A vasalódeszka kiszámítása sekély sávos alapokra

Minimális megerősítési tartalom a sekély sávos alapokon
Az SNiP 52-01-2003 7.3.5. Szakasza A "beton és vasbeton szerkezetek" meghatározza, hogy a vasbeton elemben a hosszirányú vasalás minimális relatív tartalma nem kevesebb, mint a betonelem munkaszakaszának 0,1% -a.

Vagyis a 1 méteres (1000 mm) és az 50 cm (500 mm) szélességű sekély szalagalapokra a hosszirányú megerősítés minimális keresztmetszete 500 mm2 lehet.
Az oszlopok támasztékául szolgáló, sekély lábú alapok megerősítésénél (pl. Egy épület monolit vasbeton keretének kialakításakor) a T-alakú csíkok alátámasztására szolgáló hosszanti megerősítés keresztmetszetét 0,2-0,4% -os megerősítési arányban kell biztosítani minden sorban. [A monolit vasbeton épületek elemeinek megerõsítésének tervrajza "1. szakasza, Moszkva, 2007]

A vasalódeszkák száma (névleges átmérője) és számuk a hagyományos négyszögletes, sekély mélységű alapszalag keresztmetszetében a következő táblázatból adható meg:

Egy tipikus vízszintes alapot erősítünk egy gáztelep-manzárd vidéki házra, az alapra kiszámított lineáris terhelés mellett (a brit módszer szerint) 30 kN / m. A csík alapozásának magassága 90 cm (45 cm földalatti és 45 cm-es aboveground rész). Sűrű, homokos vályogban, az ajánlott alapszélesség 60 cm.

Határozza meg az alapzat keresztmetszetét 900 mm x 600 mm = 540 000 mm2. Az ilyen keresztmetszetű alapzatokban az összes megerősítő rudazat minimális keresztmetszete a keresztmetszet 0,1% -a: 540,000 / 100 x 0,1 = 540 mm2

A 33. táblázatban a vasbeton keresztmetszeti területének legközelebbi értékét 4 vagy 6 bar erősítésű oszlopokban keressük. Megállapítottuk, hogy a keresztmetszeti területnek a növekvõ irányba esõ legközelebbi értéke megegyezik a 14 mm átmérõjû 4 vasalódarab területével, vagy a 6 mm-es vasbeton rudak területe 12 mm átmérõvel.

Mivel a sekély, kúpos alapzat szélessége 600 mm, a beton védőrétegének maximális értéke mindkét oldalon 50 mm (40 mm-es optimális), a 4 rúddal ellátott szalag megerősítésének távolsága feltételesen 500 mm. Ez a távolság azonban ellentétes az SP 52-101-2003 követelményeivel, ahol meghatározták a 400 mm-es sorban lévő hosszanti megerősítés rudak közötti maximális távolságot.

Ezért 6 bárokra kell választani a megerősítést. A mi esetünkben az erősítés 6 rúddal (3 az alsó sorban és 3 a felső sorban) a 12 mm-es átmérőjű megerősítésre alkalmas. 6 db 14 mm-es vasalást lehet használni, de erre nincs számított igény. A keresztirányú vasalásnak legalább 10 mm-es átmérőjűnek kell lennie, és legalább 6 mm-re: 12 mm / 4 = 3

Alapvető megerősítés: melyik megerősítést kell alapozni?

Sokan azt kérdezik: milyen átmérőjű vasalót lehet használni házak, házak vagy házak alapjainak megépítésekor? Az alábbiakban hasznos információkat szolgáltatok, amelyek hasznosak lesznek az Ön számára.

Milyen lehet a vasaló átmérője az alapozás elvégzéséhez?

Milyen megerősítést kell fektetni az alapítványban?

Gyakran előfordul, hogy az alacsony emelkedésű épületek alapjait erősítéssel erősítik meg, vagy nem elegendőek a keresztmetszet felett (például a 3... 4 mm átmérőjű dróthálót használják) vagy 20 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű erősítő rudakat.

Ebben az esetben megadjuk a hosszirányú és a keresztirányú vasalás megengedett legkisebb átmérőinek értékeit, amikor megerősítjük az alapot különböző belső szabványok, táblázat szerint. 1.

Az acél megerősítés minimális átmérője az alapozás megerősítésére

Szelep hatóköre

Az erősítő rudak minimális átmérője

Forrás (szabályozási dokumentum)

Úgy gondolom, ez az információ hasznos lesz számodra.

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg az alábbi megjegyzéseket, vagy használja a visszajelzési űrlapot a webhely fejlécében.

Az alapítvány megerősítésének száma

A hazai monolitikus szalag alapítvány alapja a magánlakásokban való előfordulás vezetője. Ennek több oka is van. Ez az alap megkülönböztethető elsősorban a megbízhatóság, másodsorban a kiváló működési tulajdonságokkal, és harmadsorban a legegyszerűbb erekciós módszerrel, amelynek minden egyes lépését több generáció építi fel. Az ilyen típusú alapozás zavartalan működéséhez még a lefektetés előtt is szükség van a keresztmetszet és a megerősítés pontos számítására.

A szalagalapú szelepek száma

Úgy tűnik, miért kell felszerelésre? A beton és egy olyan anyag, amely elég erős, könnyen átvihető a kompressziós stressz. Azonban a hajlítás során nyújtott nyújtás nagyon ellenáll. Például az M250 beton minőségű B20 osztály esetében a nyomószilárdság 26,2 MPa, míg a hajlítás abszolút szakítószilárdságának értéke mindössze 3,9 MPa. Ezért az ilyen típusú terhelésekkel szembeni ellenállás miatt a beton acél vázzal megerősített. 10-20 mm átmérőjű hullámosított vasalattal, hosszirányú rúdhoz és 6-10 mm keresztirányú rúddal. A megerősítés számát és minimális átmérőjét azonban minden egyes esetben számítással határozzák meg.

Minimális rudatartalom

Amint azt a magánház szalagos alapjának megerősítéséről szóló cikkben említettük, az alapozás minimális összegét (teljes keresztmetszeti terület) az SNiP 52-01-2003 "Beton és vasbeton szerkezetek", azaz a 7.3.5. Szakaszban kell meghatározni, és ez nem kevesebb Az alaprész 0,1% -a.

A megerősítés minimális száma az alapozásnál

A számított keresztmetszeti terület, figyelembe véve a hosszanti rudak névleges átmérőjét mm2-ben:

A rudak száma egy sorban

A szükséges építési szabályokat az SP 52-101-2003 "Beton és vasbeton szerkezetek a vasalás előfeszítése nélkül" jóváhagyják. Az említett szabályzat 8.3.6. Pontja megállapítja a hosszanti rudak tengelyei közötti legnagyobb távolságot a 400 mm-es vízszintes sík egyenletes eloszlása ​​érdekében. Ezért, ha enyhén leegyszerűsítjük a feltételt, és a rudak tengelyei közötti távolságot a monolit szalag szélességének tekintjük anélkül, hogy figyelembe vesszük a beton védő rétegét, akkor 400 mm-es alapszélességgel minden sorban két rúdra lenne szükség, míg a szalag vastagsága legalább 400 mm.

