Téma 1247.2. A tesztek magasságban dolgoznak állványzással.

1 A biztonságos munkavégzésért felelős személy

2 A munkaügyi védelem vezetője

3 Műszaki vezető

--4 Felelős munkás

Kérdés száma 196 Milyen konkrét munkahelyi védelemre vonatkozó követelmény a helytelen?

1 Az állandó emeletek kialakítása előtt a nyílt mennyezetek és a munkák elvégzésének minden szintjét le kell fedni olyan lemezek vagy egyéb ideiglenes mennyezetek ideiglenes padlózásával, amelyek ellenállnak a működési terhelésnek

2 A vasalás hegesztését a leltári állványzatból vagy állványzatból kell elvégezni.

--3 A zsalu munkafelületén lévő nyílásoknak nyitva kell lenniük

4 A gerendás zsaluzatot körbezárják a peremvonal körül.

Kérdés száma 197 Mire van szükség a munkabiztonság megőrzésére a befejező munkáknál?

1 A befejező (vakolat és festés) munkákhoz használt állványok magasságban történő munkavégzés során, amelyeken más munkát végeznek, padló nélkül kell elhelyezni

--2 Habarcsszivattyú telepítésekkel végzett vakolási munkálatok során kétirányú kommunikációt kell biztosítani az üzemeltető és a biztonságos munkavégzésért felelős személy között

3 A lépcsőházakban a befejező munkálatokat speciális állványzattal kell elvégezni, amelyeknek a lábai különböző hosszúságúak, hogy biztosítsák a munkapad vízszintes helyzetét

Kérdés száma 198 Melyik dokumentumban a csörlők felszerelésének módja, valamint a blokkok elhelyezkedése a magasságban végzett munka során jelzi?

1 Az útlevélcsörlőben

2 A munkavállalási engedélyben

--3 A munka magasságában

4 A csörlők használatával kapcsolatos biztonságos munkavégzésre vonatkozó utasítások

Kérdés: №199 Mi a maximális túlóra az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve által létrehozott munkavállaló számára?

1 8 óra két egymást követő napon és 150 órában évente

2 6 óra öt egymást követő napon és évente 130 óra alatt

3 5 óra két egymást követő napon és 140 óra évente

--4 4 óra két egymást követő napon és 120 órában évente

A 200-as számú kérdés A munkavállaló két műszakban dolgozik-e?

1 Ha a személyes szükséglet okozza

2 Ha nincs orvosi ellenjavallat

3 Van, ha a munkavállalók képviseleti testületének hozzájárulása van

--4 Nincs, mert a TC-nek megfelelően két egymás utáni műszakban végzett munka tilos

A 201-es számú kérdés Mi az a munkaidő-szünet időtartama, amelyet az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalónak a munkanap alatt?

1 Legfeljebb másfél óra és legalább 45 perc

2 Legfeljebb két óra és nem kevesebb, mint 40 perc

3 Legfeljebb másfél óra, de legalább 40 perc

--4 Legfeljebb két óra és nem kevesebb, mint 30 perc

202. Kérdés A következők közül melyik nem vonatkozik az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve szerinti fegyelmi szankcióra?

--3 Látványosság a túlórához

4 A megfelelő okokból történő lemondás

A 203-as számú kérdés Mi a fegyelmi eljárásra alkalmazható a kötelezettségszegés megállapítása időpontjától számított időszak, nem számítva a munkavállaló betegségének idejét, a szabadságon való tartózkodását, valamint a munkavállalók reprezentatív testülete véleményének figyelembe vételéhez szükséges időt?

1 Legkésőbb három hónapon belül

2 Legkésőbb hat hónapon belül

3 Legkésőbb két hónapon belül

--4 Legkésőbb egy hónapon belül

A 204-es számú kérdés Az alábbiak közül melyik nem vonatkozik a munkáltató kötelezettségeire a biztonságos munkakörülmények és a munkavédelem biztosítására?

1 Különleges ruházat, speciális lábbelik és egyéb egyéni védőeszközök vásárlása és forgalmazása, mosás és semlegesítés saját költségén

2 Biztonságos módszerek és technikák készítése a munka elvégzésére és elsősegélynyújtás a károsodott munkakörökre, munkavédelmi tájékoztatók lebonyolítása, munkahelyi képzés és a munkavédelmi követelmények ismerete

--3 Az ipari balesetek és a foglalkozási megbetegedések áldozatai számára kártérítés összegének meghatározása, beleértve az erkölcsi kockázatot is

4 Az alkalmazottak tájékoztatása a munkakörülményekről és munkahelyi védelemről a munkahelyeken, az egészség károsodásának veszélyéről, valamint a kártérítésről és az egyéni védőeszközökről

205. kérdés A fentiek közül melyek közül az alkalmazottnak nincs joga az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyvének követelményei szerint?

--1 A munkakörülmények és a munkahelyi védelem felügyeletére szakosodott bizottságban a szövetségi végrehajtó testületnek a munkajogi jogszabályokat és a munkajogi normákat tartalmazó egyéb jogszabályi jogszabályok

2 Olyan munkahely biztosítása, amely megfelel a munkavédelem követelményeinek

3 Az egyéni és kollektív védelem eszközének biztosítása a munkáltató kárára.

4 Az ipari balesetek és foglalkozási megbetegedések elleni kötelező társadalombiztosítás esetében

A 206. számú kérdés A következők közül melyik nem vonatkozik a munkavédelem területén dolgozó alkalmazottaira?

1 Azonnal értesítse azonnali felügyelőjét minden olyan helyzetről, amely veszélyezteti az emberek életét és egészségét a munkahelyen bekövetkezett minden balesetben.

2 Kötelező előzetes (munkába történő belépéskor) és időszakos (munkavégzés során) orvosi vizsgálatok (vizsgálatok)

3 Függetlenül vásároljon személyi védőfelszerelést saját költségére.

4 Biztosítani kell a biztonságos munkavégzés módszereit és technikáit, és elsősegélynyújtást kell nyújtani a sérült emberek számára a termelésben, tájékoztatást kell adni a munkahelyi védelemről, a munkahelyi gyakorlatról, meg kell vizsgálnia a munkaerő-védelmi követelményeket

Kérdés száma 207 Az alábbiak közül melyik nem vonatkozik a hűtőközeg működésének higiéniai követelményeire?

1 Az év hideg időszakában nyitott területen dolgozó munkavállalókat megfelelő hőszigeteléssel ellátott hideg elleni védőeszközzel kell ellátni.

2 Annak elkerülése érdekében, hogy a munkatestek helyi hűtése elkerülhető legyen, és csökkentsék a test felszínéről származó teljes hőveszteséget, megfelelő hőszigeteléssel rendelkező ujjatlan kesztyűt, cipőt és fejvédőt kell biztosítani.

3 A fűtési szünetek nem kombinálhatók szünetekkel, hogy visszaállítsák az alkalmazott funkcionális állapotát a fizikai munka elvégzése után. Ezekben a szünetekben a munkavállalót "forró" ételekkel kell ellátni, melynek tartalmaznia kell az alkoholtartalmú italokat is.

4 Az arc és a légzőszervek védelme nélkül a nyitott területen végzett munka nem végezhető el a levegő hőmérsékletének és a szélsebességnek a kombinációjával, amely 1 perc elteltével fagyásveszélyt jelent.

Kérdés száma 208 Mi a baleset kivizsgálásának ütemterve, amelynek eredményeként egy vagy több áldozat súlyos sérülést kapott az egészségükre?

1 tizenöt napig

2 három napon belül

3 A nap folyamán

4 Egy hónapon belül

Kérdés száma 209 Mi a baleset kivizsgálásának ütemterve, amelynek eredményeképpen egy vagy több áldozat kiskorú sérülést kapott?

