69. cikk Az épületek, építmények és épületek tűzvédelmi távolságai

69. cikk Az épületek, építmények és épületek tűzvédelmi távolságai

1-15. A megfogalmazott cikk tűzállósági távolságokat állapít meg az ipari szervezetek lakóhelyi, közigazgatási és közigazgatási épületek, épületek, szerkezetek és struktúrák között, a tűzállóság mértékétől és a konstruktív tűzveszélyességi osztályuktól függően.

Korábban ezeket a követelményeket először a "Városi tervezés, városi és vidéki települések tervezése és fejlesztése" című 1. függelék "Tűzvédelmi előírások" című 1. számú mellékletében találta meg. Így a fenti alkalmazásnak a 2.07.01-89 * SNiP-re vonatkozó 1. pontjában megállapítottam, hogy az ipari vállalkozások lakóépületek, lakossági és kiegészítő épületek közötti tűzoltási távolságokat az e bekezdésben szereplő 1. táblázatból, valamint az ipari és mezőgazdasági vállalkozások ipari épületeiből kell levonni - az SNiP II-89-80 * "Ipari Vállalkozások Mestertervei" és az SNiP II-97-76 "Mezõgazdasági Programok Mestertervei" szerint.

Az SNiP 2.07.01-89 * 1. melléklet 1. pontjának említett táblázata reprezentálódik, de bizonyos módosításokkal a megjegyzett törvény mellékletének 11. táblázata (lásd a táblázatra vonatkozó megjegyzést), amelyre a megjegyzett cikk 1. része utal, E táblázat szerint az ipari szervezetek lakó-, köz- és közigazgatási épületek, épületek, szerkezetek és struktúrák közötti tűzvédelmi távolságokat.

Számos megjegyzés található az SNiP 2.07.01-89 * 1. függelékének 1. pontjában szereplő táblázatba, amelyek többségét közvetlenül a megjegyzett cikk rendelkezései tartalmazzák. Tehát a táblázatban szereplő megjegyzések többek között a következők:

az épületek és a szerkezetek közötti távolság tekinthető a külső falak vagy más szerkezetek közötti távolságnak. Ha az épületek vagy az éghető anyagokból készült szerkezetek több mint 1 m-es épületekből állnak, akkor ezeknek a struktúráknak a távolsága (2. megjegyzés);

az ablaknyílások nélküli épületek falainak távolsága 20% -kal csökkenhet, kivéve a IIIa, IIIb, IV, IVa és V tűzállósági fokozatokat (3. megjegyzés);

a 9-es szeizmicitású területeken a lakóépületek, valamint a lakossági és középületek közötti tűzveszélyességi fokok közötti távolságot 20% -kal kell növelni (4. megjegyzés);

az IB, IG, IIA és IIB éghajlati alkörzetekben a 100 km-es, de a legközelebbi hegyvonulatot nem meghaladó, a IIIa., IIIb., IV., IVa. (5. megjegyzés);

az IA, IB, IG, ID és IIA éghajlati alkörzetek IV és V tűzállósági fokai közötti távolságokat 50% -kal (kb. 6 *) kell növelni;

V tűzállósági fokozatú és panelszerkezetű kétszintes épületekhez, valamint éghető anyagokkal fedett épületekhez a tűzvédelmi távolságokat 20% -kal kell növelni (7. megjegyzés);

az I. és a II. tűzállósági fok közötti távolságok megengedhetők 6 m-nél kisebbek, feltéve, hogy a másik épülethez képest egy magasabb épület falának tűzálló (8. megjegyzés);

az asztalról az egykori, ikerházak és melléképületek (fészer, garázs, fürdőkád) távolsága a szárazföldi telkeken a szomszédos telkek lakóépületeire és melléképületeire. 1 *. A lakóépület és a melléképületek, valamint az ugyanazon földterületen belül elhelyezkedő melléképületek közötti távolság (a teljes beépített területtől függetlenül) nem normalizálódik (9. megjegyzés);

a lakóépületek, valamint a lakóépületek és melléképületek (fürdők, garázsok, fürdők) közötti távolságok nem normalizálódnak, ha a teljes beépített terület, beleértve a közöttük lévő üres területet, azonos tűzálló falak nélküli tűzállósági épületek legnagyobb megengedett építési területével (padlójával) egyenlő 10. megjegyzés);

a telekterületen kívül elhelyezkedő melléképületek (istállók, garázsok, fürdők) közötti távolság nem normalizálódik, feltéve, hogy az összekapcsolt melléképületek építési területe nem haladja meg a 800 m2-t. A blokkolt gazdasági épületek csoportjainak távolsága az asztaltól származik. 1 * (kb. 11).

Az SNiP 2.07.01-89 * 1. függelékének 5. szakasza megállapítja, hogy a városi települések és az erdők közötti határoknak legalább 50 m-nek kell lennie, a vidéki településektől és a parcelláktól a kertészeti egyesületekig legalább 15 m-re; a kétszintes, kerthelyiségű épületek városi településein a kerti parcellák határaitól az erdőig terjedő távolságot csökkenteni kell, de legalább 15 métert kell venniük. Ezek a rendelkezések a megjegyzés tárgyát képező 15. részben találhatók.

A megjegyzés tárgyát képező cikk 12. és 14. pontjában foglalt rendelkezések tartalmazzák a 103-95. NPB "Kereskedelmi pavilonok és kioszkok tűzvédelmi követelményeit" * (85) vonatkozó követelményeit. A GUGPS Belügyminisztériumának 5. rendje 1995. január 31-én lépett hatályba. Így a fent említett normák 2.2. Szakasza előírja, hogy a kioszkok, valamint az egyszintes pavilonok telepítése 20 négyzetméter területű. m és kevesebb csoport; egy csoportban legfeljebb 10, I, II, III, IIIa fokú tűzállósági vagy 6 - IIIb, IV, IVa, V tűzállósági fokot lehet elhelyezni; a csoportok közötti távolságok nem normalizálódtak. A 103-95 NPB 2.3. Bekezdése szerint e csoportok közötti távolság, a 20 négyzetméteres pavilonok között. m, valamint a tűzveszélyes folyadékok és gázok értékesítésére szánt pavilonok és kioszkok között (a területükre való tekintet nélkül) az e bekezdésben megadott táblázattal összhangban kell venni, és összhangban van az SNiP 2.07.01 1. függelékének 1. táblázatának 1. táblázatával -89 * (amint azt a 103-95. NPB 2.3. Pontjában jeleztük, ha a különböző tűzállósági fokú csoportokban vannak kioszkok és pavilonok, akkor a csoporttól a szomszédos épületekig tartó távolságot a legkisebb tűzállóságú szerkezetben veszik el). A 103-95. NPB 2.5. Pontjával összhangban az éghető hulladék gyűjtőhelyeit legalább 15 m távolságra kell elhelyezni a kioszktól és pavilonoktól.

Milyen távolságban kell lennie magánszektorbeli házak között? SNiP követelmények

A földtulajdon megszerzése után a boldog tulajdonosok azonnal elkezdik tervezni, hogy hol lakik a ház, hol vannak az épületek, hol van a fürdőszoba és egyéb tárgyak. Sokan azonban csak a saját kényelmük jövőjére gondolnak, de elfelejtik a szomszédok jogait. Az Orosz Föderációban azonban léteznek bizonyos előírások, amelyek szerint az épületet meg kell valósítani. Különösen ezek a szabályok előírják, hogy a házak közötti távolságnak milyen távolságban kell lennie, hogy a szomszédos szomszédos ház biztonságos és kényelmes legyen.