A megerősítés minimális átmérője

Amikor az alapot és annak megerősítését önbecsülik, akkor keletkezhetnek olyan helyzetek, amelyek az SNiP 52-01-2003 irányításával arra a következtetésre jutnak, hogy kétféle vasalat, például rudak egyidejűleg kielégítik a minimális tartalom feltételét az alap keresztmetszeti területhez képest Ø10 és Ø12 mm.

A megerősítés minimális átmérője, mind hosszanti, mind keresztirányú, a szakirodalom által vezérelve lehet. Íme néhány publikáció listája:

 • Kézikönyv a "Monolit vasbeton épületek elemeinek megerõsítésével" (Moszkva, 2007), 1. függelék.
 • Iránymutatások a nehéz beton beton és vasbeton szerkezetének tervezéséhez (előfeszítés nélkül). (Moscow, stroiizdat, 1978) 3.104. És 3.106. Bekezdés.
 • SP 52-101-2003 Beton és vasbeton szerkezetek a megerősítés előfeszítése nélkül, 8.3.10. Bekezdés.

Az összefoglaló adatok az alábbi táblázatban láthatók:

A fenti információk és táblázatok segítségével helyesen számolhatjuk ki a csík lábazatának megerősítésének mértékét, valamint meghatározzuk az egyes alapokhoz szükséges megerősítés minimális átmérőjét. Ha a projektet és az összes számítást a projekt szervezetében rendelték el, önállóan ellenőrizheti a bemutatott számítások helyességét és a tervezők kompetenciáját.

Magánház szalagalapjaira vonatkozó megerősítés számítása

A mai napig nincs építkezés, akár alacsony emelkedésű építés, akár felhőkarcoló, a szerelvények használata nélkül. És egy-kétszintes magánházak alapjaira, általában nem cserélhető.

De sajnos nem mindenki tudja, hogyan kell helyesen kiszámolni és gazdaságosan használni a rácsot, amikor megalapozza a ház alapjait.

Sokan úgy vélik, hogy a fektetett keresztmetszet és a fémrudak száma az alapítványban nem különleges szerepet játszik, és mindent, ami hasznos, a kötőhuzaltól a fémcsövekig használható. De az ilyen gyötrelem rossz hatással lehet a jövőre nézve, mind az alapítvány, mind pedig az ott álló ház számára.

Annak érdekében, hogy jövőbeni otthonod szolgáljon sok éven át, szükséges, hogy a ház alapítása elég erős és tartós legyen, és ebben az esetben nagy szerepet játszik az alapítvány megerősítésének helyes kiszámítása.

Ebben a cikkben elvégezzük a fémszilárdság kiszámítását, ha számolni kell az üvegszálerősítéssel, figyelembe kell vennie annak jellemzőit.

A magánház szalagalapozásának megerősítése nem annyira bonyolult, mint az első pillantásra, és csak a vasalás szükséges átmérőjének és mennyiségének a meghatározására szorítkozik.

A megerősítő szalag alapja

A vasbeton szalag vasalásának pontos kiszámításához figyelembe kell venni a szalag alapjainak tipikus megerősítését.

Magántulajdonban lévő alacsony épületek esetében két erősítési rendszert használnak elsősorban:

 • négy rúd
 • hat rudat

Milyen megerősítési rendszert választani? Nagyon egyszerű:

Az SP 52-101-2003 szerint a szomszédos vasbeton rudak maximális távolsága ugyanabban a sorban legfeljebb 40 cm (400 mm) lehet. A szélső hosszirányú megerősítés és az alapzat oldalfalának távolsága 5-7 cm (50-70 mm) legyen.
Ebben az esetben, ha az alagsor szélessége meghaladja az 50 cm-t, ajánlatos a megerősítési sémát hat rúddal alkalmazni.

Így a csík alapja szélességétől függően megerősítési rendszert választunk, most a vasaló átmérőjét kell kiválasztani.

A vasaló átmérőjének kiszámítása az alapra

A keresztirányú és a függőleges megerősítés átmérőjének kiszámítása

A keresztirányú és függőleges merevítés átmérőjét a táblázat szerint kell kiválasztani:

Az egy- és kétemeletes magánházak építésében általában 8 mm átmérőjű rudakat használnak függőleges és keresztirányú megerősítésként, ami általában meglehetősen elegendő az alacsony emelkedésű magánépületek csíkalapjaihoz.

A hosszirányú megerősítés átmérőjének kiszámítása

Az SNiP 52-01-2003 szerint a hosszirányú vasalás minimális keresztmetszetének egy szalagalapon 0,1% -nak kell lennie a vasbeton szalag teljes keresztmetszetének. Ebből a szabályból kiindulni kell, amikor kiválasztjuk az alap megerõsítésének átmérõjét.

Minden a vasbeton szalag keresztmetszetével világos, az alapzat szélességét magasságának szorzatával kell megnövelni. Ha szalagszélessége 40 cm, magassága 100 cm (1 m), akkor a szekcionált terület 4000 cm2.

A vasaló keresztmetszetének az alapzat keresztmetszetének 0,1% -át kell elérnie, ezért az így létrejövő 4000 cm 2/1000 = 4 cm2 terület szükséges.

Annak érdekében, hogy ne számolja ki az egyes rúderősítések keresztmetszetét, egyszerű jelzést használhat. Ezzel könnyedén felveheti a szükséges megerősítő átmérőt az alapra.

A táblázatban nagyon kicsi pontatlanságok kapcsolódnak a kerekítések számához, ne figyelj rá.

Fontos: Ha a szalag hossza nem haladja meg a 3 métert, a hosszanti merevítő rudak minimális átmérőjének 10 mm-nek kell lennie.
3 méternél hosszabb szalaghosszúsággal a hosszirányú megerősítés minimális átmérőjének 12 mm-nek kell lennie.

És így van egy minimális számított keresztmetszeti terület a vasalás keresztmetszeténél, amely egyenlő 4 cm2-vel (ez a hosszanti rudak számán alapul).

40 cm-es alapszélességgel elegendő számunkra négy rúddal ellátott megerősítési sémát használni. Visszatérünk az asztalhoz, és megnézzük azt az oszlopot, ahol az értékeket 4 bálaerősítésre adjuk, és válasszuk ki a legmegfelelőbb értéket.

Így azt állapítjuk meg, hogy 40 cm széles, 1 m magas, négy rúddal ellátott megerősítési sémával a 12 mm átmérőjű legmegfelelőbb megerősítést alkalmazzuk, mivel ennek az átmérőjű 4 rúdnak 4,52 cm2-es keresztmetszetük lesz.

A vasalat átmérőjének számítása hat rúdhoz hasonló módon történik, csak az értékeket már az oszlopról hat rúddal vettük.