1 tizenöt napig

2 három napon belül

3 A nap folyamán

4 Egy hónapon belül

A 210. számú kérdést Ki végzi el a baleset további vizsgálatát, amikor az áldozat nem ért egyet a vizsgálati bizottság megállapításával?

1 A munkáltató által kinevezett különleges bizottság

2 Állami Munkaügyi Felügyelő a munkaügyi munkaügyi felügyelő bevonásával és szükség esetén a biztosító végrehajtó testületének képviselőjével

3 az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapának regionális szervezeti egységeiben létrehozott különleges bizottsággal, az állami munkaügyi felügyelőséggel együtt

4 Szakszervezeti munkaügyi felügyelő, ha szükséges, a biztosító végrehajtó testületének képviselőjével

Kérdés száma 211 Mekkora a munkaadók által az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve által létrehozott munkaügyi balesetek kivizsgálásának ideje?

1 10 évig

2 25 évig

--3 45 évig

Több mint 75 éve

212. kérdés Ki határozza meg a biztosított bűnösségének százalékos arányát, ha a baleset kivizsgálása során megállapítást nyert, hogy a biztosított súlyos gondatlansága járult hozzá az egészségének az előfordulásához vagy növekedéséhez?

1 Az elsődleges szakszervezeti szervezet vagy más, a munkavállalók által felhatalmazott szerv választott testülete

--2 A baleset-vizsgálatokkal foglalkozó bizottság, figyelembe véve az elsődleges szakszervezeti szervezet vagy más meghatalmazott szervek választott testületének megkötését

3 A munkáltató, figyelembe véve az elsődleges szakszervezet vagy más alkalmazottai által választott testület véleményét

4 Az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapja Regionális Osztálya, figyelembe véve a munkáltató véleményét

+7 (861) 290-23-21

A zsaluzatok felszerelésére és szétszerelésére vonatkozó szabályok

A nagyméretű alumínium zsalu felszerelésének megkezdése előtt a szervezeti és előkészítő tevékenységeket az építési előírásoknak és a 3.01.01-85 "Építési termelés megszervezése" előírásainak megfelelően kell végrehajtani, és a következő munkákat kell elvégezni: padlófelületek kiegyenlítése; a falak tengelyeinek lebontása; a falak helyzetének megjelölése a projektnek megfelelően; az átfedő festék felületén fel kell használni azokat a kockázatokat, amelyek rögzítik a zsalu munkahelyzetét; elkészített szerelési tartozékok és szerszámok. A zsaluzat telepítési helyeit el kell távolítani a szennyeződésektől és törmelékektől, és télen a hótól és a jégtől.

Az építési területen a zsaluzatoknak teljesnek, telepítésre és üzemeltetésre alkalmasnak kell lenniük, anélkül, hogy módosítanák és javítanák az építkezést.

Az építési területre érkező zsaluzat elemeket a toronydaruk működtetési területén helyezik el. Minden zsaluzatelemet a fészer alatt kell tárolni olyan körülmények között, amelyek kizárják a károsodást, gyártmány szerint és méret szerint. A zsaluzólapok a fadobozokon és béléseken vannak elhelyezve. A fennmaradó kötőelemeket dobozokba helyezzük.

A zsaluzat beszerelését, bontását és felállítását a gyártási munkák (CPD) szerint kell végrehajtani.

A falzsalat külön pajzsokkal vagy előre összeállított panelekkel szerelhető fel.

Az egyes pajzsokból készült panelek összeszerelését egy speciálisan előkészített helyszínen kell elvégezni a toronydaru területén.

A zsalu panelek moduláris kialakításúak, univerzálisak és felcserélhetők, a pajzs felső és alsó része nincs meghatározva, a szerelés bármelyik felületen elvégezhető.

A zsaluzatlapok kialakítása függőleges és vízszintes helyzetben biztosítja azok egymáshoz való csatlakoztatásának és összekapcsolásának lehetőségét. A keret bordáiban vannak lyukak az állványzatok rögzítéséhez és a támasztók felszereléséhez.

A panelek összeállításánál és a zsalu felszerelésénél az egyes pajzsoktól a pajzsokat zárt, legalább három magasságú zárakkal kell összekötni.

Vízszintes pajzsok telepítésekor, függőlegesen szerelt pajzsokkal ellátott zárral, legalább három zárakkal vízszintes árnyékolás mentén lehet csatlakoztatni.

A panelek összeszerelése vagy a zsalu felszerelése az egyes védőburkolatokból a zsaluzatlapok vízszintes éleiben lévő lyukakon keresztül szerelik fel és rögzítik a támasztékokat és a konzolokat, és a pajzs különböző szélén lévő lyukak használhatók. A támaszok és a konzolok számát az üzemszünet határozza meg.

A pajzsok vagy zsaluelemek daruval történő felszereléséhez a következő szabályoknak kell vonatkozniuk:

- a telepített paneleket biztonságosan rögzíteni kell;

- szabadon engedje fel a védőburkolatot vagy a zsaluelemeket a daruhorgról, miután állandó vagy ideiglenes rögzítéssel rögzítették őket;

- A zsaluzat fedélzetén lévő kenőanyagok ("Emulsol") előkészítését és alkalmazását az összes egészségügyi és biztonsági előírás kötelező betartásával kell végrehajtani.

Szétszerelő zsaluzat.

A zsaluzás megszüntetése csak akkor lehetséges, ha a beton elérte a kívánt szilárdságot, a SNiP 3.03.01-87 szerint és a gyártó engedélyével.

A zsaluzat falainak lebontása nagyított paneleket (5-6 pajzsot) eredményez. A panelre csavarja le a csavaranyákat, húzza ki a rögzítőelemeket. Ezután a támaszok segítségével levágják a paneleket a betonból.

A leválasztott panel ferde és daruval egy új fogóba kerül

A védőburkolatokat, falzsalu paneleket minden esetben a bontás után meg kell tisztítani a ragasztott cementhabarcsot.

A zsalu használata biztosítja a pajzsok fedélzetének kötelező tisztítását és kenését.

Szabályok a zsalu leszerelésére

Az alap megteremtésének folyamatában a hangsúly a készülék zsaluzatára és a beton megoldására vonatkozó követelményekre vonatkozik. Ugyanakkor fontosak a zsaluzás eltávolítási eljárását érintő problémák is. Különösen figyelembe kell venni azt az időintervallumot, amely alatt elegendő szilárdságú beton van, valamint maga a szerkezet leszerelésének technológiája.

A zsalu eltávolításának szabályozási ideje

Véleményünk szerint az alapítvány gyógyításának optimális ideje 28 nap. Azonban a válasz arra a kérdésre, hogy mikor kell eltávolítani a zsaluzatot betonozás után, minden esetben egyedi lesz. A fő standard paraméter, amelyet meg kell tagadni az építési készenlét készítésének időtartamának meghatározásakor, erőt ad. Ez a jellemző viszont a következő adatoktól függ:

 • A szerkezet típusa és mérete;
 • Használt beton jelölése;
 • Környezeti hőmérséklet;
 • Egyéb kikeményedési feltételek;
 • Terhelési méret.

A konkrét betonozásra való várakozás időtartamának meghatározására vonatkozó fő kritérium a típus. Különösen a nehéz betonok és habarcsok porózus adalékanyagokhoz való megmunkálási szilárdsága 50%, és ha az autoklávos keményedést követően az OD 100% -ot ér el. Ha az erőteljes szerkezet eléri a maximális értéket, akkor a zsaluzat szétszerelhető. Más esetekben a 28 napos időtartam érvényes. Az előírásoknak megfelelően, az alapítványhoz betonnak elegendő terhelési erőt kell szereznie legkésőbb ebben az időszakban.