Az építés szabványosítása

Különböző tárgyak tervezésében és kivitelezésében Oroszország törvényei kötelezik az egyes építési szabályzatokat és szabályokat. Sokan a szovjet időszakban alakultak ki, de még mindig érvényben vannak, mivel nem veszítik el jelentőségüket. Ami az árucikkeket illeti, vannak GOST-ok, így a gyengén emelkedő és magas emelkedésű lakóépületeknél, valamint a műszaki kommunikációnál a megfelelő építési szabványok is rendelkezésre állnak. Például a 30-102-99-es közös vállalat szabályozza a magánszektor tervezését és fejlesztését.

A határok alapvető meghatározása

Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük, mi legyen a távolság a házak között, először meg kell határozni azt az elvet, amelyen a területek határolják. Kétféle típusú határok léteznek: a "piros vonal" és a "határvonal a helyszínen".

 • A piros vonal olyan virtuális határ, amely elválasztja az önkormányzati vagy közös területeket a magánterületektől. A piros vonal másik oldalán utak és mindenféle közmű (gáz, víz, kommunikációs vonalak stb.) Vannak. A piros vonal neve annak a színnek köszönhetően, amellyel a kataszteri térképen kiemelték. Az SNiP szerint a lakóépületek nem léphetik át ezt a virtuális vonalat.
 • Az oldal határai olyan virtuális vonalak is, amelyek egymástól elválasztják a privát földtulajdonost. A helyek elválasztását határjelek (leggyakrabban oszlopok) telepítésével végzik el szélső sarkukban. Az idő múlásával nehéz meghatározni, hogy egy szakasz véget ér, és egy másik kezdődik, különösen akkor, ha nincs köztük kerítés. Ezért a területi szomszédok között gyakran felmerülnek viták. Ilyen esetekben fel kell hívni egy kataszteri mérnököt, aki képes lesz a szomszédos területek földrajzi területek megfelelő elhatárolására.

Az elővárosi és városi területek építésének szabályai

Az SNiP követelményei szerint a magánszektorban lévő lakóépületeket az alábbi minimális távolságokkal kell megépíteni:

 • az utca piros vonalától a házig - 5 m, az útról a házra - 3 m;
 • a szomszédos szomszédos kerítéstől a házig - 3 m;
 • a baromfi, kistestű és nagy állatok tartására szolgáló kerítéstől szomszédos szomszédos épületektől - 4 m;
 • a szomszédos kerítéstől a fürdőkig, garázsokig, leltár tárolására szolgáló melléképületek - 1 m;
 • távolság az általános kerítéstől a fákig - 2 m, a bokrokig - 1 m.

Ezenkívül a házak és melléképületek, fészkek és egyéb szerkezetek tetőzetének lejtése nem lehet több 0,5 m-nél.

Tűzvédelmi előírások

A magánszektorban fokozott a tűzveszély a szomszédos ingatlanokra. Az ilyen kockázatok csökkentése érdekében a különböző építőanyagokból épített házakat egy bizonyos távolságra kell elhelyezni egymástól. Így az SNiP szerint a tűzbiztonság a következő minimális távolságok figyelembevételével biztosítható:

 • beton vagy téglaházak között - 6 m;
 • a fából készült mennyezetek vagy tűzálló anyagok (vagy fa és beton házak között) házak között - 8 m;
 • faházak között - 10 m.

Az SNiP szerint a tűzbiztonság magasabb lehet. A megengedett távolság az építőanyagok külső felújításánál használt épületek műszaki jellemzőitől, a térség klimatikus jellemzőitől, stb. A telepítés tervezett szakaszában ajánlott felvenni a kapcsolatot a Sürgősségi Helyzeti Minisztérium sürgősségi osztályával, ahol pontosan tisztázhatják, hogy milyen távolság legyen a magánépületek között tűzbiztonság.

Vidéki házak

Ami a kertészeti területeken található épületek tervezését illeti, létezik egy saját algoritmus, amelyet az SNiP szabályoz. A házak közötti távolságnak meg kell egyeznie a magánszektor számára biztosított távolsággal. Ez azt jelenti, hogy a vidéki házat nem lehet 3 méternél közelebb elhelyezkedni a szomszédos szomszédos kerítéshez. Az épülettől az ültetvényig megengedett távolság legalább 15 m.

Ország kerítések

Ami az ország kerítéseit illeti, ezekre további követelmények vonatkoznak. A parcellák közötti kerítések építése úgy történik, hogy a szomszédos területeket át lehet tekinteni. Ezek a szerkezetek lehetnek hálószemek vagy rácsok, és magasságuk nem haladhatja meg a másfél métert.

Építsen egy süket kerítés is lehetséges, de biztos, hogy megkapja a beleegyezését a szomszédok, és írásban. Ezt a dokumentumot a bíróságon lehet felhasználni a szomszédokkal való ellentmondásos kérdések esetén.

Szankciók az építési szabályok megsértése miatt

Az SNiP nem szabályozási aktus, ezért a szabályok megsértéséért a törvény nem rendelkezik. Ez a probléma azonban nem olyan egyszerű. Tehát, ha egy lakástulajdonos cselekvése megsérti a szomszédok érdekeit, az utóbbiaknak joguk van bíróság előtt megoldani a problémát.

Például, nem tudva, mi legyen a távolság a házak között, otthonát túl közel álltál a szomszédos telek határához. Víz a ház tetejétől egyenesen a szomszédos kertbe folyik, és kiönti a földet. Természetesen a szomszéd nem szereti. Könnyen perelhet jogainak megsértése miatt. A bíróságok általában a hátrányos helyzetű felperesek oldalára lépnek. Mivel az építést az SNiP megsértésével hajtották végre (a házak közötti távolságot nem tartották fenn), nincs semmi remény a kedvező kimenetelre. A bíróságok szokásos ítélete ilyen esetekben a szomszédos jogok helyreállítása és az építési szabályok megsértésének kizárása. Más szóval, nemcsak kártérítést kell fizetnie a szomszédnak, hanem le kell bontani a házat.

A SNiP betartása - a szomszédokkal való békés együttélés záloga

Az építési szabályok és előírások betartása vagy nem való megfelelés személyes ügy. Azonban a legésszerűbb, ha megakadályozzuk a jövőben a grandiózus monetáris veszteségeket. Ráadásul a megállapított szabályok betartása nemcsak a szomszédok állításaitól védheti, hanem otthona tűzbiztonságának biztosítását is.

Az épületek tervezésénél ügyelni kell a következő pontokra:

 • milyen távolság legyen a házak között?
 • milyen távolságban kell elhelyezni a lakóépületeket és melléképületeket a piros vonaltól;
 • ahol garázs, fürdőház, melléképület stb.

Milyen tárgyakat lehet elhelyezni a webhelyen

 • Lakóépület (nyaraló, ház, vidéki ház stb.).
 • Külső épületek (nyári konyha, zuhanyzó, fürdőkád, üvegházak, garázs vagy kocsibeálló, pavilon). Különböző típusú melléképületek vannak. Konstrukciójának, méretének, céljának és összetételének sorrendje meghatározza a helyi hatóságokat.
 • Komposzthely vagy gödör.
 • Kültéri WC (ha nincs szennyvíz).