Megjegyzendő, hogy a csík alapjainak hosszanti megerősítése azonos átmérőjű. Ha bármilyen okból különböző átmérővel rendelkezik, akkor az alsó sorban nagyobb átmérőjű rudakat kell használni.

Az alapozás megerősítésének számítása

Nem ritka, hogy a vasalást az építési helyre vitték, és amikor a keret megkötni kezd, kiderül, hogy ez nem elég. Többet kell vásárolnunk, fizetni kell a szállításért, és ezek már többletköltségeket jelentenek, amelyek egyáltalán nem kívánatosak egy magánház építésében.

Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, helyesen számítani kell az alapozás megerősítésének mértékét.

Tegyük fel, hogy van ilyen alapítványunk:

Próbáljuk kiszámítani a megerősítés mértékét egy ilyen szalagalapon.

A hosszirányú megerősítés számának kiszámítása

Annak érdekében, hogy kiszámítsuk a szükséges számú hosszirányú megerősítést az alapozásra, használhatunk durva számítást.

Először meg kell találnunk az alapítvány összes falának hosszát, esetünkben ez lesz:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Mivel van egy 4-erős megerősítési sémája, az eredményül kapott értéket meg kell szorozni 4:

Elértük az összes hosszirányú vasalódeszka hosszát, de ne felejtsük el:

A hosszirányú megerősítés számának számításakor figyelembe kell venni a megerősítés dokkolásakor történő bevezetését, mivel nagyon gyakran előfordul, hogy a megerősítést egy 4-6 m hosszú rúd egy szakaszára szállítják, és a szükséges 12 méter elérése érdekében több rudat kell kötni. A dokk erősítő rudaknak átfedésben kell lenniük, amint az az alábbi ábrán látható, a megerősítésnek legalább 30 átmérőjűnek kell lennie. 12 mm átmérőjű szerelvények használata esetén a minimális indításnak 12 * 30 = 360 mm (36 cm).

Ennek elindításához kétféleképpen lehet:

 • Végezze el a rudak elrendezését és számolja ki az ilyen ízületek számát
 • Adjon hozzá 10-15% -ot az így kapott számhoz, ez általában elég.

A második opciót használjuk, és az alapozás hosszirányú megerősítésének számításához 10% -ot kell 168 m-re növelnünk:

Ezzel kiszámítottuk a csak 12 mm átmérőjű hosszirányú megerősítés számát, most kiszámítjuk a kereszt- és függőleges rudak számát méterben.

A szalagalapú keresztirányú és függőleges megerősítés számának kiszámítása

A keresztirányú és a függőleges megerősítés számának kiszámításához ismét a rendszerhez fordulunk, amelyről nyilvánvaló, hogy egy "téglalap" elhagyja:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Speciálisan 0,3 és 0,8, de 0,35 és 0,90 szögben vettem be annak érdekében, hogy a keresztirányú és a függőleges megerősítés kissé kikerüljön a keletkező téglalapból.

Fontos: Nagyon gyakran, ha egy vázszerkezetet egy már feltárt árokba szerelünk, a függőleges megerősítést az árok aljára helyezzük, és néha kissé a talajba sodorjuk a keret jobb stabilitása érdekében. Ezért figyelembe kell venni, majd a függőleges megerősítés 0.9 m-es hossza helyett 10-20 cm-re kell növelni a számítást.

Most számítsuk ki az ilyen "téglalapok" számát az egész keretben, figyelembe véve, hogy a szalag alapfalainak sarkain és a csatlakozás helyén két ilyen "négyszög" lesz.

Annak érdekében, hogy ne szenvedjen a számítással, és ne keveredjen össze egy halom számokkal, egyszerűen rajzoljon egy alaprajzot és jelölje meg azt, ahol "négyszög" lesz, majd számolja ki őket.

Először vegyük fel a leghosszabb oldalt (12 m), és számítsuk rá a keresztirányú és függőleges megerősítés számát.

Amint az a diagramból látható, a 12 méteres oldalunkon 6 db "négyszög" és két darab, egyenként 5,4 m-es fal van, amelyen további 10 híd lesz.

Így van ki:

6 + 10 + 10 = 26 db.

26 "téglalap" 12 m egyik oldalán, hasonlóképpen a 6 méteres falon lévő jumpereket is figyelembe vesszük, és úgy találjuk, hogy a csík alapja egy hat méteres falán 10 jumper található.

Mivel két 12 méteres falunk van, és 6 méteres falaink 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 db.

Ne felejtsük el, hogy számításunk szerint minden téglalap 2,5 m erősítést eredményezett:

A szelepek számának végső számítása

Megállapítottuk, hogy 12 mm átmérőjű hosszanti megerősítésre van szükségünk, a keresztirányú és függőleges átmérő pedig 8 mm.

Az eddigi számításokból kiderült, hogy 184,8 m hosszirányú megerősítésre és 205 m keresztirányú és függőleges megerősítésre van szükség.

Gyakran előfordul, hogy sok apró megerősítés marad, ami nem illik sehová. Ennek következtében egy kicsit többet kell vásárolnia, mint amit a számítás során kiderült.

A fenti szabályt követve 190-200 m-es vasbetétet kell vásárolnunk 12 mm átmérővel és 210-220 m-es megerősítéssel, 8 mm átmérővel.

Ha a megerősítés továbbra is fennáll - ne aggódj, az építési folyamat során egyszer is hasznos lesz.

Milyen átmérőre van szükség a csík alapozásához?

Szalagalapú vasalatok átmérője (utasítás)

A modern konstrukció nem szerelvény nélkül történik. És amikor alaprajzot építenek egy 1- vagy 2-emeletes házhoz - ez nem cserélhető anyag.

Ebben az esetben tudnia kell, hogyan kell helyesen kiszámolni a vasaló átmérőjét a csík lábához. A beton jól tömörödik, de hajlamosak a hajlításkor. A talaj egy rugalmas alap, amely hozzájárul a szalag kis eltérüléséhez. A keresztirányú hatásokkal szembeni ellenállás növelése érdekében az acél hosszanti rudakat helyezzük el.

Nem feltétlenül feltételezhető, hogy átmérőjük és térfogataik nem játszanak szerepet. Sokan hibázzák a fémek használatát - a drótkötélről a csövekre. És ez negatívan hat majd mind a szalagra, mind a szerkezetre.

A ház hosszú működése biztosítja az alapítvány erejét és tartósságát. És ebben jelentős szerepet játszik az erősítő anyag számításának helyessége. Üvegszálerősítés használata a számítás során figyelembe vette a tulajdonságait.

Az erősítő anyagot kétféleképpen lehet felosztani: munka és konstruktív.

A konstruktív megerősítést a szabványok minimális követelményeinek megfelelően végezzük, így a számítás nem történik meg. Az övműves erõsítés alapvetõ alapja a hosszirányú rúd, amelynek térfogatát kiszámítják.