Ezen kívül vannak vizuális jelek, jelezve, hogy eltávolíthatja a zsaluzatot. Például annak meghatározásához, hogy mikor távolítsák el a zsaluzatot egy csík alapozásáról, ügyeljen a rétegelt lemez lemezekre. Ha elkezdtek elmozdulni az eredeti helyzetükből, akkor ez azt sugallja, hogy a beton felhagy a vízzel, és a zsaluzat megszüntethető. A rétegelt lemez és a betonalap közötti rések kialakulása előtt általában 7-10 napig tart.

Monolitikus nem fűtött szerkezetek eltávolítása

A termosz által használt fűtési technológiák nélkül telepített monolitikus alapítványokat a TR sorozat szabályozási dokumentumának megfelelően kiveszik. Az alábbi típusú zsaluzatok tartoznak ebbe a szabványba: oldalpanel zsaluzat az alapokra, oszlopokra, falra és gerendákra, tartópanel elemekre, feszített vasbeton szerkezetekre, kb. 6 m hosszúságú tartóformákra stb.

Annak meghatározásához, hogy mikor kell eltávolítani a zsaluzatot a csavarok, oszlopok és egyéb szerkezetek felhúzása után, figyelembe kell venni a tényleges terhelés mutatóit a normatívhoz képest. A beállított várakozási idő 6 és 72 óra között van. A meghatározott időintervallum beállításának fő paramétere a terhelés, amely 70-ről 100% -ra változhat a tervezetthez képest.

Fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a szerkezet teljes terhelése csak akkor lehetséges, attól a pillanattól kezdve, amikor a beton alap teljes erejét a tervezési mutatónak megfelelően szerzi meg. A jövőben a vasbetonszerkezettel és annak karbantartásával kapcsolatos helyszíni munkával kapcsolatos valamennyi tevékenységet azzal a feltétellel kell elvégezni, hogy a betonszerkezet szilárdsága legalább 1,5 MPa. Ha az átmenetek köztes tartókat használnak, akkor a sztrippelés végső szilárdsága csökkenthető. Más szavakkal, a kellékek jelenléte növeli a beton tömeg forgalmát és csökkenti az építési időt.

A hőmérséklet hatása a sztrippelés időzítésére

A hőmérséklettől való erősödéstől függő idő függése két beton - a Portland cementből és a portland cementből készült - példa. Az első 10 ° C-os hőmérséklet-indexen és 5 nap alatt a tervezési mutató erejének mintegy 50% -ával, míg a salak-portlandcement hasonló körülmények között végzett megoldása 2 hét alatt ugyanazt az állapotot érte el. Összehasonlításképpen, a téli időszakban, negatív hőmérsékleti rendszerrel, ezek az időszakok akár 3 hónapra is emelhetők. És ez feltéve, hogy az építők fagyálló adalékanyagokat gyártanak. Ennek megfelelően, az edzés folyamatának felgyorsítása érdekében a téli betonozás megvalósításában jobb az elektromos fűtési rendszerek alkalmazása.

Hogyan kell megfelelően szétszerelni?

A leszerelés megkezdése előtt el kell távolítani a tartóelemeket tartó szerkezeteket. Mivel a zsaluzat különböző körülmények között eltávolítható, és egyes esetekben még a betonalap elégtelen erejével is, ezt a műveletet nagyon óvatosan kell végrehajtani. Ezenkívül a zsaluzat szerkezeti elemei szétszerelésre kerülnek felülről lefelé.

Először távolítsa el a szorítóelemeket és a vezeték csavarását. Ezt követi a sarokelemek lebontása, amelyek nem túl nagy terhelések, és a beton az oldalukon gyorsabb. Ezután távolítsa el a megfogó bordákat, amelyek után a rétegelt lemezek el vannak választva az állványoktól. Fontos, hogy biztosítsuk a zsaluzat épségét, mivel a jövőben más alapok építésére is felhasználható.

Annak érdekében, hogy a beton a bontási folyamat során ne sérüljön meg, kívánatos, hogy strukturális opciókat biztosítsanak a zsaluzat létrehozásának a szakaszában, hogy megkönnyítsék annak eltávolítását. Ha ütközéses szerkezetek és emelő mechanizmusok lebontása során használják, a betonszerkezet feltörésének kockázata nő. Ebben a tekintetben nagyon óvatosnak kell lenni a speciális eszközök és berendezések használatában.

következtetés

A zsalu lebontásának folyamata nem annyira bonyolult, és teljesítményének minősége ritkán jelentős hatással van az alapítvány megbízhatóságára. Az egyetlen dolog, ami fontos, hogy eldöntsük, mikor kell eltávolítani a zsaluzatot a beton öntése után, és elkezdjük betölteni a szerkezetet. A temperálás és a tényleges szilárdság optimális indikátorai nem érhetők el a zsaluzat lebontása idején, de az alaphoz való további felhasználás érdekében a maximális keményedés elengedhetetlen.

Szétszerelő zsaluzat

A szabályozási dokumentumok szerint - a DIN 1045-2: 2008-08 (Európa) és az SNiP 3.03.01-87 szerint - a zsaluzási rendszert le kell bontani, miután a készség 70% -át betonöntéssel öntik. A szükséges teljesítmény elérése (optimális körülmények között) legalább 2-3 napig tart, az építés típusától függően. Meg kell jegyeznünk, hogy az öntvény szilárdsága és az összetétel öntésére alkalmazott érési sebesség hatással van az alábbi mutatókra:

 • A betonelemek százalékos aránya. A beton egy olyan komplex, amely szerves vegyületekből áll, amelyek egymással reakcióba lépnek. A szilárdság a beton felelős olyan anyag, mint a kalcium, amely jelen van a beton több formában. A legfontosabb hatóanyag a kalcium-szilikát, amelynek köszönhetően a szerkezet évről évre erősebbé válik.

A zsaluzat lebontását a beton teljes kikeményedése után kell végezni.

 • Hőmérsékleti jellemzők. A vegyületek közötti reakciók gyorsabban haladnak magas hőmérsékleten. Tehát 25 fok feletti értékeknél az öntés legfeljebb öt nap alatt akár 80% -os erősségű. Mivel legfeljebb 5 fokos hőmérsékleti index mellett ez a folyamat több mint egy hónapig tarthat.
 • A technológiai követelményeknek való megfelelés. Annak érdekében, hogy a beton a lehető leggyorsabban érjen, és ne veszítse el működési jellemzőit, ne hagyja figyelmen kívül a folyamattechnológia követelményeit, és ne gyorsítsa fel az építési munkálatokat.
 • A töltőanyagok használata. Ha olyan anyagokat, mint pl. Expandált agyagot, törmeléket stb. Használunk, a betonöntés sebessége a redukció irányában változik. Ez figyelembe vehető a zsaluzat lebontásának időtartamának kiszámításánál is.

Szabályok a zsalu leszerelésére

Amikor a betonöntést kialakították, és elérte a kívánt szilárdságot, akkor folytathatja a zsalu leszerelését. A bontás folyamata a konzisztencia szempontjából fordítottan arányos a zsalu összeszerelésével. Ez azt jelenti, hogy a rendszer elemeinek elemzését úgy kell megkezdeni, hogy a fedélzet elkülönül az öntvény felszínétől, ezt követi az összetevőkből való elválasztás, amelynek száma a zsaluzat típusától függ.