Annak érdekében, hogy helyesen helyezze el az összes tervezett tárgyat a helyszínen, ki kell választani a tereptárgyakat. Általában ezek a szomszédos épületek és kerítések. Ha azonban a szomszédos területeken is csak az építkezést tervezik, akkor jobb, ha a jövőbeli épületek helyét azonnal összehangolhatja a szomszédaival.

Hogyan befolyásolja az SNiP a magánházak közötti távolságot?

Miután megvásárolta a földet, a boldog tulajdonosok már előrejelzik, hogyan tervezik meg a helyet. Lesz egy ház, egy csirkeháló és egy pocsolya. Néhányan még tájépítészeket és építészeket is bérelnek, de sokan inkább a tervezést szeretik. Oroszországban azonban léteznek bizonyos szabályok, amelyek bizonyos szabályok tiszteletben tartását követelik, amikor telket építenek annak érdekében, hogy ne sérüljenek a szomszédok jogait. A szabályok egyértelműen meghatározzák a fontos pontokat, például azt, hogy mennyi távolság van a magánházak között, ugyanakkor a tűzbiztonsági technikákat is betartják.

Mi az SNiP


Vannak gyakorlati kódexek (SP), amelyeket különböző szerkezetek és épületek kivitelezésére terveztek. Például az 1999-ben kidolgozott SP 30-102-99 a magánszektor tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos. Vannak kódok a lakóépületek magas emelkedéseinek, gyárainak, vállalkozásoknak vagy mérnöki struktúráknak.

A kód tartalmaz szabályokat (SNiP) az egyes építési és tervezési kérdésekre vonatkozóan, amelyeket be kell tartani. Az SNiP olyan építési szabályzatok és előírások, melyek betartása kötelező az építési területeken. Ha GOST-okat kínálnak árukhoz, akkor építési tárgyakhoz - SNiP-khez. Mind az egyik, mind pedig a másik fogalom a Szovjetunióban keletkezett az áruk megépítésének vagy gyártásának egységesítéséhez.

A modern törvényhozók nem hagyhatják el a szovjet normákat, mert a szabályok sokéves fejlesztésével a mérnökök egy csoportja figyelembe vette az építés minden lehetséges pillanatát, így az SNiP-k még mindig érvényben vannak.

Építési normák a telek egy városban vagy a vidéken

Először is, definiáljunk néhány definíciót, hogy ne keverjük össze a következőket:

 • A piros vonal a virtuális határ a magánterület és az önkormányzati vagy közterület között. A piros vonal mögött utak, kommunikációs vonalak, vízellátó rendszer, gázvezeték stb. A piros vonal neve annak a színnek, amellyel a kataszteri térképeken kiemelkedik. Valójában a piros vonal a határvonal, a magánépületek nem terjedhetnek túl a piros vonal határain. Szeretné tudni, hogy a piros vonal közel van a webhelyéhez? Nézd meg a Rosreestr nyilvános térképet itt: http://maps.rosreestr.ru/portalOnline/;
 • A webhely határai virtuális vonalak, amelyek elválasztják webhelyét a következőktől. Amikor a határokat (ahol egyenes vonalak törnek) felmérik, határjeleket, gyakran oszlopokat helyeznek el. Idővel, különösen akkor, ha a szomszédok közötti kerítés nincs telepítve, a jelek elveszhetnek, és a határokat csak a helyi közigazgatás szakembere vagy kataszteri mérnök segítségével lehet meghatározni. A határokat mindig fel kell tüntetni az útlevéllel.

És most nézd meg, milyen szabványok léteznek a kastély építéséhez:

 • a ház távolsága az utcák vörös vonalához legalább 5 méter (legalább 3 méterre az úttól);
 • a ház és a szomszédok közötti kerítés távolsága nem lehet kevesebb 3 méternél;
 • nem messze 4 m-nél a szomszédos határig, baromfi házakat, nyúlféléket vagy barnákat építhet a szarvasmarha tartására;
 • nem lehet közelebb, mint egy méter, építhetsz egy kádat vagy egy garázst;
 • nem lehet 4 méternél közelebb fektetni fákat (2 méter - srednerosly fák, méteres cserjék).

Ebben az esetben a házak közötti minimális távolságnak meg kell felelnie a tűzvédelmi előírásoknak:

 • 6 méter, ha a szomszédos házak beton vagy tégla;
 • 8 méter, ha a házak fából készült padlói vagy tűzálló anyagok (vagy egy beton, és a következő - fa) védettek;
 • 10 méter, ha a házak fából készültek.

A minimum lehet több, mindez függ az épületek, a burkolat, az éghajlat stb. Jellemzőitől. ezért jobb, ha felveszi a kapcsolatot a helyi sürgősségi osztályával.

Az országszerkezetek normái


Ha webhelye kertészkedéssel rendelkezik, az épületeket az SNiP 30-02-97 szerint kell tervezni. A szabályok szerint az országszerte végzett építkezésnek nem szabad 15 méternél közelebb lennie az ültetvényhez.

Ami a szomszédokkal való határ távolságát illeti, akkor vannak fent felsorolt ​​szabványok. Vagyis a szomszédoktól a házig tartó kerítéstől való távolság legalább 3 méter lehet. De még mindig vannak követelmények a kerítés között a telkek - nem lehet több, mint másfél méter, és a kerítés legyen háló vagy rács.

Büntetés az SNiP megsértéséért

Az SNiP nem normatív cselekmény, ezért a törvény nem ír elő semmilyen felelősséget a jogsértésért. A dolgok azonban nem olyan egyszerűek. Az a tény, hogy tevékenységeid nem sérthetik a szomszédok érdekeit, különösen a lakáshasználat tekintetében.

Például építettél egy házat a normák megsértésével, egy méterrel a határról a szomszédos helyszínen. Ebben az esetben a tetőn lévő víz közvetlenül a szomszédos ágyakba folyik. Ez sértés! A szomszéd könnyedén bírósághoz fordulhat, és egy törvényes bíró ilyen döntést hoz a szomszédos jogok jogainak helyreállítása érdekében, ugyanakkor kizárja az építési szabályok megsértését.

Pontosan annak érdekében, hogy megóvja magát a grandiózus monetáris veszteségektől a jövőben, figyelembe kell venni a finomságokat, amikor egy helyszínt tervez:

 • milyen távolságnak kell lennie a magánházak között?
 • hány méterre kell osztani a piros vonalat a legközelebbi épületből;
 • ahol garázst vagy kádat építhet.

Normatív távolság az épületek között a helyszínen

A házak (szomszédos és saját) közötti távolság, valamint minden épület, legyen az tulajdonosa. az épületeken, kerítéseken, kommunikációkon vagy a helyszínen található növényeken be kell építeni a projektbe bizonyos szabályok alapján, amelyeket az SNiP irányít. Ez lehetővé teszi, hogy elfogadható életkörülményeket hozzon létre, valamint védje magát és a szomszédokat veszélyes helyzetekben.