Megerősítési séma

Annak érdekében, hogy a megerősítő anyagot helyesen számolják fel egy vasbeton szalagban, a szabványos megerősítési rendszereket figyelembe kell venni. Az alacsony emelkedésű konstrukcióhoz elsősorban 2 sémát alkalmaznak: 4 és 6 rúddal. A sémát az SP 52-101-2003 szabvány szerint választják ki, amely szerint az egyik sor közötti erősítő rudak maximális távolsága legfeljebb 40 cm, a szélső hosszanti anyagtól a szalag oldaláig 5-7 cm-es lépést tesz lehetővé, ezért az 50 cm-es szélességű alapozásnál célszerű használni 6 rúddal rendelkező rendszerek.

Osztályok és márkájú anyagok

A megerősítő rudak nemcsak a keresztmetszeteikben különböznek egymástól. Fontos a megfelelő minőségű termék kiválasztása. A jelölés a rúdacélhoz, a BP acélhuzalokhoz. A szalaghoz 400-as hozampontú fém A fokozatot használnak.

A jelek vizuális különbsége: A 240 sima felületű, az A 300 egy periodikus profilban gyűrűs mintázatot mutat, és az A 400 egy halszálkás mintával rendelkezik egy periodikus félhold profilon. Ha a megerősítés megengedett egy magasabb osztály használatát, ami nem mindig gazdaságos. Az alacsonyabb minőségű anyagok használata nem engedélyezett.

Szekció számítás

A keresztirányú és a függőleges típusú csík alapjaira vonatkozó megerősítés átmérőjét táblázatos választék választja ki. utasítás:

 • Az 1 és 2 emeletes, 8 mm keresztmetszetű erõsítõ rudak építésénél, amely elegendõ a gyengén épített alapszalaghoz;
 • Az SNiP 52-01-2003 szerint a vasbeton szalagban lévő vasbeton rudak keresztmetszetének teljes keresztmetszete legalább 0,1% -a;
 • A szalag szelvényét a szélesség és a magasság terméke alapján számítják ki;
 • Az erősítő rudak keresztmetszete megegyezik azzal az eredménnyel, hogy a szalag keresztmetszeti területének eredményezett értékét 1000-gyel elosztjuk;
 • 3 m-es szalaghosszúsággal az átmérő legalább 1 cm legyen, 3 méternél hosszabb és az átmérő legfeljebb 12 mm;
 • Az összes rúd keresztmetszetének kiszámításához egy speciális tábla van, ahol az anyag átmérője a rudak teljes számított keresztmetszetének és számának a megfelelő oszlopokban feltüntetett értékét tartalmazza;
 • A szalagon történő elhelyezésekor a hosszirányú anyagnak ugyanolyan átmérőjű megerősítéssel kell rendelkeznie a szalag típusának alapozásához. Különböző átmérőknél a legnagyobb keresztmetszet megerősítése az alsó sorban történik.

Mennyiségek kiszámítása

 • Ez a szalag minden falának hossza;
 • A használt megerősítési sémától függően ezt az értéket meg kell szorozni a rudak számával, a hosszirányú megerősítő rudak hosszát;
 • A számítás figyelembe veszi az anyag elindítását, amikor több rúd összekapcsolása átfedi egymást;
 • A bevezetés számításának két módja van: a rudak elrendezésének és az ízületek számának meghatározása; 10-15% -os hozzáadást a kapott értékhez;
 • A keresztirányú és függőleges megerősítő anyag térfogatának kiszámításához ismét felhasználták a megerősítési rendszert;
 • A vázszerkezet összeállításakor függőleges rudakat helyeznek az aljára, kissé kalapálva őket a talajba a vázszerkezet nagyobb stabilitása érdekében. Ezután a függőleges anyag hosszát 10-20 cm-rel növelni kell;
 • Ezután meg kell számolni a megerősítő rudakból kialakított "négyszög" keret számát, figyelembe véve, hogy 2 "téglalap" lesz a sarkokban és az alapcsík falainak csomópontjánál. Az egyszerűség kedvéért rajzolhat a bázis diagramját, majd az elrendezést a "téglalapok" helyével, később kiszámítva;
 • Kezdetben a leghosszabb oldalt figyelembe veszik a keresztirányú és függőleges erősítő rudak térfogatát rajta.

A kötőhuzal keresztmetszetének kiválasztása és a keretszerkezet kötése

A kötőhuzal hossza 1 kötegenként 0,3 m, az első 4 vegyületben lévő kötegek számával. A kötőhuzal kívánt térfogatát úgy számítjuk ki, hogy megszorozzuk a csatlakozások számát. A vázszerkezet sarkaihoz tartozó kötési rudak szokásos mérete 0,8-1,2 mm.

Erősítéshez csak a vázszerkezet hosszú élettartama érdekében ajánlott kötni az acélhuzal anyagával.

A hegesztés használata tilos a fém korrózió elkerülésére a megerősítés csatlakozási pontjaiban. Az anyag metszéspontjánál a huzalt feszítik, és a laza huzalvégek csavarják.

Az alkalmazott erősítő anyag keresztmetszete és térfogata közvetlenül függ a szerkezet súlyosságától, a talajösszetétel típusától az építkezésen és a szalag mélységétől (sekély, közepes vagy mély).

Lásd a részletes útmutatást a videóban:

A megerősítő keret kiszámítása a szerkezet megtervezésekor történik. A projektdokumentumok követelményeinek, az alapozás megépítésének technológiai folyamatainak és az építési munkák szakmai elvégzésének szigorú betartása mellett a szalag élettartama 150 évig terjed.

Mondd el a barátaidnak ezt a cikket a társadalomban. hálózatok!

A csík alapjaira vonatkozó megerősítés számítása

 • Szalagalapú technológia
  • Eszközök és anyagok
 • A vasalódeszka alapjainak kiszámítása
  • Példa a szalagalapú vasalás kiszámítására
  • Válassza ki a kötőhuzal átmérőjét és a párosítási keret módját

A szalagalapítvány népszerűsége nagyfokú hatékonysággal és egyszerűsítéssel jár a technológia megvalósításához. Megoldhatja a gyenge talajok építésének problémáját is. Ugyanakkor az ilyen típusú telepítés megalapozását a folyamat fokozott labilitása és az építőanyagok fogyasztásának jelentős növekedése jellemzi, beleértve a megerősítést is.

A szalagalapítvány számítása.

A szalagalapozások megerősítése előfeltétel, amely nélkül nem lehet beszélni az egész szerkezet megbízhatóságáról és tartósságáról.

Szalagalapú technológia

A szalagalap szögének és csomópontjának megerősítése.

Annak érdekében, hogy megválaszolják a kérdést, milyen megerősítésre van szükség a csíkok alapjainál, először fel kell hívnunk a kérdést, hogy mi az, és hogyan terhelik meg. A betonszalag önmagában is képes ellenállni a függőleges és oldalirányú nyomóterhelésnek, de nagyon rosszul működik a hajlításban. Az alap megóvása érdekében megerõsödött, és a gõzfém és az erõs beton kölcsönhatásai következtében nagyon megbízható és tartós konstrukciót lehet elérni.