A térben állítható zsalu szétszerelése: a - horizontális vízelvezetés nyílásokon keresztül hevederek segítségével; b, c - ugyanaz a kereszt-elfogás segítségével; g - függőleges extrakció

A zsaluzás megszüntetése olyan nagyméretű építőipari berendezések használata nélkül történhet, amelyek károsíthatják vagy megsemmisíthetik az öntvényeket. Számos szabály van, amelyek végrehajtása gyorsan megszünteti a zsaluzatot és megőrzi az öntvény integritását:

 • a túrák, tornyok, gerendák és egyéb támogató elemek végső soron lebontásra kerülnek, mivel a támogató struktúrák szerepe;
 • a bontó állványokat és a pajzsokat gondosan kell végezni. Fontos, hogy ellenőrizzük a nem szárított beton jelenlétét, valamint azokat, amelyeknél a beton fokozott tapadást mutatott a zsaluzatpajzson;
 • a kijutást felülről lefelé kell elvégezni, elsősorban a sarokelemek eltávolításával;
 • ha a beton hosszú időn keresztül erőssé válik, akkor jobb, ha a struktúra következő részeit kitöltjük, mint a szabványok követelményeit, és figyelmen kívül hagyjuk őket;
 • az előzőleg szétszerelt zsalu használata előtt minden meglévő betonnyomot eltávolítania és az érintkező felületet egy tapadást csökkentő anyaggal kell kezelni. A zsaluelemeket szigorúan a technikai és működési dokumentumok szerint kell tárolni.

Bontott zsaluzat

Az építőnek tudnia kell minden részletet, amikor olyan anyaggal dolgozik, mint a beton, hogy minőségi munkát végezzen. Ismernie kell a keményedési időt.

A monolitikus konstrukció technológiáját jelenleg mindenhol használják. A beton és a zsaluzat falak, mennyezetek, kertek, padlók és.

A beton helyes betonozása a zsaluzás alapjául szolgál a jövő szerkezete minőségének és szépségének. Minden vállalkozás az elején szilárd alapot igényel.

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a monolit alacsony emelkedésű konstrukció egyre gyakoribbá válik, a padlózat zsaluzatának kialakítása nagyon fontos.

6.7. A betonmunkára vonatkozó biztonsági követelmények

6.7.1. A szerelvények, beágyazott alkatrészek, zsaluzat, öntőbeton, bontó zsaluzatok és egyéb, a magassági monolit vasbeton szerkezetek felállításakor végzett munkák során intézkedéseket tesznek a munkások védelmére a szerkezet, a szerkezet, a zsalu és a tartószerkezet ideiglenes instabil állapotával járó veszélyektől.

6.7.2. A Szabályok 6.7.1. Pontjában meghatározott munkákat szakképzett munkavállalóknak kell elvégezniük, akik a gyártó útmutatásával és felügyelete alatt (előállító, vezető) felügyelete alatt az előírt módon dolgozhatnak.

6.7.3. Nem engedélyezett a projektben nem szereplő munkaeszközök és anyagok zsalukra való elhelyezése, valamint a zsaluzat padlózatán végzett munkák végzésére közvetlenül nem érintett személyek tartózkodása.

6.7.4. A zsaluzatot úgy kell elvégezni, hogy az állványzatok, létrák és más belépési és kilépési útvonalak, a szállítóeszközök kényelmesek, könnyűek és biztonságosan rögzíthetők a zsaluzási struktúrákhoz.

6.7.5. A zsaluelemek több síkba történő beszerelésekor az alsó réteg rögzítése után minden további sorozatot telepítenek.

6.7.6. A zsaluzatot meg kell vizsgálni, fel kell szerelni és fel kell szerelni a tapasztalt munkavállalók számára az ilyen típusú munkákhoz és a gyártó felügyelete alatt (elöljáró, elöljáró, dandár).

6.7.7. A zsalutartóknak meg kell felelniük a tervezési terheléseknek, a terheléseknek, a beállítható hőmérsékletnek és a beton keményedési arányának. Megfelelő zsaluzatot kell használni a lemezek és gerendák támasztékolására az ideiglenes túlterhelés elleni védelem eszközeként.

6.7.8. A zsalu felszerelése során minden állítható elem mereven rögzítve van.

6.7.9. A vasalás és a vasalás feldolgozása erre a célra kijelölt, és ennek megfelelően felszerelt helyeken történik.

6.7.10. Annak érdekében, hogy megvédje a dolgozókat a leeső tárgyaktól a felfüggesztett állványokig, a csúszó zsaluzat külső kerülete mentén helyezkedjen el a szélességtől legalább az állvány szélességéhez képest.

6.7.11. A vasalás feszítésén végzett munka során szükséges:

a) legalább 1,8 m magasságú védőburkolatok elhelyezésére szolgáló helyeken kell elhelyezni;

b) riasztással felszerelje a feszítőszerkezet bekapcsolt állapotában működtetett eszközt;

c) biztosítani azokat a feltételeket, amelyek kizárják az emberek 1 m-nél közelebb eső, elektromos áram által hevített rúddal szembeni jelenlétét.

6.7.12. A megerősítő ketrecek elemeit csomagolással kell ellátni, figyelembe véve a felemelésük és a telepítés helyére történő szállítását.

6.7.13. A kémiai adalékanyagokat betonkeverékekben történő felhasználásakor meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a megfelelő munkamódszereket és személyi védőeszközöket alkalmazó munkavállalók szeme által okozott égési sérülések megelőzésére.

6.7.14. Betöltett betonkeverék vagy üres bunker áthelyezése csak akkor lehetséges, ha a zsalu zárva van.

6.7.15. A betonovodov telepítése, leszerelése és javítása, a konkrét forgalmi dugók eltávolítása csak a betoncsőben atmoszférikus nyomáscsökkentés után engedélyezett.

7.6.16. Ha a sűrített levegőt a betonvezetékek vizsgálatán keresztül fújja, akkor a munkálatok végzéséhez közvetlenül nem érintett munkavállalókat a betoncsővezetékből legalább 10 méteres távolságra kell eltávolítani.

7.6.17. Minden nap, mielőtt a beton a zsaluzatba kerül, ellenőrizni kell a tartály, zsalu és állvány állapotát. Az észlelt hibákat azonnal javítani kell.

7.6.18. Mielőtt a beton keveréket egy rezgéscsillapítással felhelyeztük, ellenőrizzük az egymás közötti és a biztonsági kötélen található összes vibrobot összeköttetés alkalmazhatóságát és megbízhatóságát.

7.6.19. A vödör vagy bunker betonozása során a vödör vagy bunker alsó szélének és a korábban betonozott betonnak vagy a beton felszínének a távolsága nem haladhatja meg az 1 m-t, kivéve, ha a projekt más távolságokat tervez.

7.6.20. Amikor a beton keveréket elektromos vibrátorokkal tömöríti, a vibrátor nem mozgatható az áramvezető kábellel. A munkavégzés során és az egyik helyről a másikra történő áthelyezés során az elektro-riasztóberendezést ki kell kapcsolni.

7.6.21. A 20 foknál nagyobb lejtésű felületeken betonszerkezetet alkalmazó munkásoknak biztonsági öveket kell használniuk.

7.6.22. A beton elektromos fűtése során az elektromos berendezések beszerelését és csatlakoztatását az ellátó hálózathoz olyan elektromos szakembereknek kell elvégezniük, akiknek elektromos biztonsági csoportja nem alacsonyabb III.

7.6.23. A beton elektromos fûtése területén szigetelt rugalmas vezetékek vagy vezetékek használata szükséges a védõburkolaton. Nem szabad drótokat elhelyezni közvetlenül egy fűrészporréteg fölé, valamint megszakított szigetelésű vezetékekre.