Megfelelő kerítésmagasság

A magas sövény vonzóbbá teszi a ház lakóinak kilátásait, és ez nagyszerű akadályt jelent a kívülállók behatolásához. Ez a döntés azonban számos kellemetlen pillanatot fog eredményezni. Először is, a tűzbiztonsági előírások meghatározzák a kerítés egyéb paramétereit, amelyek jelentősen csökkenthetik a tűz terjedésének veszélyét veszélyes helyzetben. És ugyanakkor a helyszínen a magas építkezés homályosítja a területet.

A kerítést a szomszédok között legfeljebb 1,5 m magasságban kell elhelyezni.

A két épület közötti kerítés nem lehet nagyobb, mint az 1,5 méteres határ, amelyet federális szabványok határoztak meg, azonban a helyi (regionális) szabályozási dokumentációnak megfelelően a kerítés magasságának határértékei jelentősen eltérhetnek.

Például egyes területeken megengedett, hogy egy 2,2 m-es lakóépületek között kerítés legyen, ezért az építés során az adott normáknak kell irányítania.

Van egy másik jellemzője a kerítés telepítése a területen lakóépületek között: a szerkezetnek fényt kell sugároznia. Az ideális egy hálós kerítés, kúpos kerítés. A lakóépületek között csak a szomszéd írásos beleegyezésével épül fel teljesen sikertelen kerítés.

Az SNiP és normák szerint a kerítés magassága az utca vagy a folyosó oldalán legfeljebb 2,2 m lehet.

Lehetőség van egy kerítés építésére, még akkor sem, ha a legkisebb rések csak egy kis magasságban (0,75 m), akkor a szomszédos telek tulajdonosainak engedélye nem szükséges. A tervet a maximálisan megengedett szintre is növelheti, de ennek a kiegészítésnek feltétlenül átláthatónak kell lennie.

További információ a tűzbiztonságról

A házak közötti távolság tűzszakaszként írható le. Az elfogadható szélességi átjáró / átjáró biztosítja a szabad mozgást. technológiát. Ennek megfelelően elegendő távolságnak kell lennie a lakóépületek között, és ezek a területek tűzeseteknek tekinthetők, amelyek csökkentik a tűz terjedésének intenzitását.

Ez megmagyarázza, hogy miért fontos a tűzbiztonsági előírások betartása nemcsak a további üzemelés során, hanem a felépítés és közvetlenül a lakóépület építési szakaszában is.

Az új épületek követelményeit szabályozó fő dokumentum az SNiP 2.07.01-89. Minden épületet fel lehet osztani csoportokra az alkalmazott anyagtípusok alapján, amely meghatározza a lakóépület tűzveszélyességi szintjét tűz esetén:

 • A - betonból és kőből készült házak;
 • B - hasonló szerkezetek, de fából készült tetők;
 • B - fából készült épületek.

Ha az A típus mindkét szerkezetét figyelembe vesszük, a két lakóépület közötti ajánlott távolság nem lehet kevesebb, mint 6 m. A B típusú épületekre vonatkozó normák 8 m. Teljesen fából készült épületek (C típus) között a feltöltésnek meg kell haladnia vagy meghaladnia a 15 m-es határértéket. Ez az anyag leginkább éghető. Abban az esetben, ha a különböző típusú épületeket figyelembe veszik, a tűzgátlók más értékeknek felelnek meg.

Például, ha az A ház személyes birtokában van, egy szomszédon lévő telek egy B típusú kivitel, akkor ajánlatos szabad helyet hagyni a 8 m szélességű épületek között.

Egy másik esetben: az A és B építési típusokat, a tűzbiztonsági előírások pedig más követelményeket írnak elő, azaz a minimális határ 10 m. Az SNiP egy másik lehetöséget határoz meg: a különbözö típusú (B és C) épületek közötti minimális távolságnak 10 m.

Egészségügyi biztonság

Ezek a szabályok különböző szinteken szabályozzák az épületek és épületek bizonyos szintű biztonságát. Különösen:

 1. A telken épülő lakóházat a kerítéstől 3 m távolságra kell elhelyezni, és ennek megfelelően a tulajdonjogot elválasztó határtól. A méréseket a ház aljától a kerítésig kell elvégezni. A kiálló elemeket, például a verandát vagy a tetőt kell figyelembe venni. Ebben az esetben meg kell mérni a távolságot ettől a ponttól, ha az meghaladja a 0,5 méteres alapot.
 2. A kerítés és a kis épületek között szabad helyet kell biztosítani, 1 m szélességgel. Továbbá az SNiP meghatározza a tető lejtésének helyét saját tulajdonuk irányába.
 3. De ha a háztartási épületek madárral rendelkeznek, a helyszínen és a kerítésen belül az épületek közötti minimális távolság 4 m.
 4. Az egészségügyi és a belföldi biztonság szabályai szabályozzák az ültetvények távolságát a közös sövényről: minél nagyobb a növények, annál inkább ültetik el a kerítésből. Például a cserjék 1 m távolságban helyezkednek el, az átlagos magasságú fák - 2 m-re a kerítéstől és a legmagasabb növényektől - 4 m-től múlva.
 5. A garázsról a kerítésig szabad szabad tér 1 m széles.
 6. Az egészségügyi és a lakóbiztonsági előírások szabályozzák a fürdőképzést, amely nem közelebb van 1 m-re a kerítésektől és 8 m-re a házból. De az utca "kényelmét" 12 m távolságban kell megtervezni a vagyon határvonalától.

A tervezés során meg kell felelnie a következő egészségügyi előírásoknak.

A kerítéstől a házig terjedő távolságot pontosan a rendelet határozza meg. E dokumentáció alapján a beépített szerkezet egyes paramétereit különféle célokra tervezik az építés során, valamint a lakóépülettől való távolságát.

Házak közötti távolság: szabályok és előírások

A lakóépületek tervezése a következő szabályozási dokumentumok alapján történik: SNiP 30-02-97, SNiP 30-102-99, valamint tűzbiztonsági előírások. Ezek a különböző szomszédos épületek, különösen a paraméterek közötti tűzszakadáson alapulnak.

Emellett alapvetõ követelmények vannak a lakóingatlanok elhelyezésére a szomszédos területeken:

 • 3 m - a privát ház és a határvonal minimális határa;
 • 6 m - a lakóház ablakai közötti távolság, amely személyes birtokában van, és a szomszédos ház falai közötti távolság.

Figyelembe véve a tűzvédelmi előírásokat, meg kell jegyezni, hogy a kétsoros épületek esetében szomszédos tárgyak építésére szorosan létre lehet hozni:

A helyszín elrendezésének fontos pontja az elővárosi konstrukciónak szigorú betartása az állami szabályozási dokumentumok követelményeinek.

Az épületek / épületek helyének ilyen változata nem teremt ellentmondást a tárgyak tűzbiztonsági követelményeinek és egy valódi projektnek.

Zónai külvárosi terület

Megfelelő az építési ország ház és az infrastruktúra infrastruktúra tanyasi terület 6 hektár. De csak a terület zónája teszi lehetővé a terület leghatékonyabb felhasználását. Meg kell határozni a dákában végrehajtandó legfontosabb feladatokat, például egy kertet vagy játszótér rendezését stb.