A szalagalapú eszköz technológiája meglehetősen egyszerű. A föld tisztítása, az épület kötése és a tengelyek rögzítése a projekt szerint haladnak a földmunkákhoz: ásni árokot, szintet és tömöríteni az alapot. A következő kötelező lépés egy homokpárna telepítése. A homok párna egyenletes eloszlást tesz lehetővé az épület súlyánál.

Ezután szereljük fel a zsaluzatot és kezdjük meg a vasalást. amelynek átmérőjének meg kell felelnie a számított értéknek. A megerősítő ketrec gyártása után betonba öntik, melynek minden rétege vibrátorral van tömörítve. Amikor a beton keményedik, a zsaluzat eltávolításra kerül, és a szalag alapja egy vízszigetelő réteggel van lefedve, és a maradék szinuszok homokkal töltöttek és óvatosan megtöltötték.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Eszközök és anyagok

A megerősítő szalag alapja.

A szalagos eszköz eszközén végzett munkák elvégzéséhez a következő anyagokat és eszközöket használják:

 • homok;
 • zsalu pajzsok;
 • szerelvények;
 • kötőhuzal;
 • beton;
 • tetőfedő anyag vagy műanyag;
 • mérőszalag;
 • szinten;
 • kábel;
 • lapát;
 • sodronyvágó;
 • fogó;
 • döngölő;
 • mély vibrátor.

A technológia szigorú betartása lehetővé teszi majd egy valóban megbízható és tartós építést. Különös figyelmet kell fordítani arra a kérdésre, hogy milyen átmérõt kell alkalmazni a csík alapozásán. Ezt a problémát megoldják az egész épület tervezési fázisában.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A vasalódeszka alapjainak kiszámítása

Az alapozás megerősítése.

A standard szalag szélessége 0,3-0,4 m, magassága 0,7 m, azaz keresztmetszete meglehetősen kicsi. Ezért a használt vasaló átmérője általában nem haladja meg a 12-14 mm-t. Az erősítés a csík alapozására két öv formájában történik. Az armatúra felső és alsó részében 4 rúdban helyezkedik el. Az erõsítés átmérõjét az alapozás paraméterei és az építéshez használt anyagok alapján számítják ki.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy amikor egy masszív házat felépítünk, vagy a mozgó, gyenge talajokon végrehajtjuk a konstrukciót, a hosszirányú megerősítés mindegyik övben 3-4 bar méretű.

A bázis alja keresztmetszetben hajlító feszültségnek van kitéve, amely a keresztirányú megerősítés feltételezi. A függőleges megerősítés biztosítja az egész keret merevségét, elkerülve a jövőben az alap testének ferde repedéseit.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Példa a szalagalapú vasalás kiszámítására

Alapítvány telepítési rajza.

Végezzük el a szükséges számú vasbeton számítását 6 x 6 m méretű, szalag típusú, szalagszélesség - 40 cm, magasság - 70 cm méretű vasalat alapozásához, a csapágyhosszúság 6 m.

Hosszirányú vasaláshoz használjon A-III osztályú rudakat, bordázott felülettel, amelynek átmérője 12 mm. A rudakat hosszirányban négy rúdra rakják fel a szalag mentén a teljes kerület mentén és a csapágyfal alatt (2 rúd az alsó és felső szalagokban). A szalag teljes hossza 30 m, ahol 24 m a kerület hossza és 6 m a tartófal alatt. A 12 mm átmérőjű vasalás teljes mérete 120 m. A szelvény 1 m-es megerősítésének súlya 0,888 kg, ezért az egész monolit alapozás megerősítésére 106,56 kg-ra lesz szükség.

Mivel a keresztirányú és függőleges rudak nem mutatnak jelentős terhelést, elegendő lesz a 6 mm átmérőjű АI osztályú vasalás megerősítésére. A kereszt- és függőleges rudakat 0,5 m-es lépcsővel kell felszerelni, az alagsortól való távolságnak 5 cm-nek kell lennie, így a rudak száma 6 mm átmérőenként 1,8 m., 8 m. Az 1 m-es vasaló súlya, amelynek átmérője 6 mm, 0,222 kg. Ezért a megerősítéshez szükséges teljes mennyiség 24,38 kg.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Válassza ki a kötőhuzal átmérőjét és a párosítási keret módját

A kötőszálak száma csomagonként 0,3 méter, az összes ilyen kötegek száma egy összefüggésben 4. A csatlakozások teljes számával - 61-tel szorozva 73,2 m kötőhuzalt igényelünk. A huzal átmérője, amelyet a keret sarkaihoz egy rúdhoz használnak, 0,8-1,2 mm. A megerősítő ketrec gyártásakor acélhuzalhoz kötődik, ami garantálja az egész szerkezet tartósságát. Szigorúan lehetetlen hegesztést alkalmazni a fémkorrózió elkerülésére a szerelvények ízületében.

A párosítás technikája a következő: a rudak metszéspontján a huzalt először meghúzzuk, majd a fennmaradó végeket fogóval sodorjuk. Ezenkívül egy speciális pisztolyt használnak a rúdkötéshez, ami jelentősen csökkenti a munkaerőköltségeket. A hátrány az eszköz viszonylag magas költsége.

A felhasznált vasbeton átmérője és mennyisége közvetlenül függ a szerkezet masszív jellegétől, az építési helyszínen lévő talaj típusától, valamint a szalagalapozás típusától (sekély vagy mély). A megerősítő ketrec kiszámításának folyamatát az egész épület tervezési fázisában kell végrehajtani. Csak a projektdokumentáció, az építési technológia és a szakmai konstrukció követelményeinek szigorú betartása garantálja a csík alapozásának élettartamát legalább 150 évig.

Innokentiy Andreevich Vlasov

Ivan, ebben az esetben egy 10 literes vödörből kell kezdeni. Töltse fel a teljes vödröt homokkal, és adjunk hozzá 1/3 cementet, keverjük össze 10 literes mennyiséget. vagy.

2015. október 16

Hogyan készül a kiszámítása a kész betonra 1 m² M esztrich vastagsága 5 cm? Mennyi homok és cement szükséges ehhez? Hogy ne vásárolj túl sokat. Azt akarom.

2015. október 12

Különböző betonfajtákban, ha térfogat szerint mérik, csak a homok és a törmelék aránya a cementhez változik, és a víz mindig a cementmennyiség pontosan felét veszi.

2015. október 20

Ivan, ebben az esetben egy 10 literes vödörből kell kezdeni. Töltse fel a teljes vödröt homokkal, és adjunk hozzá 1/3 cementet, keverjük össze 10 literes mennyiséget. vagy.

2015. október 16

Hogyan készül a kiszámítása a kész betonra 1 m² M esztrich vastagsága 5 cm? Mennyi homok és cement szükséges ehhez? Hogy ne vásárolj túl sokat. Azt akarom.