7.6.24. A beton elektromos fűtési zónáját a GOST 23407-78 követelményei szerint védették, biztonsági jelzésekkel és jelzőlámpákkal, sötétben vagy rossz látási viszonyok között. A jelzőlámpákat úgy kell bekötni, hogy a feszültségellátás leálljon, amikor égnek.

7.6.25. A beton elektromos fűtésének zónáját a villanyszerelők 24 órás felügyeletének kell alávetni.

7.6.26. Az emberek tartózkodása és a konkrét fűtési zónában végzett munka nem engedélyezett, kivéve azokat a munkavállalókat, akik legalább II. Számú elektromos biztonsági csoporttal rendelkeznek, és megfelelő védőeszközöket használnak az áramütés ellen.

7.6.27. Az elektromos fűtés alatt álló területhez tartozó vasbeton szerkezetek nyitott (nem beton) megerősítését földelni kell (nulla).

7.6.28. A beton fűtése során felhasznált berendezések minden egyes mozgása után egy új helyre vizuálisan ellenőrizni kell a vezetékek szigetelésének, a védőeszközöknek, a kerítésnek és a földelésnek a feltételeit.

7.6.29. A zsalu lebontásakor intézkedéseket kell tenni a zsaluzatelemek véletlen leesése, a támasztó állványzat vagy szerkezetek összeomlása ellen.

7.6.30. A zsalu eltávolításakor meg kell tenni az esetleges összeomlás megakadályozását annak érdekében, hogy elegendő számú támasz maradjon a helyén.

A zsaluzat lebontását az elöljáró engedélyével kell elvégezni.

7.6.31. A bontás során a zsaluzatot a lehető legnagyobb mértékben el kell távolítani annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a zuhanás alá eső részek veszélye.

7.6.32. A zsalu mozgatására szolgáló mechanikus, hidraulikus, pneumatikus emelőeszközöket automatikus felfüggesztésekkel kell ellátni, amelyek az emelőberendezés meghibásodásakor aktiválódnak.

7.6.33. A nyílt mennyezetek és a munkák elvégzésének minden szintjét blokkolja az ideiglenes padlóburkolatok vagy egyéb ideiglenes mennyezetek, amelyek ellenállnak a munkaterhelésnek, az állandó padlók kialakításához.

Az ideiglenes padlózat részeit a munkához szükséges mértékben el kell távolítani.

7.6.34. Bizonyos különleges munkakörülmények esetén az ideiglenes fedélzeteket megfelelő kerítéssel működő munkaállványokkal lehet helyettesíteni.

7.6.35. A nyílások, amelyeken keresztül az anyagok leereszkednek, el kell kerülni.

Big Encyclopedia of Oil és Gas

Szétszerelés - zsaluzat

A zsaluzás szétszerelése a műszaki személyzet felügyelete alatt történik. A szétszerelt zsaluzat elemei nem esnek le, hanem leengedik a kezekről, kábelekről vagy csörlők segítségével. [1]

A zsaluzat lebontása akkor történik, amikor a beton eléri a tervezési szilárdság 70% -át. [2]

A zsaluzás megszüntetése csak a gyártó vagy a mester, és különösen kritikus esetekben (6 m-nél nagyobb és vékony falú szerkezetek) engedélyével végezhető, az építési és szerelési szervezet főmérnöke engedélyével. A zsalu leszerelésének megkezdése előtt ellenőrizze a beton szilárdságát, állapítsa meg a megengedettnél nagyobb terhelés hiányát, valamint a zsalu eltávolítása után a szerkezetek túlzott deformálódását vagy összeomlását eredményezheti. A bontás során intézkedéseket tesznek a zsaluzatelemek véletlen leesése, a támasztó állványzat vagy szerkezetek összeomlása ellen. [3]

A zsaluzat lebontása csak a gyártó vagy a mester, és különösen kritikus esetekben (6 m hosszú és vékonyfalú szerkezeteknél) engedélyezett, az építési és szerelési szervezet főmérnöke engedélyével. [4]

A zsaluzat lebontását (a konkrét sűrűség elérése után) a főmérnök engedélyével, a főmunkatárs, és különösen a kritikus struktúrák engedélyével (a projekt által létrehozott lista szerint) kell elvégezni. [5]

A zsaluzás szétszerelését a meghatározott időpontban, szigorúan meghatározott sorrendben kell végrehajtani, a konkrét romlással szembeni valamennyi intézkedés elfogadása mellett. Néhány köröm kivágásához speciális kettős csuklós körmöket használnak (ábra A körmök kihúzása villával vagy villával vagy speciális feszítővaszal történik, ami megkönnyíti a szűk helyeken végzett munkát [6].

A zsaluzat lebontása legkorábban a betonozás pillanatától számított 28 napig történik, amikor a beton elegendő erősséget ér el. [7]

Az íves zsaluzat szétszerelését a záró téglák teljes eltömődése, az ívek szinuszainak megnyitása után, valamint a keretösszekötések szűkítésének vége után állítják elő. A 3 m-nél rövidebb mozdulatlan boltívek egy zárral vannak lezárva, és 3 méternél hosszabbak - három zárral. A kastélytéglákat nem szabad a vastagság felénél fogva vágni, és nem lesznek élek, ékbe vágva. A várak téglák fából készült kalapácsokkal kalapálnak. A boltozat sarkának sík felületűnek kell lennie, amely a boltozat sugara mentén helyezkedik el, és legalább 30 mm-re behatol a falba. Az íj lábujja sűrítéses varrattal való összehangolása nem megengedett. [8]

A zsaluzás és az állványzatok lebontását azoknak a munkacsoportoknak kell bízni, amelyek újra telepítik. [10]

Szétszerelő zsalu vagy formák, amelyeket 1-2 napon belül termeltek a keményítés után. A termék alsó formáit 3-4 nap alatt eltávolítjuk. [11]

A zsaluzat lebontása akkor történik meg, amikor a beton a tartály többi részéhez 70% -ot, de legfeljebb 12 napig ragasztja a falakat és az alját, valamint 20-28 napot. [12]

A zsaluzás szétszerelésénél tegyen intézkedéseket a zsaluzatelemek véletlen leesése, a támasztó állványzat vagy szerkezetek összeomlása ellen. [13]

A zsaluzat lebontásából származó anyagokat azonnal le kell engedni a talajra, válogatni (a kiálló karmok és kapcsok eltávolításával) és cölöpökbe helyezni. [14]

A zsalu leszerelésének megkezdése előtt ellenőrizni kell a beton szilárdságát, meg kell állapítani a megengedettnél nagyobb terhelések hiányát, valamint a zsalu eltávolítása után a szerkezetek túlzott deformálódásához vagy összeomlásához vezethet. [15]

Zsaluzás eltávolítása betonozás után

Amikor eltávolítja a zsaluzatot a beton megoldás után?

A zsalu olyan rögzítő blokkkeret, amely meghatározza az építményszerkezet határát betonozáskor. Ezt alapozások, mennyezetek, monolitikus elemek, járdák és függőleges falak építésénél használják. Az öntés sikere érdekében fontos, hogy ne csak a zsaluzat helyes felszerelését, hanem egy bizonyos ideig is várjon, mielőtt kivenné, ideális esetben, amíg a beton teljesen meg nem erősödik.

De a gyakorlatban nem mindig lehetséges, a rögzítőelemek a következő szakasz betonozására használhatók, és a felületet önmagában kell gondozni vagy feldolgozni. Ezért fontos tudni, hogy hány nap elteltével a zsaluzat a beton öntése után, és milyen feltételek mellett távolítható el. Az ajánlott 28 napot nem kívánja megtartani az egyedi konstrukcióban, de nem szükséges megsérteni a normákat, deformációkkal és a szerkezetek erősségének csökkenésével.