A kerítésektől az ültetvényektől való távolság

 1. Az a helyszín, amelyen közvetlenül a lakóépületet és az emberek időszakos vagy állandó lakóhelyére (pl. Vendégház) szánt középületeket kívánják elhelyezni.
 2. A terület, ahol a kert / kert megtörik. Szükség van továbbá az üvegház, az üvegházhatás helyének megtervezésére is.
 3. Rekreációs telek, ahol játszótér, kis gazebo, és még egy úszómedence is felszerelhető, ha a mérő megengedi. Különböző napellenzők, virágágyások - mindez jobb, ha az üdülőterületen van.
 4. Ezenkívül ajánlott háztartási melléképületeket, garázst, fürdőkádat, utcai "kényelmet", ivóvízforrást használni. Az állatok (kutyák, madarak stb.) Tartására szolgáló épületek, műhely, rendezett "nyári" konyha és hasonlók is ezen a területen vannak csoportosítva.

A terület zónázása biztosítja a szükséges biztonsági szintet, mint a játszótér, és ezért a gyerekek nem lesznek közel az utcai "kényelemhez", vagy a kutyákkal való zárt térben. Ezenkívül, a terület tényleges megosztása különböző célú területekre, az idő felszabadul, hogy az egyik pontról a másikra legyőzze az utat.

Például, ha a rendezett konyha a villa másik végén található, folyamatosan sok időt kell veszíteni a házból (az úgynevezett téli konyha, étkező) a nyári konyhába. Ugyanez vonatkozik a gazdasági épületek közötti mozgásra is.

Épületek tervezésénél figyelembe kell venni a meglévő épületek mindegyikének megfelelő távolságokat: lakó-, kereskedelmi stb.

A választ a tűz és az egészségügyi biztonság követelményei között kell keresni. Ez a dokumentáció vezérelheti a jövőben felmerülő problémákat, amelyek rendszerint a szomszédok közötti vitatott helyzetekben jelentkeznek. Ezenkívül az épületek helyes elhelyezésével a szomszédos területeken veszélyes helyzetek esetén biztosítják saját tulajdonuk biztonságát.

A tartócsapok közötti minimális távolság

Azok, akik a síkjátékok alapjait választják, először is gondolniuk kell, hogyan kell helyesen elvégezni a számítását. A telepítési folyamat szintén nem utolsó sorban. A legfontosabb kérdések, amelyek érdeklődnek a földtulajdonosok számára, akik maguk számára választották a bolyhos alapozási lehetőséget:

A berendezés sémája töltött kombinált cölöpök alapjainak alapja.

 1. Mi a minimális távolság a cölöpök között?
 2. Hány támogatást igényel?
 3. Hogyan kell kiszámítani a cölöpalapot helyesen?

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy nagyon nehéz, különösen olyan személy számára, aki nincs kapcsolatban az építéssel. De ne ess kétségbe előre, minden nem olyan nehéz.

Annak ellenére, hogy ismerni kell az épület terhelését és az alapozásra ható erőt, valamint az építőanyagok tulajdonságait és tulajdonságait, minden bizonnyal megbirkózik a feladattal, miután tanulmányozta az ebben a cikkben ismertetett részletes információkat. Ne felejtsük el, hogy csak egy kompetens és jól elvégzett számítás segít az alapítvány megbízható és tartós megteremtésében.

Mi a jó oszlop alapja (halom)?

Az előregyártott cölöpök oszlopalapjának eszközének ábrája.

A legfontosabb dolog, amiről beszélni akarsz, és ez egy jól ismert tény. Az építésű bolyhos alapzat eszköze lehetővé teszi számodra, hogy jelentősen megtakarítsa az építőanyagok vásárlására fordított pénzeszközöket. Annak érdekében, hogy ne vesztegessünk időt az oszlopbázis telepítésével kapcsolatos mindenféle lehetőség figyelembe vételével, kiválasztjuk az egyik legnépszerűbbet, és példájánkkal megtudjuk, hogyan lehet megtakarítani és mennyit. Tehát az alapítványról unatkozó cölöpökről beszélünk. Az ilyen pilléreket bármilyen talaj jelenlétében telepítheti a webhelyén.

Alapjában véve a fent említett alapozás megépítéséhez szükséges építőanyag árkategóriája meglehetősen nagy időközönként változik. Mindez attól függ, hogy mennyire keresik ezt kifejezetten a lakóhelye szerinti régióban. A nagy népszerűség és a költségek magasabbak lesznek. De a különböző piaci csalások ellenére a bolyhos alapítvány az egyik legkedvezőbb árú magánépítés.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cölöpök építésének kezdetén csak a hidak építésénél használták őket.

Minden a hordozók számításánál: a cölöpök közötti távolság

Az első dolog, amit az építkezés megkezdése előtt meg kell tennie - elemezni a talajt a webhelyén. Ez azért szükséges, hogy meg lehessen határozni a talaj alkalmasságát bármilyen alapozásra, valamint kiszámítsák a talaj mélységét, és értékeljék a speciális berendezések használatának megvalósíthatóságát.

Előregyártott csavaros cölöpök cölöp alapozásának rendszere.

 1. A talaj típusának meghatározásához a helyszínen önmagában nem lesz szükség speciális eszközökre. Csak néhány lyukat kell készíteni a területen, amelynek hossza 2 méter.
 2. Két vagy három lyuk elég lesz. A lyukakat azon a helyen kell ásni, ahol az alapítvány később kerül lefektetésre. A talaj kitermelésének folyamata során a legoptimálisabb szintet lehet meghatározni a cölöpök telepítéséhez.
 3. Fontos tanácsok! A kemény sziklák, mint a kemény agyag, a legmegfelelőbbek a cölöpök rögzítésére. A homokos talajtípusok, mint az alapítvány alapja, kategorikusan kizárták!
 4. Ezután meg kell csinálni egy meglehetősen pontos számítást a lehető legnagyobb terhelésről a jövőbeli épületről a talajon. Szigorúan szükséges figyelembe venni az éghajlati viszonyokat. Ha mindent figyelembe vennünk, akkor is a legjobb megoldás a talajban a téli befejezetlen szerkezet nyomása, beleértve a havat a tetőn.
 5. Most meg kell haladnunk az épület teljes területének, vagyis az alapítvány számításának végrehajtásához. Ha ezeket a számításokat közvetlenül a helyszínen végzi, célszerű speciális iránypontok telepítését alkalmazni. A jövő struktúrájának külső falát jelölik.
 6. És csak miután eleget tettek a fent leírt követelményeknek, az el lehet végezni a szükséges számú cölöp számításán és a köztük lévő távolságon.
 7. A lehetséges maximális építési terhelés kiszámításához figyelembe kell venni az építés során használt anyagok súlyát.

Összegezni kell az összes építőanyag tömegét, a vasbeton padlóktól kezdve, a tetővel végződve. Téglák (habblokkok) is tartoznak ehhez a listához. Az összmennyiséghez több tíz kg-ot kell felvenni egy négyzetméter területre.

Amikor a cölöpöket a szalagkarakterek rozsdásodásába köti össze, a szükséges támaszok számát a kerület mentén határozzák meg az egyes oszlopok teherbírásának tekintetében. Telepítésük még a belső válaszfalak helyén is megvalósul.

Tipp: a cölöpök elhelyezését a szalag típusának alapja alatt, vagy egymás után vagy sorok formájában végzik el.

Végezze el a hozzávetőleges számítást

A támogatást úgy kell elhelyezni, hogy a terhelés körülbelül azonos legyen.