2015. október 12

Különböző betonfajtákban, ha térfogat szerint mérik, csak a homok és a törmelék aránya a cementhez változik, és a víz mindig a cementmennyiség pontosan felét veszi.

Néhány kiegészítés: 1. Ha kiváló minőségű vízszigetelő folyékony gumiat kell végezni, kívánatos geotextíliákat alkalmazni az egész felületen. Fogyasztás.

2015. szeptember 23

Hogyan és mi, hogy a felső határ az alapozás bélés (természetes kő, Plitnyak)?

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • dolgozni az alapítványnál
 • megerősítés
 • védelem
 • műszerek
 • felszerelés
 • dekoráció
 • megoldás
 • számítás
 • javítások
 • eszköz
 • Alapítvány típusok
 • szalag
 • halom
 • oszlopos
 • lap
 • más
 • A webhelyről
 • Kérdések a szakértőhöz
 • kiadás
 • Lépjen velünk kapcsolatba
 • Működik az alapokkal
  • Alapítvány megerősítése
  • Alapítványvédelem
  • Alapítványi eszközök
  • Alapítvány telepítése
  • Alapítvány befejezése
  • Alapozó habarcs
  • Alapítvány számítás
  • Alapítvány javítás
  • Alapozó eszköz
 • Alapítvány típusok
  • Strip alapítvány
  • Pile alapozás
  • A pillér alapja
  • Födémalap

Magánház szalagalapjaira vonatkozó megerősítés számítása

A vasalódeszka kiszámítása szalagtalpra © 2014-2016 Postroj-sam.ru

A mai napig nincs építkezés, akár alacsony emelkedésű építés, akár felhőkarcoló, a szerelvények használata nélkül. És egy-kétszintes magánházak alapjaira, általában nem cserélhető.

De sajnos nem mindenki tudja, hogyan kell helyesen kiszámolni és gazdaságosan használni a rácsot, amikor megalapozza a ház alapjait.

Sokan úgy vélik, hogy a fektetett keresztmetszet és a fémrudak száma az alapítványban nem különleges szerepet játszik, és mindent, ami hasznos, a kötőhuzaltól a fémcsövekig használható. De az ilyen gyötrelem rossz hatással lehet a jövőre nézve, mind az alapítvány, mind pedig az ott álló ház számára.

Annak érdekében, hogy jövőbeni otthonod szolgáljon sok éven át, szükséges, hogy a ház alapítása elég erős és tartós legyen, és ebben az esetben nagy szerepet játszik az alapítvány megerősítésének helyes kiszámítása.

Ebben a cikkben elvégezzük a fémerősítés kiszámítását, ha számolni kell az üvegszál erősítést. figyelembe kell vennie annak jellemzőit.

A magánház szalagalapozásának megerősítése nem annyira bonyolult, mint az első pillantásra, és csak a vasalás szükséges átmérőjének és mennyiségének a meghatározására szorítkozik.

A vasbeton szalag vasalásának pontos kiszámításához figyelembe kell venni a szalag alapjainak tipikus megerősítését.

Magántulajdonban lévő alacsony épületek esetében két erősítési rendszert használnak elsősorban:

 • négy rúd
 • hat rudat

Milyen megerősítési rendszert választani? Nagyon egyszerű:

Az SP 52-101-2003 szerint a szomszédos vasbeton rudak maximális távolsága ugyanabban a sorban legfeljebb 40 cm (400 mm) lehet. A szélső hosszirányú megerősítés és az alapzat oldalfalának távolsága 5-7 cm (50-70 mm) legyen.
Ebben az esetben az alapvastagság 50 cm-nél nagyobb. Javasoljuk a vasalás tervének alkalmazását hat rúdhoz.

Így a csík alapja szélességétől függően megerősítési rendszert választunk, most a vasaló átmérőjét kell kiválasztani.

A keresztirányú és a függőleges megerősítés átmérőjének kiszámítása

A keresztirányú és függőleges merevítés átmérőjét a táblázat szerint kell kiválasztani:

Az egy- és kétemeletes magánházak építésében általában 8 mm átmérőjű rudakat használnak függőleges és keresztirányú megerősítésként, ami általában meglehetősen elegendő az alacsony emelkedésű magánépületek csíkalapjaihoz.

A hosszirányú megerősítés átmérőjének kiszámítása

Az SNiP 52-01-2003 szerint a hosszirányú vasalás minimális keresztmetszetének egy szalagalapon 0,1% -nak kell lennie a vasbeton szalag teljes keresztmetszetének. Ebből a szabályból kiindulni kell, amikor kiválasztjuk az alap megerõsítésének átmérõjét.

Minden a vasbeton szalag keresztmetszetével világos, az alapzat szélességét magasságának szorzatával kell megnövelni. ha szalagszélessége 40 cm és magassága 100 cm (1 m), akkor a szekcionált terület 4000 cm2 lesz.

A vasaló keresztmetszetének az alapzat keresztmetszetének 0,1% -át kell elérnie, ezért az így létrejövő 4000 cm 2/1000 = 4 cm2 terület szükséges.

Annak érdekében, hogy ne számolja ki az egyes rúderősítések keresztmetszetét, egyszerű jelzést használhat. Ezzel könnyedén felveheti a szükséges megerősítő átmérőt az alapra.

A táblázatban nagyon kicsi pontatlanságok kapcsolódnak a kerekítések számához, ne figyelj rá.

Fontos: Ha a szalag hossza nem haladja meg a 3 métert, a hosszanti merevítő rudak minimális átmérőjének 10 mm-nek kell lennie.
3 méternél hosszabb szalaghosszúsággal a hosszirányú megerősítés minimális átmérőjének 12 mm-nek kell lennie.

És így van egy minimális számított keresztmetszeti terület a vasalás keresztmetszeténél, amely egyenlő 4 cm2-vel (ez a hosszanti rudak számán alapul).

40 cm-es alapszélességgel elegendő számunkra négy rúddal ellátott megerősítési sémát használni. Visszatérünk az asztalhoz, és megnézzük azt az oszlopot, ahol az értékeket 4 bálaerősítésre adjuk, és válasszuk ki a legmegfelelőbb értéket.

Így megállapítjuk, hogy az alapítványunk 40 cm széles, 1 m magas. a négy rudakkal ellátott megerősítési sémával a 12 mm átmérőjű legmegfelelőbb megerősítés. mivel ennek az átmérőnek 4 rúdja 4,52 cm2 keresztmetszetű.

A vasalat átmérőjének számítása hat rúdhoz hasonló módon történik, csak az értékeket már az oszlopról hat rúddal vettük.

Megjegyzendő, hogy a csík alapjainak hosszanti megerősítése azonos átmérőjű. Ha bármilyen okból különböző átmérővel rendelkezik, akkor az alsó sorban nagyobb átmérőjű rudakat kell használni.