A bontás feltételei a külső feltételek függvényében

A beton érésének mértékét meghatározó fő kritériumok a környező levegő hőmérséklete és páratartalma, az oldat szilárdsága és megfelelő mennyiségű folyadék. Az időjárást a normáknak megfelelően a legfontosabb tényezőnek tekintik, a zsaluzatot az optimális körülmények között (átlagos napi t = + 15 ° C és megfelelő ellátás) legkorábban 7 nappal távolítják el. A pontosabb értéket a betonjavítás ütemterve határozza meg. Különösen a leggyakoribb M200-M500 márkák esetében a minimális záridő napokban:

Napi átlaghőmérséklet, ° C

Az öntés kezdete óta eltelt napok száma

A zsalu eltávolítása biztonságosnak tekinthető az építéshez, amikor az oldat eléri az 50% -os szilárdságot, de a szabványoknak megfelelően jobb 70% -os várakozást. A referenciaérték az átlagos napi hőmérséklet, nem az évszak. Vagyis a fenti ütemezést figyelembe véve, amikor t nem alacsonyabb, mint +20 ° C, akkor a zsaluzás a betonozás alatt 3 nap elteltével megszűnik, és az építés következő szakasza egy héten belül elindítható.

A hőmérséklet és a páratartalom ingadozása nem kívánatos, a legjobb szezont korai és száraz ősznek tekintik. De egy hónap alatt irreálisnak kell lennie arra, hogy időben minőségi módon végezze el az épület betonozásának minden fázisát: az alapítvány előkészítésétől a falak és más építmények felépítéséig. Ezért ajánlott betölteni az alapítványt ősszel, és hagyja ülepedni, és nyáron befejezni az építkezést. Ebben az esetben a zsaluzatot el kell távolítani, függetlenül az anyagtól: a fa pajzsok megduzzadnak és deformálódnak, a szerkezetet a nedvesség hatására torzítják, és a fémpajzsok nem praktikusak, mert télen lophatók.

Az építési típus befolyásolása

A beton keményedési idejét meghatározó következő tényező a várható terhelés. Az építési szabványok azt mutatják, hogy a minőségi szilárdság hány százalékát kell összegyűjteni a zsalu eltávolításához a szerkezet deformálódásának veszélye nélkül, és a típusától függően:

 • Függőleges falaknál - 0,2-0,3 MPa.
 • A porózus töltőanyaggal ellátott vasbeton szerkezetekhez - legalább 3,5 MPa és 50% -os márkaerősségű csíkalapozásokhoz.
 • Vízszintes padlókhoz és lépcsőkhöz, legfeljebb 6 m nyílásig - 70% -tól.
 • Ugyanazon konstrukciók esetében, amelyek mérete 6 m - legalább 80%.

Azaz, átlagos napi +10 ° C-os hőmérsékleten, a monolitikus átfedések pajzsai 14 nap elteltével, egy 6 méternél hosszabb lépcsőfoktól ugyanazon feltételek mellett - egy hónap alatt eltávolíthatók. Pontos meghatározás: miután hány nap bontása engedélyezett, ajánlott egy kis tégla tesztkitöltését elvégezni, és felmérni a keményedés mértékét. Érdemes megjegyezni, hogy az idő nem befolyásolja a monolit vagy alap térfogatát, a beton tulajdonságait a szerkezet és az összetétel határozza meg. Általánosságban elmondható, hogy a függőleges falak és gerendák gyorsabban szabadulnak fel a keretből (nyáron 3-4 nappal, télen és őszben 7-nél), és a vízszintes padlók és terek hosszabb rögzítést igényelnek (2 hétről hónapra).

A megmentés legális módja.
Mindenkinek tudnia kell!

Ajánlások eltávolításra

A kiváló minőségű betonozáshoz optimális gondoskodást biztosítanak a felületre, blokkolva a zsaluzatot a véletlen mechanikai sérülésektől. Minden erőfeszítést megteszünk a zsugorodás minimalizálása érdekében az alapítvány öntése vagy átfedése utáni első napokban. Az explicit hibák azonnal megszűnnek, ahogyan a zsalu szilárdsági vizsgálata is. Előzetesen előre kell kiszámítani, hogy hány napot vesz igénybe a cement habarcs adott márkájának keményítése és az időjárási feltételek módosítása. Néha meg van határozva: mikor kell eltávolítani a zsalut, szemrevételezéses vizsgálat alapján függőleges szerkezeteknél a bontás engedélyezett, miután a lemezek és a beton közötti vékony rések kialakultak (általában 3-4 napig).

A pajzsok vagy táblák kényelmesen előkenettek speciális vegyületekkel vagy filmmel borítva. Az erőhatás kizárt, a zsalu eltávolítása emelőberendezéssel vagy olyan műveletekkel, amelyek deformálhatják a felületet. Az alap vagy a gerenda károsodása mellett tele van újrafelhasználható zsalutömítő anyag megsemmisítésével.

A pajzsok leszerelése a csík alapjáról a legkevésbé tapadt részekkel, sarkokkal és nyitott szélekkel kezdődik, mindig fentről lefelé. A fém részeket és rögzítőket, a hosszirányú előregyártott szerkezetek összekötő rúdjait először eltávolítják: le vannak vágva vagy lecsavarozva, majd a pajzsok gyakran eltűnnek önmagukban. A nem támogatható területeket szépen elválasztják a fából készült ékekkel, anélkül, hogy feltűnnének az alapzat tetején.

Különös figyelmet kell fordítani a nyílt területekre a jövőbeni kommunikációra, célszerű előre megfontolni a lyukak számát, és elkészíteni egy elhelyezés diagramját. Ha kétségei vannak a kérdés megválaszolásával kapcsolatban: miután hány nap elteltével eltávolíthatja a zsaluzatot az alapozásból, jobb 2-3 napot várni, ez nem lesz felesleges, különösen akkor, ha hűvös ősszel vagy nyáron dolgozik, de hőmérsékleti és páratartalom mellett.

A szétszerelés után a pajzsokat és a kereteket betontisztítják, és száraz, szellőztetett helyiségben tisztítják, alkalmasak újrafelhasználásra. Nem kívánatos, hogy hosszabb ideig hagyja el a zsaluzatot, főként a fából készült télen - ez káros hatással van a betonra.

Mikor kell eltávolítani a zsaluzatot a csík alapjairól - követelmények, kifejezések, bontás

A monolitikus szerkezetek telepítésének technológiájában a munka fontos szakaszai nemcsak a zsaluzat megfelelő felszerelése, a betonkeverék öntése és gondozása a szilárdság megszerzése során. Nem kevésbé felelõs a kérdés, melyet még a szakértõk sem tudnak magabiztos választ adni. Ezek közül sok éve vita folyik arról, hogy helyénvaló lesz-e eltávolítani a zsaluzatot az alapítványtól - a betonhoz szükséges általánosan elfogadott 28 napig vagy azt követően a márka erejéig. Kiderül, hogy nem minden olyan egyértelmű a normatív dokumentumokban, amelyek különböző feltételeket és feltételeket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a segédstruktúra lebontását. Miután hány nap eltelt a zsaluzat, hogy a konkrét monolit nem összeomlik, és mi fenyegeti annak idő előtti eltávolítását?