Az információ tisztább és gyorsabban érzékelhető, ha egy adott példán keresztül vizsgálják. Ezért a következő építési anyagok kiszámításának lehetőségét fontolgatjuk. Az alapítvány olyan unalmas cölöpök lesz, amelyeknek az átmérője 30-50 cm-t tesz ki.

Nos, ha ismeri a kiválasztott támogatási területet, vagy inkább a talpát. A fenti példában 1960 cm2.

 1. Tehát a szükséges számú cölöp kiszámításához számos matematikai műveletet hajtunk végre. A tervezett ház legnagyobb terhelését, esetünkben 100 000 kg-ot osztjuk fel a már ismert támogatási terület (1960 cm2), és megszorozzuk a vontatási együtthatóval ebben a példában 4. Ennek eredményeként 13 cölöpre lesz szükség. Helyezzük őket egy ellenőrző táblára, a legnagyobb igények helyén.
 2. Minden rendben van, de a terhelés a talajon nem csak az épületet, hanem maguk is támogatják. Ezért szükséges az építőanyagok tömegének kiszámítása. Tegyük fel, hogy egy halom, amelynek hossza megfelel a két méternek, és egy átmérője 30 cm (a bővítést nem vesszük figyelembe), a térfogata 0,14 m³. Ezért a terhelés 340 kg.

Mivel ismerjük a szükséges számú cölöpöket, csak meg kell szorozni az összes eredményt. Ennek eredményeképpen a cölöpökből származó további terhelést jellemzõ értéket kapjuk. Ez 4500 kg.

A fent leírt értékek mellett ne felejtsük el kiszámítani a cementoldat elkészítéséhez szükséges anyagok mennyiségét.

A cölöpök közötti megengedett távolságról

A cölöpalap alaprajza.

A támogatások minimális távolságának standard változata a 3d értéket adja meg.

A betűérték (d) a használt támasz átmérőjét jelenti. De nem alkalmas az alapítvány bármely változatára. Például a fából készült cölöpöknek meg kell felelniük a 70 cm-es értéknek, és a vasbetonnak - 90 cm-nek, ez olyan szigorú követelmény, amely nem tolerálja az eltéréseket.

Ügyeljen egy ilyen árnyalatra. A ferde jellegű cölöpök vezetése során a köztük levő lépés 1,5 d-ra csökkenthető, de csak szigorúan összhangban van a számításokkal. Sőt, minél meredekebb a lejtőn a helyszínen, annál gyakoribb a helyek elhelyezkedése.

Ami a maximális távolságot illeti, itt is vannak bizonyos paraméterek és korlátozások. A szakemberek véleménye szerint 5d, maximum 6d. A 8d értéket bizonyos körülmények esetén használják, például stabil talaj jelenlétét és az aljzat minimális terhelését. A minimális működés ezen feltételekre is érvényes.

Homokos talaj jelenlétében a cölöpök közötti minimális távolság 4d. Ennek oka a talajtömörítés lehetősége, ami megnehezíti a telepítési folyamatot.

Egyszerűbben, a cölöpök közötti minimális távolság kiszámítása érdekében meg kell határozni a talaj tömörödésének vastagságát, amely az alapítvány építésének folyamatában megjelenik. Ellenkező esetben, ha cölöpöket hajtanak, vagy a tartót a talajba csavarják, minden körülötte lévő tér tömörödik. Ezzel összefüggésben a cölöpök telepítését fokozatosan hajtják végre, amelyek megfelelnek az alkalmazott három átmérő értékének.

A cölöpök minimális lépése (a támaszok közötti távolságnak meg kell felelnie három átmérőjű méretnek megfelelő értéknek). A közeli hely kategorikusan elutasítva. De természetesen nem szabad kivétel nélkül. Mint fentebb megjegyeztük, a ferde cölöpök felszerelése esetén a támasztékokat fél lépésben (egy és fél átmérő) kell felszerelni.

Néhány funkció

A maximális távolság meghatározásához figyelembe kell venni a grillezés teherbírását. Nagyon fontos, hogy a bálaalapban lévő vízszintes lap ne legyen nagyobb a terhelésnél, mint egy bizonyos szint. Ha könnyebben megközelítheti ezt a problémát, akkor az alap a szabványos verzióhoz, a halom méretének 5-6 átmérőig terjedhet.

Például: a BC108 tartók használata 1-2 méter közötti távolságot jelent. Az unatkozó karakter alapja 40 cm-es támasztékkal lehetővé teszi a különböző lépésméretek használatát. Ez 1,2 méter (minimális érték) és 2,4 méter (maximum).

Most, tudván, hogy egy csomó alapítvány felállításával kapcsolatban számos árnyalatot ismerünk meg, könnyedén elvégezheted a cölöpök közötti minimális távolsággal kapcsolatos összes követelményt, valamint számos más problémát, amikor egy épület alapjait megépíted. Miután elvégezte az alapítvány cölöpökkel való felszerelését az összes szabálynak megfelelően, soha nem fogja megbánni az eltöltött időt, mivel meggyőződése lesz annak tartósságáról és megbízhatóságáról.

PRO új épület +7 (499) 653-64-91 (Moszkva)

Szabad ügyvédi tanácsadás - szerződések, tranzakciók végrehajtása, kilakoltatás / elszámolás

Elsődleges menü

Post navigáció

Minimális távolság otthonától a többi objektumig az építés során

A tervezési szakaszban nem szabad megfeledkeznünk a magánépítésre kifejlesztett normákról. E szabályoknak való megfelelés nem csak a biztonságos és kényelmes otthon építését szolgálja, hanem a szomszédokkal való békét is.

A házak közötti távolság az építés során: hol vannak az előírt normák?

A házak közötti távolságot két dokumentum szabályozza:

 1. "Építési szabályok és szabályok" (rövidítés: SNiP) 30-02-97, amely szabályozza a magántulajdon tervezésére és fejlesztésére vonatkozó eljárást;
 2. SP 30-102-99 - ezt a dokumentumot az egyéni házak építése a földterületen végzi.

Ha a telek több mint hat hektár, mindezek a szabályok kötelezőek. Az elrendezés kezdeti irányelvei a szomszédok házai és a kerítés, amely elválasztja a szomszédos telket a sajátjától.

Családi házak minimális távolsága a magánház építésének ideje alatt (SNIP)

Tűz esetén a szomszéd házában lehetséges, hogy otthona meggyullad. Természetesen, ha az építés során nem vették figyelembe a szükséges távolságokat az épületek között.

Az otthonok távolsága milyen mértékben függ attól, hogy ezek a házak hogyan készülnek.

A magánház építéséhez szükséges jelzálog: mi az, és hogyan vehet részt a programban?

Táblázat: Házak közötti távolság egy magánház építésénél (SNIP).

Amikor az úgynevezett a kétsoros épületben két épületet lehet építeni. Ezt a technikát blokkolásnak nevezik. Ugyanez a helyzet az egyetlen épület felosztása a telek határánál (amikor "egy ház két tulajdonos").

Ebben a cikkben részletesen ismertetik a házhoz és a telekhez való akaratot.

Hol kezdődik a ház?

A lényeg az, hogy az épület építészeti elemei mennyire erősek. Ha a kiemelkedés több mint fél méter, akkor a kiugrásból származik, hogy számolni kezdik a távolságot. Ha kevesebb - akkor a ház ablakaiból.