Nem ritka, hogy a vasalást az építési helyre vitték, és amikor a keret megkötni kezd, kiderül, hogy ez nem elég. Többet kell vásárolnunk, fizetni kell a szállításért, és ezek már többletköltségeket jelentenek, amelyek egyáltalán nem kívánatosak egy magánház építésében.

Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, helyesen számítani kell az alapozás megerősítésének mértékét.

Tegyük fel, hogy van ilyen alapítványunk:

Próbáljuk kiszámítani a megerősítés mértékét egy ilyen szalagalapon.

A hosszirányú megerősítés számának kiszámítása

Annak érdekében, hogy kiszámítsuk a szükséges számú hosszirányú megerősítést az alapozásra, használhatunk durva számítást.

Először meg kell találnunk az alapítvány összes falának hosszát, esetünkben ez lesz:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Mivel van egy 4-erős megerősítési sémája, az eredményül kapott értéket meg kell szorozni 4:

Elértük az összes hosszirányú vasalódeszka hosszát, de ne felejtsük el:

A hosszirányú megerősítés számának számításakor figyelembe kell venni a megerősítés dokkolásakor történő bevezetését, mivel nagyon gyakran előfordul, hogy a megerősítést egy 4-6 m hosszú rúd egy szakaszára szállítják, és a szükséges 12 méter elérése érdekében több rudat kell kötni. A dokk erősítő rudaknak átfedésben kell lenniük, amint az az alábbi ábrán látható, a megerősítésnek legalább 30 átmérőjűnek kell lennie. 12 mm átmérőjű szerelvények használata esetén a minimális indításnak 12 * 30 = 360 mm (36 cm).

Ennek elindításához kétféleképpen lehet:

 • Végezze el a rudak elrendezését és számolja ki az ilyen ízületek számát
 • Adjon hozzá 10-15% -ot az így kapott számhoz, ez általában elég.

A második opciót használjuk, és az alapozás hosszirányú megerősítésének számításához 10% -ot kell 168 m-re növelnünk:

Ezzel kiszámítottuk a csak 12 mm átmérőjű hosszirányú megerősítés számát, most kiszámítjuk a kereszt- és függőleges rudak számát méterben.

A szalagalapú keresztirányú és függőleges megerősítés számának kiszámítása

A keresztirányú és a függőleges megerősítés számának kiszámításához ismét a rendszerhez fordulunk, amelyről nyilvánvaló, hogy egy "téglalap" elhagyja:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Speciálisan 0,3 és 0,8, de 0,35 és 0,90 szögben vettem be annak érdekében, hogy a keresztirányú és a függőleges megerősítés kissé kikerüljön a keletkező téglalapból.

Fontos: Nagyon gyakran, ha egy vázszerkezetet egy már feltárt árokba szerelünk, a függőleges megerősítést az árok aljára helyezzük, és néha kissé a talajba sodorjuk a keret jobb stabilitása érdekében. Ezért figyelembe kell venni, majd a függőleges megerősítés 0.9 m-es hossza helyett 10-20 cm-re kell növelni a számítást.

Most számítsuk ki az ilyen "téglalapok" számát az egész keretben, figyelembe véve, hogy a szalag alapfalainak sarkain és a csatlakozás helyén két ilyen "négyszög" lesz.

Annak érdekében, hogy ne szenvedjen a számítással, és ne keveredjen össze egy halom számokkal, egyszerűen rajzoljon egy alaprajzot és jelölje meg azt, ahol "négyszög" lesz, majd számolja ki őket.

Először vegyük fel a leghosszabb oldalt (12 m), és számítsuk rá a keresztirányú és függőleges megerősítés számát.

Amint az a diagramból látható, a 12 méteres oldalunkon 6 db "négyszög" és két darab, egyenként 5,4 m-es fal van, amelyen további 10 híd lesz.

Így van ki:

6 + 10 + 10 = 26 db.

26 "téglalap" 12 m egyik oldalán, hasonlóképpen a 6 méteres falon lévő jumpereket is figyelembe vesszük, és úgy találjuk, hogy a csík alapja egy hat méteres falán 10 jumper található.

Mivel két 12 méteres falunk van, és 6 méteres falaink 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 db.

Ne felejtsük el, hogy számításunk szerint minden téglalap 2,5 m erősítést eredményezett:

Meghatároztuk, hogy 12 mm átmérőjű hosszirányú megerősítésre van szükség. és a keresztirányú és függőleges átmérő 8 mm.

Az eddigi számításokból azt találtuk, hogy a szükséges hosszanti erősítés 184,8 m, a keresztirányú és függőleges - 205 m.

Gyakran előfordul, hogy sok apró megerősítés marad, ami nem illik sehová. Ennek következtében egy kicsit többet kell vásárolnia, mint amit a számítás során kiderült.

A fenti szabályt követve 190-200 m-es vasbetétet kell vásárolnunk 12 mm átmérővel és 210-220 m-es megerősítéssel, 8 mm átmérővel.

Ha a megerősítés továbbra is fennáll - ne aggódj, az építési folyamat során egyszer is hasznos lesz.

Köszönöm.
Csodálatos dolgok. De ideális esetben, amikor a megerősítés elvégzését végezzük, legalább a ház súlyát figyelembe véve kell elvégezni. Aztán kb. 1-2 emeletes házat láttam, de nem volt utalás a ház súlyára. Szeretnék tisztázni. És az érthetőség kedvéért, kérjen egy konkrét kérdést: Az ilyen széles fundamet 400 4 sor, minden gond nélkül viszi a zajos ház 2hetazhny ház (1. emelet + tetőtér polln értékelést.) A D500 egységek, padlók és födémek mnogopust azonos emeleten; tégla alap M150?

Az alap megerõsítésének átmérõje

Az építési megerősítés egyik legfontosabb mutatója a rudak átmérője. Nemcsak a keret vagy a rács szerkezeti elemének szilárdságától, hanem a beton monolit és az erősítő csontváz közös munkájának minőségétől is függ. Ha saját kezűleg megalkotta a fundamentumot a semmiből, akkor az átmérőjének megfelelően a vasalást választja.

A megerősítés elvének az átmérője szerint

A merevítő vastagságát (átmérőjét) az alapra a kívánt merevítőszerkezethez viszonyított relatív tartalma alapján választják ki. A vágási hosszanti elemek keresztmetszetének legalább 0,1% -nak kell lennie - ezt az értéket az SNiP 52-01-2003 "Beton- és vasbetonszerkezetek" normatív dokumentum tartalmazza. Mit jelent ez? Az egyetlen dolog az, hogy a vasalás területe a szekcióban (a szekcionált területre) vonatkozó alapterülethez viszonyítva 0,001-1-hez kell kapcsolódnia. Az "Alapítvány megerősítésének kiszámítása" című cikkben részletesen elemeztük a megerősítő elemek kiválasztásának módszertanát - számukat és átmérőjüket - a ház alapításának kiválasztott paraméterei alapján. A számítások során használja az alábbi táblázatot.