Mi a zsaluzat

Készülék monolitikus sávalap zsaluzat kezdődik a telepítés, amely egy doboz nincs felső fedél akár csak a függőleges falak távolságban elrendezett egymástól. A zsalu belső méretei és konfigurációja megfelel a föld alatti szerkezet méretének és körvonalainak. A cserélhető vagy nem eltávolítható pajzsok segítségével egy épület egyrétegű részeit egyenes és összetett alakban építik, ami a technológia egyik előnye. Az egyéb előnyök között szerepelnek:

 • a varratok hiánya és a méretbeli korlátozások;
 • hatékonyság;
 • szilárdság;
 • az önfeltöltés lehetősége;
 • nullázó munkákat hajt végre az emelő mechanizmusok vonzása nélkül.

A zsaluzat a monolit alapzat peremén helyezkedik el. A védőburkolatokat univerzális rögzítők, távtartók és támaszok segítségével rögzítik. A készülék kivehető kialakításához olyan anyagokat válasszon, amelyek kis tapadásúak a betonhoz. A leggyakrabban fából készült lemezeket, rétegelt lemezeket, fémlemezeket vagy műanyagokat használnak.

Ezenkívül javasoljuk, hogy a doboz belsejét különleges összetevőkön lefedjék, vagy egyszerűen csak a polietilén fóliát a kerület mentén vonják be.

Ez az eljárás nagymértékben leegyszerűsíti a zsaluzat lebontását néhány nappal az alapozás után. Ebben az esetben nem kell eltávolítani a fa táblákat vagy táblákat a sokkhatások segítségével. Ennek eredményeképpen a monolit épsége nem sérül meg.

Amikor eltávolíthatja a zsaluzatot

Úgy vélik, hogy a konkrét nyereség márka erejét csak 28 nappal az alapítvány leadott. De ez csak bizonyos hőmérsékleti körülmények között következik be. A mintaadatok megtekinthetők a táblázatban.

Ezenkívül a monolit lerakódásának és kikeményedésének folyamatát befolyásolja a levegő páratartalma. Nem semmi az első napokban a cement felületén bőségesen nedvesítsük vízzel és fedjük le fóliával, megakadályozza a nedvesség elpárologjon túl gyorsan. Ellenkező esetben a cement rosszul hidratál, és a beton nem lesz képes megszerezni a szükséges erőt. Repedések jelennek meg benne, amelyek pecsétje nem vezet a kívánt eredményhez. Ennek eredményeképpen az alapítvány teherbírása 30 nap után sem lesz elegendő ahhoz, hogy ellenálljon a ház föld feletti terheinek.

De szükséges-e ilyen sokáig hagyni a zsaluzatot? Mivel egy nagy terület az otthoni, annak érdekében, hogy pénzt takarítanak meg, meg kell mozgatni a webhelyek, termelő alapítvány töltse szakaszaiban. Mennyi időre van szükség ebben az esetben nulla munka elvégzéséhez? Itt kezdődik az ellentmondás.

Az SNiP 3.03.01-87 szabályai szerint a betonszerkezet minimális szilárdságát, ha biztonságosan eltávolíthatja a zsaluzatot az alapozásból, meg kell adni egy egyedi kivitelezésű vagy standard RPS-ben. De a magánfejlesztők nem mindig rendelkeznek hasonló dokumentummal. Ebben a helyzetben a következő elvek vezérelhetik a doboz vagy az oldalfalak bontásának ütemezését a konkrét monolitból:

 • vízszintes és ferde elemek esetén - 70 százalékos erősségű, hat méter és 80 százalékos hosszúságú - hossza meghaladja a hat métert;
 • függőleges elemek esetén - ha 0,2... 0,3 MPa erősséget érünk el;
 • az emberek mozgását vagy beton felületre, ha szükséges upstream casting tervez - miután egyre monolit szilárdsága nagyobb, mint 1,5 MPa.

A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy egy 20 napos átlagos napi környezeti hőmérséklet esetén legfeljebb hat-nyolc napon keresztül, egy ötszögletű monolit alapozással eltávolíthatjuk a zsaluzatokat, ezért jobb, ha 28 napos időszakot várunk. De ez az, ha a beton megfelelő ápolását megfigyelés alatt tartja.

A zsaluzás szétszerelése az alapzat kirakott területein korábban elvégezhető - miután a beton 50% -os volt. Ugyanakkor meg kell felelni a szabálynak - a szerkezetnek alacsonyabb támogatást kell nyújtania az egész területen. A föld felett magasodó esztrichek esetében a zsalu ilyen állapota nem elfogadható.

A betonozás mértékének megismeréséhez használhatja az alapítvány öntésének folyamatában alkalmazott vezérlőelemeket.

A fenti táblázatban feltüntetett adatok feltételhez kötöttek, mivel számos tényező befolyásolja a monolit keményedési folyamatát:

 • alapméretek;
 • hőmérséklet és páratartalom;
 • adalékok felhasználása oldatban;
 • a beton gondozásának minősége stb.

Sokkal jobb lenne, ha egyedül hagynánk a szerkezetet, amíg el nem éri a tervezési erejét. De ha szükséges egy vagy két héten belül eltávolítani a zsaluzatot, akkor a kontroll elemet meg kell vizsgálni. Csak a táblázatban megadott számok mellett nem szabad fogadni.

Az eszköz alapjainak optimális szezonja kora ősznek számít. Ebben az időszakban nincs különösebb hő, és a fagyos éjszakák még nem jöttek. Nincs semmi baj abban, hogy a ház jövőbeli alapjainak hibernáltnak kell lenniük. Ez még a haszon is - tavasszal lesz lehetőség a talaj süllyedése terhelés alatt, és a monolit minősége a fagy és a felengedés után érezhetővé válik. De nem szabad elhagyni a szerkezetet a zsaluzat hosszú ideje. A nehéz időjárási körülmények között a fa kezd megduzzadni és befagyasztani, ami a betonszerkezet épségének megsértéséhez vezethet, és a fém minden bizonnyal a rajongók érdeklődésére számíthat, hogy valaki más költségén profitálhasson.

Valójában nincs szükség a zsaluzat eltávolítására, különösen a független épületek esetében. A vágy nem vezet semmi jóhoz, kivéve a monolit, a zseton és a repedések deformációit. Szinte lehetetlen megítélni otthon, hogy hány nappal a beton megkeményedik, hogy a doboz szétszerelése ne okozzon strukturális erőt. És miért mindent sietni? A szilárd házat alaposan meg kell építeni!

Zsaluzás eltávolítási folyamat

A doboz szétszerelésére irányuló munkának az alapítvány sarkaival és kiálló részeivel kell kezdődnie. Az a tény, hogy ezeken a területeken a keményedés sokkal gyorsabb. Ráadásul addig, amíg a zsaluzatnak a fõ tömbbõl való eltávolításának fordulatáig a monolit továbbra is erõsödik, kemény formában van.

A pajzsokat óvatosan kell eltávolítani, hogy a szerkezet sértetlenségét ne zavarja. Tehát nincs szükség a zsaluzás szakadására és rázkódtatására rögtönzött eszközök segítségével. Ellenkező esetben nagy a valószínűsége annak, hogy csiszolt arcok jelennek meg, vagy beton darabok esnek le.

A szétszerelő zsaluzat felülről lefelé halad. Meg kell követni a következő sorrendet:

 • távolítsa el a felső fémcsatolókat a csavarok kicsavarása után;
 • engedje el az alsó esztricheket (a beton monolit testében marad);
 • különálló pajzsok állványokból;
 • távolítsa el a kellékeket;
 • Óvatosan távolítsa el a zsaluzatot.

A doboz kialakításától és a gyártás anyagától függően a szétszerelés folyamata jelen lehet vagy hiányozhat. De a zsaluzat eltávolításának lényege továbbra is fennáll. A kész szerkezetet betölteni csak a konkrét márka ereje után engedélyezett. Bizonyos körülmények között ez több, mint 28 napot igényelhet. Az alapítvány nemcsak egy tartószerkezet, hanem az egész ház alapja, ezért az építés során figyelembe kell venni minden lehetséges árnyalatot.