A helyszínen belül több épület is lehet. De itt a tűzvédelmi szabályok átadják az egészségügyi normákat.

Milyen sorrendben áll a lakóépületben lévő nem lakáscélú helyiségek átalakítása és az összes munka elvégzése a törvényi előírásoknak megfelelően - itt olvasható.

Rendszer: A szomszédos helyeken lévő házak tűzvédelmi távolságai.

A ház és a fürdő közötti távolság és más egészségügyi távolságok

Minden távolság a lakóépület külső falától kezdődik:

 • a kültéri WC-hez - legalább 12 méter. Ha a telek nagysága ezt nem teszi lehetővé, a WC-fülke helyett helyi tisztítórendszert vagy bio-WC-t helyezhet el;
 • a fürdőhöz, szaunához vagy zuhannyal, külső vízelvezetővel - 8 méter;
 • háziállatok és madarakat tartalmazó épületekhez - 12-15 méter;

A kútnak legalább nyolc méterre kell lennie a mellékhelyiségtől, valamint a komposztálástól. Az artézi kút elhelyezése a helyszínen mindenütt megengedett.

Ezeket a távolságokat minden épület - és a saját, valamint a szomszédok - tekintetében figyelembe kell venni.

Hogyan lehet megtudni a házépítés éve és mi ehhez szükséges? A válasz a hivatkozás tárgyát képezi.

Rendszer: Az elővárosi területek közötti minimális megengedett távolság.

A ház és a határ közötti távolság

Először győződjön meg arról, hogy az alapvető elrendezési követelmények teljesülnek:

 • a kerítéstől a házig az utcai oldalról - legalább 5 méter;
 • a szomszédos telekből és a ház áthaladásának határaitól - legalább 3 méter;
 • a háztartási épületektől az útig - legalább 5 méter.

A ház és a kerítés között legalább három méter legyen.

Hogyan használhatod a szülészeti tőkét egy ház építéséhez, itt találsz.

Rendszer: Az épületek közötti minimális távolság.

Távolság a háztartási épületektől a kerítésig

 • ha háziállatokat vagy madarakat tartanak az épületben - 4 méter;
 • az üvegháztól való távolság - 4 méter;
 • a távolság a garázs vagy más hoztopstroyek - egy méter. De fontos, hogy a tető lejtése ne essen le a szomszédos szakaszra;
 • zuhanyzó és kád - 2,5 - 3,5 méter. A minimális érték (2.5) lehetséges, feltéve, hogy a fürdőben külön vízelvezető csatorna vagy csatorna van.

Hogyan szerezhetjük meg a szülői tőkét ház építéséhez anélkül, hogy 3 évet várnánk, és milyen dokumentumokat kell felkészülnie erre a linkre.

Ne felejtsük el, hogy a tűz hozzájárul a fahoz. Ennélfogva lehetséges, hogy a kerítéstől mindössze négy méterre fákat telepítsenek, a cserje pedig egy méter távolságra helyezkedik el a terület határtól.

Mindezen távolságok betartása nemcsak az Ön és szomszédjaik számára biztosítja az élet kényelmét, hanem lehetővé teszi, hogy elkerülje a ház dokumentációjának megtervezésével kapcsolatos problémákat.

További információt kaphat a háztól a telek határáig, és hogyan lehet megfigyelni az építés során a következő videóban:

Ingyenes konzultáció

Ingyenes konzultáció

Post navigáció

6 gondolata a "Minimális távolság otthonról a többi objektumra az építés alatt"

Üdvözlünk! Amikor házat épített, 1 méterre visszavonult a szárazföldi határtól. Van néhány kérdésem:
1 Ha kevesebb, mint 6 hektárnyi telek van, akkor ezeket a normákat nem lehet betartani?
2. Amikor jogosulatlan építést találtunk (projektünkön és engedélyünkön épültek a honlapunkra), a bíróságon minden szomszéd azt mondta, hogy nem ellenkeznek építésünkkel. Most a szomszédos telkek tulajdonosa megváltozott, kérhetne bármit?

Jó napot! Kérem, mondja meg nekem: van egy magánházam, és szeretnék egy kerítésen keríteni egy virágágyást, amely a fő kerítésen kívül van! Azt mondták nekem, hogy először engedélyemet kell kiadnom a szomszédoktól, akik közeli lakóhelyemben és velem szemben vannak, majd vigyük el a kerítés projektjét a városi végrehajtó bizottság építészeti osztályán, és csak ott tudják megmondani, hogy lehet-e építeni vagy sem. Akár azonnal?

Helló Egy magánházban élünk, amely a város mellett van (Vladimir, ha fontos). Az utóbbi években aktívan megkezdődött az építkezés a környéken, az új épületek egyre növekvők, mint a gombák, és ezek mellett parkolóhelyek is megjelennek. így történt, hogy a házunk egyik oldalán egy mélygarázs (40 méterre) épül, másrészt egy földi fizetett parkoló (20 méterre a háztól). Ez az építési jogsértés, és mi a teendő, ha igen? Az építőiparban panaszkodnak először?

10 évvel ezelőtt egy házat vásároltunk a 60 éves faluban, majd a ház és a szomszédos kerítés közötti normát 1 méter volt. egy ugyanazon alapra épített háztartási házat mellékeltek. Most már megbotlott. jogunk van-e lebontani, és ezen az alapon, hogy megépítsük.

jó délután Érdeklődöm a nem lakóépületek építésére vonatkozó egészségügyi előírások (egy meglévő áruházhoz csatolva) és a földterület határának megengedett minimális bemélyedései

A magas épületek közötti minimális távolság az építési normáknak megfelelően

Ezt a dokumentumot a városi települések, köztük a vidéki területek tervezésében és rekonstrukciójában használják. Tartalmazza a tervezett területek fejlesztésének és az ingatlanok tervezésének főbb követelményeit. A várostervezés területén a regionális jogszabályok konkrétabb követelményeket szabnak meg.

Az SNiP jelenlegi szabályozására hivatkozva nemcsak a polgárok egészségének és életének biztonsága és fenntarthatósága fontos, hanem a rendelkezésre álló nemzeti természeti erőforrások és a környező környezet racionalitása is, amely biztosítja a kulturális és történelmi emlékek jogbiztonságát, védve a várost a természeti erőforrások káros hatásaitól. és ember okozta katasztrófák.

Cikkünkben a jogi kérdések megoldásának tipikus módjairól van szó, de minden eset egyedi. Ha tudni szeretné, hogyan oldja meg pontosan a problémát - lépjen kapcsolatba az online tanácsadó űrlapjával a jobb oldalon →

Gyors és ingyenes! Vagy hívjon telefonon (éjjel-nappal):

Ha tudni szeretné, hogyan oldja meg pontosan a problémát, hívjon minket telefonon. Gyors és ingyenes!

A területi övezetek megoszlása

Mindegyik szabvány, amely meghatározza a távolságot közvetlenül a nagyemlékezetű és más házak között, feltétlenül figyelembe veszi a város területének eloszlását. Figyelembe kell venni a városi tervezésre, a környezeti és egészségügyi területek jelenlétére vonatkozó műveletek, célok jellemzőit. Elkülönített területek általános használatra, amelyeket utcák, autópályák, terek, töltések, utak, parkok, tavak és egyéb tárgyak elfoglalhatnak, amelyek célja a lakosság közigényeinek kielégítése. Megismerheti az állami tulajdonú területek helyi hatóságok általi használatának eljárását, mivel azok alkotják a regionális jogalkotási aktusokat.

