalmaz, amely megakadályozza az üregek kialakulását, és kiszorítja a felesleges folyadékot.
 3. A vízszigetelés használata, amely legfeljebb két-három napig eltávolítható.

A modern piac széles skáláját kínálja az építőelemek különböző paraméterekkel. Gyorsan kikeményedő és hosszúkeményedő készítmények készülnek, valamint beton fagyásgátló adalékokkal. A szélsőséges időjárási viszonyok között azonban az alapítvány öntése kockázatot jelent, amelyet mindig figyelembe kell venni. Alacsony hőmérsékleten repedések keletkezhetnek a talajban és a csapadék - erózió során. Mindez hátrányosan befolyásolhatja a szerkezetek erejét.