2014.04.25-én 17:04 óráig

Ha lehetséges a zsaluzat eltávolítása az alapzatból (eltávolító szilárdság)

A ház alapítása során az egyik legfontosabb struktúra.

Minden építési munkát szigorúan a technológiával összhangban kell végezni.

A munkavégzés független munkájával kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés: mikor lehet eltávolítani a fakitermelést a bázisról.

Egy kis elmélet. Leggyakrabban az alapítványok betonból készülnek. Ez a mesterséges kőzet kétféleképpen képes megszáradni: a beállítást és a keményedést.

Az első szakasz csak néhány órát tart. Ebben az időben időre van szüksége ahhoz, hogy öntse az anyagot a zsaluzathoz. Az űrlapot úgy tervezték, hogy a keverék ebben a szakaszban és a keményedés kezdetén ne terjedjen.

A második szakaszban a design erősödik. Az illetékes munka elvégzésétől ebben a szakaszban függ a ház támogató részének megbízhatóságától és a repedések valószínűségétől.

A keményedés időtartama befolyásolja a zsaluzat eltávolításának idejét.

A szabályozási követelmények szerint az alakot vasbetonból vagy betonból lehet eltávolítani, ha erőssége eléri a márka 70% -át.

A márka erőssége a betonkeverék útlevelében meghatározott jellemző.

Bizonyos esetekben a zsaluzat 50% -os erejével távolítható el, de ez csak akkor fontos, ha komoly szükség van rá.

Mi határozza meg a kikeményedési időt

Amikor a zsaluzat az alapoktól eltávolítható, a beton keverék és a környezeti tényezők jellemzőitől függ:

 • A levegő hőmérséklete a keményedés idején (figyelembe veszik az átlagos napi értéket, vagyis a napi és éjszakai szintek számtani átlagát);
 • Légnedvesség;
 • A beton készítéséhez használt cement típusa (normál keményedés, gyors kikeményedés vagy lassú kikeményedés);
 • A betonhoz hozzáadott víz mennyisége (víz / cement arány);
 • A formatervezés méretei.

Mindezek a tényezők egyszerre befolyásolják a kikeményedési folyamatot.

Betonjavító mítoszok

A hálózat sok tippet és információt tartalmaz, amelyek legjobb esetben a szakemberek mosolyognak. Ahhoz, hogy egy nagyon jó minőségű házat építsenek, gondosan ki kell szedned a "fikciót".

Az alapokra vonatkozó leggyakoribb mítoszokat kell tulajdonítani.

A zsaluzat megszilárdulása és eltávolítása után nem lehet azonnal felépíteni, szükséges a szerkezet felépítése. Ez veszélyes téveszme, amely kárt okozhat.

Különösen nem ajánlott védtelen alapot hagyni a télen.

A zsaluzat eltávolítható, amint az erő elégséges ahhoz, hogy támogassa a személy súlyát. A beton minden egyes márkájához a minőség 70% -a más lesz.

Általában nem beszélhetünk ilyen kritériumokról. Egy konkrét (rossz minőségű) esetében egy személy súlya elegendő mutató lesz, a másik pedig komoly gondot okoz.

A beton keményedési ideje 28 nap. Ez egy átlagos érték, ami gyakorlatilag nagyon ritka.

Igaz, hogy a tartósság teljes időtartama alatt meg kell tartani a normál páratartalmat és az átlagos napi + 20 ° -ot (ami szinte lehetetlen az ország éghajlatánál).

A zsaluzás eltávolítása előtt öntés után elfelejtheti az alapot. A szerkezet felületén repedések elkerülése érdekében folyamatosan nedvesíteni kell vízzel.

Átlagosan a nedvesedést 2-3 óránként 2-3 órán keresztül végezzük, miután a keveréket az öntőformába helyeztük.

Amikor a sztrájkoló erő be van írva

A bontóerő (a márka 70% -a) leginkább a beton összetételének és a levegő hőmérsékletének típusától függ. az

Fontos tudni, hogy nem ajánlott konkrét munkát elvégezni átlagosan + 5 ° C alatti napi átlaghőmérsékleten kiegészítő intézkedések nélkül (fűtés, edzésgyorsítók alkalmazása).

Átlagosan megadhatja, hogy mikor távolíthatja el a zsaluzatot az alapítványtól:

 • Lassan keményedő cement alkalmazása + 20 ° C és 7 nap közötti hőmérsékleten;
 • Lassan keményedés + 10 ° C-on 28 napig;
 • Általában 20 ° C-on 5-7 napig keményedik;
 • Normál körülmények között keményedés + 10 ° C-on - 7-14 nap;
 • Normál körülmények között keményedés + 5 ° C-on - 21-28 nap;
 • Gyors beállítás + 20 ° C-on - 3 nap;
 • Gyors beállítás + 10 ° C-on - 7-14 nap;
 • Gyors beállítás + 5 ° C-on - 21-28 nap.

A különböző cementváltozatoknál erősen különböznek a + 20 ° -os hőmérsékleten. Ha csökken, akkor kevésbé láthatóvá válnak.

Fontos megjegyezni, hogy ha az átlagos napi hőmérséklet + 25-30 ° -ot megközelíti, nem ajánlott konkrét munkát végezni. Ez hátrányosan befolyásolja a minőséget.

Ha a zsaluzat eltávolítása előtt megengedett

Ha az építési idő szoros, akkor kétféle módon kijuthat a helyzetből: gyorsan keményedő beton vagy sztrippelő munka segítségével idő előtt.

A szabályozási dokumentumok biztosítják a zsalu eltávolítását, ha a beton különleges körülmények között eléri a fokozat erejének 50% -át.

Amikor ilyen igény merül fel, az alakzat pajzsát különösen óvatosan el kell távolítani. Mindig jobb, ha további napokat vársz, mint időben.

A napi + 20 ° C-os napi átlaghőmérséklet esetén a legtöbb esetben (kivéve a lassan keményedő betont) a zsaluzat 2-3 nap múlva távolítható el. + 10 ° C hőmérsékleten egy hét alatt.

Zsalu eltávolító tippek

A betonszerkezet károsodásának megakadályozása érdekében ne használjon mechanikus szerszámokat, aljzatokat vagy csörlőket az űrlap eltávolításakor. Mindez komoly károkat okozhat az épületben.

Ha nem tudja eltávolítani a pajzsokat komoly erőfeszítések nélkül, akkor jobb, ha még néhány napot vár. A formának a beton felszínéről való pontos felszakadásához fából készült ékeket lehet átütni közöttük.

A zsaluzat elkezdi eltávolítani az alagsor legkisebb terhelt részeit. A folyamat fentről lefelé történik. Az eltávolítás egyszerűbbé tétele érdekében az alaplemezek feltöltése előtt az alaplapokat olajtartalmú készítményekkel kezeljük.

Ne hagyja a zsaluzatot a szerkezeten, amely 100% -os erősségű. Ez különösen veszélyes télen.

A beton nyereség ereje után az alakzat megszünteti működését, éppen ellenkezőleg, károsíthatja a ház támogató részét.

Tudjon meg többet arról, mikor távolíthatja el a zsaluzatot az alapítványból, megtekintheti a videót:

A monolitikus munkák végrehajtása, várva az erejét, a zsaluzás pontos eltávolítását, kiváló minőségű tervezést tesz lehetővé.

Ebben az esetben az alapítványok évekig tartanak, és nem okoznak komoly bajokat a művelet során.

Mondd el a barátaidnak ezt a cikket a társadalomban. hálózatok!