A megerősítés átmérőjének kiválasztása

Tegyük fel, hogy 300 mm (30 cm) szélességű és 1000 mm (100 cm) magasságú szalagalapot készítettünk.
A szalag keresztmetszete: 30 × 100 = 3000 cm2
Szorozzuk meg a kapott értéket 0,001-gyel, és megkapjuk a megerősítő rudak minimális keresztmetszetét: 3000 × 0.001 = 3 cm2
A fenti táblázatban látható, hogy ez az érték 6, 8 vagy 4 mm átmérőjű rúdnak felel meg, 10 mm átmérővel. Ie a szalag alapjait két övben helyezik el, vagy mindegyikben 3 rúd vagy 2. Az armatúra árkülönbségét figyelembe véve a választás nyilvánvalóvá válik - gazdaságosabb 4 db, 10 mm átmérőjű rúd felszerelése a beszereléshez. Ha azonban az alapzat mindkét oldalának hossza meghaladja a 3 métert, akkor az átmérő minimális értéke (a "Monolit vasbeton épületek elemeinek megerősítése" című tervezési útmutatóban) 12 mm. Ezért már szükség van egy konkrét példa megvizsgálására. Ha a fenti alapozási paramétereknél a szalag hossza meghaladja a 3 métert, akkor biztonságosan használjon 12 mm-es rudakat.
A lemezalapozásnál az eljárás hasonló, csak ebben az esetben figyelembe kell venni nem csak az alapzat keresztirányú, hanem hosszanti szakaszát is (ez utóbbira kell összpontosítani). Tegyük fel, hogy meg kell erősítenünk a 6000 × 8000 × 300 mm (600 × 800 × 30 cm) lapot.
Hosszirányú részterület: 800 × 30 = 24000 cm2
A megerősítési keresztmetszet számított értéke: 24000 × 0,001 = 24 cm2
A 20 cm-es lépésekben telepített rudak száma (optimális cellaméret, amely lehetővé teszi kényelmesen az alapozás betonozását és a vasbeton teljes működését) két rácsban: 2 × 800/20 = 80 db.
Szorozzuk meg a 10 rúdhoz tartozó értékeket egy táblázat oszlopában 8 értékkel, és válasszunk ki egy olyan opciót, amely kissé meghaladja a 24 cm2 értéket.
Látjuk, hogy a legközelebbi használat 80 db. 8 mm átmérőjű szerelvények. mert az oldal mérete meghaladja a 3 métert, akkor a d = 12 mm-es beillesztést kell elvégeznünk.

A rúd vastagsága és funkcionalitása

Az alábbi táblázatban bemutattuk a vasalat típusát az átmérő, a funkcionális cél és az egyedi konstrukció alapján. Rendszerint 6-8 mm átmérőjű elemeket szerelnek fel. Mindaz, ami több - olyan periodikus profilú rudak, amelyek már hajlításon dolgoznak. Amint látja, a vastagság által választott vasalat típusa nem függ attól, hogy milyen arányban használják a betonokat és egyéb paramétereket.

Milyen átmérőjű armatúra van a csíkos lábazathoz?

A vasbeton szerkezetek szilárdságának titka az acélkeret feszítésében és a sűrítésben lévő betonban rejlik. Egyszerű analógia - próbálja megnyújtani a szokásos vezetéket, valószínűleg semmi sem jön ki, de könnyű összenyomni. Különösen fontos a sekély szalagalapú vasalat, mert a talaj felső rétegeiben előforduló folyamatok miatt hajlítható és repedezhető. Nincs értelme pénzt megtakarítani ebben a kérdésben, de pénzt és időt takaríthat meg az építőanyagok számításának és megrendelésének árnyalatainak ismeretében.

Általában bordázott rudakat használnak a ház alapozásához hosszirányú megerősítéshez és sima kivitelben az A-I - A-III keresztmetszethez, 6-14 mm keresztmetszettel. A szabályozási dokumentumok meghatározzák minimális átmérőjüket:

 • Hosszúsága 3 m - 10 mm-nél kisebb.
 • Hosszúsága több mint 3 m - 12.
 • A keresztirányú magasság kisebb, mint 80 cm - 6 mm.
 • Keresztirányú magasság több mint 80 cm - 8.

Az építőiparban lehetetlen egy univerzális projekt megvalósítása, minden probléma egyedileg megoldható, egy adott elem terhelését számolva. Az SNiP 52-01-2003 szerint az acélkeret teljes keresztmetszete legalább a szerkezet keresztmetszetének legalább 0,1% -a. Az alapozás megerősítésének megválasztását is befolyásolja a talaj típusa és a ház súlya. Ezért csak általános javaslatokat tehetünk.

14 mm-es magokat nehéz épületekre használnak a problémás talajokon, például egy téglaház alapítására. Egy normál talajon lévő fürdőkád vagy garázs esetén a minimális paraméterekből több mint elég erősítő ketrec áll rendelkezésre. A rossz mintázat és a kötés, nincs átmérője menteni az épületet.

Az interneten könnyű megtalálni a számológépeket a számításhoz, de segítségükkel nem mindig lehetséges a legjobb választás, ráadásul senki sem veszi figyelembe a talajt és a súlyt otthon. A program ugyanazt az eredményt fogja nyújtani egy egyszintes faház és egy kétszintes habos betonépítés megalapozásához, ha azonos területük van.

Megerősítési séma

Meg kell figyelni a rudak közötti távolságot a szerkezet szilárdságának biztosítása érdekében A függőleges rudak közötti távolság 10-30 cm, egyébként a beton és a megerősítés nem működik párban. A szalag választott bázis minimális távolság, függ a méret a zúzott kő frakciók nem lehet kevesebb, mint 25 mm, hogy egy monolitikus lemez optimálisan több mint 20 cm-es intervallumokban. Között a felső és oldalsó határai alapzatkeretre és hagyjuk 5-8 cm, hogy megvédje az acél a korróziótól.

Az armatúrát munka és szerkezeti felosztás jellemzi, az első biztosítja a tartósságot a működés során, a második pedig azért szükséges, mert a keret nem változik meg a forma feltöltésekor. Egy monolitikus födémben elegendő két réteg munkaerősítés a tetején és az alján. A szalagalapozáshoz azonban hosszanti szerkezeti rudak szükségesek, magassága függvényében, 3 rétegben.

A rudak az erősség 10-15 részének átfedésére kötöttek, ezért a rendezés nem nyereséges. A szalag alapjainak sarkai tömör rudakból készülnek, mivel ezeken a helyeken nagyobb a terhelés az alapon.

Tegyük fel, hogy az átmérő és a megerősítési rendszer már ismeretes, de most erősítést kell szereznünk. Általában ez kilogrammban kerül értékesítésre, ami azt jelenti, hogy kiszámolja az egyes fajok teljes hosszát, majd meghatározza annak súlyát. Bölcsebb, ha teljes rudakat akar rendelni, nem kell egymáshoz kötni, így tényleg meg kell menteni az átfedéseket. A vágás lehetetlen kiszámítani, hogy mi a csalók.