A várostervezési tevékenység korlátozható, ha történelmi épület, kulturális tartalék, kulturális és történelmi műemlékek védett területe, különleges védett természeti terület, part menti védőcsík, ásványi erőforrásokkal rendelkező övezet, olyan terület, ahol az épületet tiltották a természetes és ember okozta vészhelyzetek.

Mit irányítanak a szabványok létrehozásakor?

A városi objektumok építésében közvetlenül alkalmazott normák nagyrészt attól függenek, hogy pontosan hol vannak a tervezett tárgyak. A városi viszonyok között a tervezési struktúra a következőket veszi figyelembe:

 • A kompakt elhelyezkedés és a földterületek közötti kapcsolat, egyes területek, tekintettel az összeegyeztethetőségük szintjére;
 • A területek területi és területi elosztása a közösségi központokkal és közlekedési csomópontokkal, a mérnöki kommunikáció rendszerével;
 • A területek tényleges felhasználása a városi értékre való hivatkozással;
 • Integrált számvitel az építészeti hagyományok a várostervezés, az éghajlati viszonyok, egyéb jellemzők;
 • A hatékony működés, valamint az életet támogató rendszerek, az erőforrások megőrzése, a környezetvédelem és a kulturális és történelmi emlékek fejlesztése;
 • Természeti erőforrások megőrzése;
 • A fogyatékossággal élő személyek számára a közlekedési és szociális infrastruktúrához való akadálytalan hozzáférés feltételei.

Olyan városokban, amelyek történelmi értékkel bírnak az épületek közötti távolság kiszámításához, figyelembe kell venni, hogy az adott település tervezési struktúrája és építészeti megjelenése nem változtatható meg.

Minimális követelmények

A lakóépületek közötti minimális távolság a városokban szükséges a tűzbiztonság biztosításához és a szerkezetek épségének biztosításához. Így a tégla, beton, vagyis a kőházak beton padló jelenlétének szabványa azt sugallja, hogy a köztük lévő távolság legalább hat méter legyen. Ugyanabból a házból a kőhöz (beton, tégla), de fa padlóval - nyolc méterrel, és az előgyártmány épületéhez - tíz.

Ennek megfelelően a két tégla között a fapadlóval rendelkező betonházak nem lehetnek nyolc méternél kevesebbek, és előgyártmányok esetében egymástól és más házaktól 10 és 15 méter közötti távolságra kell elhelyezkedniük.

Ezenkívül a lakóépület többszintes épületének elfogadott szabványa előírja, hogy az alacsony nyomástól és az ugyanolyan nagynyomású létesítménytől kevesebb, mint tizenöt méteres távolságon belül nem helyezkedhet el kevesebb, mint tíz méterre a gázvezérlő létesítménytől.

Még a regionális szabályok kidolgozásával is a közigazgatás a fent említett SNiP-re, az alacsony épületek építési szabályaira, a tűzbiztonsági követelményekre és a kommunikációs rendszerek területeire utal.

Más jelentős távolságok

Az Orosz Föderáció Várostervezési Kódexének követelményeivel és számos jelenlegi szabályzattal összhangban a minimális távolságot nemcsak magas épületek, hanem egymás mellett lévő tárgyak között is megfigyelik. Például, az átjáró az utcára nem lehet kevesebb, mint három méter. A lakóépület ablakai és a többi épület ablakai közötti távolságnak hat métert kell elérnie, egy épület és magas fák között - négy méterről, a tárgy és az alacsonyan növekvő fák között - két méterről.

A mérnöki kommunikáció rendszerei ugyanilyen fontosak, amelyek nem érintkezhetnek a ház alapításával. Tehát az alapítványtól a vízellátásig és a szennyvízcsatorna nyomásától öt méter távolságig, a gázvezetékig - négytől tíz méterig - attól függően, hogy a nyomás alacsony, közepes vagy magas. Az erőátviteli kábelektől az alapítványig - hatvan centiméterig, a kommunikációs csatornákig - két méterig és a fűtési hálózatokig - a SNiP 41-02-2003 szabványait kell vezérelni.

Fontos szem előtt tartani, hogy esetleges konfliktushelyzet bekövetkezik-e, mielőtt a bírósághoz fordulna a követeléssel, kérjen tanácsot egy tapasztalt ügyvédtől, és tájékozódjon arról, hogy a vitatott épület megépítésének időpontjában mely szabványok érvényesek.

A területi határokról

A határterület területi övezetek szerinti számításánál figyelembe kell venni a földhasználat és építés szabályait, nevezetesen:

 • A különböző célterületek ugyanazon területén belüli kombinálása;
 • A kiválasztott telephely funkcionalitása, valamint a fejlesztés paraméterei és tervezése a város, régió, önkormányzatok általános tervei szerint;
 • A terület tervezése és a jelenlegi célkategória;
 • Tervezett földterület-változások, különböző célkategóriák a várostervezéstől függően;
 • Az ingatlantulajdon-építési tárgyak kárának lehetőségének megszüntetése.

Ugyanakkor a meglévő és a tervezett épületek esetében szükséges a határ áthaladásának kiszámítása. Ezeket a főútvonalak, a közlekedőutak és az utcák mentén határozzák meg, amelyek megosztják a forgalmat, a szárazföldi területek határait, a települések határait, a települési önkormányzati határokat, a természeti tárgyak kijelölési vonalát stb. Azok a zónák, amelyekre a különleges kizsákmányolási feltételek rögzülnek, a kulturális örökség tárgyai az orosz jogszabályokkal összhangban eltérő határokkal rendelkezhetnek, ezért tisztázni kell őket a helyi közigazgatással.

Az építési telkek teljes elosztása

Tervezés szerkezet a lakóterület nem csupán a távolság lakóházak, hanem a kialakulását infrastruktúra fejlesztés összhangban a városfejlesztési terv egészére, valamint a természetes jellemzői a területen. Emellett fontos, hogy a kapcsolat a helyét az ingatlan, középületek, úthálózatok, tereprendezés a terület általános használatra, és más tárgyakat lehet elhelyezni a lakott területeken összhangban egészségügyi előírásoknak és biztonsági előírásoknak.

Mivel az egyes régiók fejlődését befolyásolja az egész ország, nem utolsósorban előzetes meghatározásához a teljes mérete a nappali. Egy olyan városban, ahol az átlagos emeletek száma egy lakóépület lakóépület legfeljebb három szintes, telek, tíz hektár visszavonható, ha az épület nem a földet, és húsz, ha a cselekmény. A városok épületek 4-8 ​​emelet 8 hektár városok épületek száma 9 és több - 7 hektár. A negyedévben vagy a környéken lakó övezetben nem helyezzen tárgyakat a városi érték, hanem hogy felkészítse a területén átmenő amelyek egyesültek egy közös udvarral. A lakóépületek egy csoportjának ugyanazon a területe általában nem haladja meg az 5 hektárt.

Az épületek megengedett sűrűsége a városban

A városok számára a település sűrűsége nem kevésbé fontos. Az elfogadott normák a fentiek: